Bir Muallim Olarak Hz. Peygamber | Sivas

Muhammed Emin Yıldırım Hocamız, Sivas’ta Arifan Vakfı Külliyesi’nde düzenlenen programda, ‘Bir Muallim Olarak Hz. Peygamber’ başlığında, Efendimiz’in (sas) muallimlik yönünü anlattı.

Hocamız, bir yerde talim ve terbiye olması için gereken 5 unsuru maddeler halinde dinleyicilerle paylaştı.

Bir Yerde Talim ve Terbiye Olması İçin Gerekenler

1- Muallim
2- Müteallim
3- Mekteb
4- Menhec
5- Müfredat

Muhammed Emin Yıldırım Sivas Konferansı

Efendimiz’in (sas) beş mühim görevini de sayan Muhammed Emin Yıldırım Hocamız, bu görevlere kısaca değindi.

Efendimiz’in (sas) 5 Mühim Görevi

1- Talim
2- Tebliğ
3- Davet
4- Tebyin
5- Tezkiye

Muhammed Emin Yıldırım Hocamız, Efendimiz’in (sas) bir muallim olarak neleri öğrettiğini ve muallimliğini nasıl yaptığına dair mühim noktaları bizlerle paylaşarak konuşmalarını nihayete erdirdi.

Sivas Arifan Külliyesi Konferansı

Efendimiz (sas) Bir Muallim Olarak Neleri Öğretmiştir?

1- Vahiyden mahrum yüreklere Allah’ın kelamını ulaştırarak, Murad-ı İlâhi’yi öğretmiştir.
2- Kulluk için yaratılan insanın, Allah’a nasıl ibadet edeceğini öğretmiştir.
3- Neye, ne kadar, nereye kadar değer verilmesi gerektiğini öğretmiştir.
4- Manayı öğrettiği gibi lafzı, lafzı öğrettiği gibi hikmeti öğretmiştir
5- Tesisi çok zor olan dünya ahiret dengesini, bizzat hayatı ile bize öğretmiştir.

Allah Resul’ü (sas) Muallimliğini Nasıl Yaptı?

1- Tatbik
2- Tedric
3- Ta’dil
4- Tashih
5- Taltif

(750)