Nebevi Pınardan İlim Talebelerine Tavsiyeler | Sahn-ı Semân

Muhammed Emin Yıldırım Hocamız Sahn-ı Semân İslami İlimler Eğitim ve Araştırma Merkezi’ndeydi. İlim talebeleriyle bir araya gelen Hocamız,  genç kardeşlerimizle “Nebevi Pınardan İlim Talebelerine Tavsiyeler” konusunu işledi.

(634)