Nübüvvet Rehberliğinde Uyku ve Beslenme Ahlakı | Cerrahpaşa Tıp Fakültesi

Muhammed Emin Yıldırım Hocamız, Cerrahpaşa Tıp Fakültesinde düzenlenen programda genç kardeşlerimizle “Nübüvvet Rehberliğinde Uyku ve Beslenme Ahlakı” konulu bir konferans gerçekleştirdi.

Sünnete uygun uyumadığımız için uyanık gezemediğimizi belirten Hocamız, konferansına bir hikmetli söz ve şer’i kaideyi paylaşarak başladı.

– Lüzumundan fazla bilgi edinme, en gerekli olanı bilmenin düşmanıdır. (Nietzsche)

– Bir farzın yerine getirilebilmesi için gerekli olan şeyler de farzdır.

Efendimiz’in peygamberliği ile birlikte ilk etapta inen 35 ayetlik vahyin toplamda 15 konuyu ele aldığını ve bu konulardan iki tanesinin de uyku ve beslenme ile alakalı olduğuna dikkat çeken Hocamız, hayatlarımıza bir nizam kazandırmak istiyorsak bu iki konunun da olmazsa olmaz olduğunu belirtti.

Nedir Uyku?

1. Uyku, hayatın olmazsa olmazı olan bir ihtiyaçtır.
2. Uyku, bedenin ve ruhun dinlenme vesiledir.
3. Uyku, dünyevi sıkıntılarından kurtulma aracıdır.
4. Uyku, her yönü ile büyük bir mucizedir.
5. Uyku, kulluğun ve ibadetlerin yerine getirilebilmesi için en önemli azıktır.
6. Uyku, ölümün, uyanmak ise dirilişin bir kardeşidir.
7. Uyku, sorumluluğu insan üzerinden kaldıran bir haldir.
8. Uyku, dünyanın azığı, kabrin ve cennetin ise güzel bir hatırasıdır.

Rahat bir uyku için ihtiyaçlarımızı rahat bir vicdan, rahat mide, rahat zihin, rahat gün, rahat yatak olarak sıralayan Muhammed Emin Yıldırım Hocamız, uyku ahlakı konusunda Hz. Peygamber (sas) örnekliğinde alınması gereken mesajlar üzerinde de durarak sözlerini nihayete erdirdi.

Hz. Peygamber (sas) örnekliğinde Uyku Ahlakı konusunda alınması gereken mesajlar:

1. Çok değil, kıvamında uyu ki sıhhatli olasın.
2. Az değil, kararında uyu ki kuvvetli kalasın.
3. Her zaman değil, doğru vakitlerde uyu ki fayda bulasın.
4. Sürekli değil, fasıla vererek uyu ki kalite elde edesin.
5. Kafana göre değil, Sünnete göre uyu ki lezzet alasın.
6. Unutarak değil, hatırlayarak uyu ki uyanabilesin.

(1222)