Medine Melteminden Hayatımıza Örnekler | Çanakkale / Gelibolu

Muhammed Emin Yıldırım Hocamız, Gelibolu’da Umut Derneği’nin düzenlemiş olduğu programda, “Medine Melteminden Hayatımıza Örnekler” başlığında, Asr-ı Saadet iklimini anlattı.

Salondaki katılımcıları Ebû Zer’in (ra) kardeşleri hitabıyla selamlayan Hocamız, sözlerine Kayseri ve Beşiktaş’daki saldırılarda vefat eden kardeşlerimiz için rahmet, geride kalanlara şifa ve yakınlarına sabır temennileriyle başladı.

Konferansın başlığı da olan Medine meltemini Hocamız şöyle açıkladı: “Efendimiz’in (sas) peygamberlikle müjdelenerek, 13 yıl Mekke’nin zorlu süreçlerini yaşadıktan sonra, önceki adı Yesrib olan ama iman şehri olduğu için Medine’ye dönüşen o güzel şehirde oluşturduğu İslam Medeniyetinin âleme verdiği mesajlara Medine meltemi diyoruz.”

Tarih boyunca Medine meltemine yaslananların izzet kazandığına dair örnekler veren Muhammed Emin Yıldırım Hocamız, “Kim, hangi devirde olursa olsun, ne zaman sırtını Medine meltemine yasladıysa izzet kazandı, ne zaman da sırtlarını o meltemden çevirip başka şeylere döndülerse o izzet yerini zillete bıraktı. Gelin, Medine meltemine yaslanalım! Eğer yaslanırsak önce biz adam oluruz, sonra hanelerimiz Dar’ul Erkam olur, sonra sokaklarımız suffa meclisleriyle tanışır.” dedi.

Muhammed Emin Yıldırım Hocamız, Medine meltemine yaslanırsak hayatımıza neler taşıyacağımıza dair 5 maddeyi bizlerle paylaşarak, bu kavramlar üzerinde durdu.

1- Teslimiyet
2- Tedbir
3- Tevekkül
4- Temsiliyet
5- Tebliğ

Hocamız sözlerini bizlere emanet ettiği şu 5 önemli cümle ile nihayete erdirdi.

1- Öğren ki inanabilesin.
2- İnan ki inandırabilesin.
3- Yaşa ki yaşatabilesin.
4- Karşılık bekleme ki karşılık bulasın.
5- Neticeyi Allah’a bırak ki haddi aşmayasın.

(695)