Mücadelenin Eşsiz Kahramanı Hz. Hüseyin

Muhteşem Ahlak derslerinin bu haftaki konusu ‘Kerbela ve Hz. Hüseyin’ idi. Muhammed Emin Yıldırım hocamız, “Mücadelenin Eşsiz Kahramanı Hz. Hüseyin” başlığında, Hz. Hüseyin’in şahsında mücadele ahlakına dair çok önemli bilgileri bizlerle paylaştı. Özellikle menfi ve müspet çizgide 5’er şahsiyet üzerinden verilen mesajlar, hadiseyi ve bugünü anlamamız açısından çok mühimdi.

Dersten Cümleler

Aylardan Muharrem olunca, üç temel gündemimiz olmalıdır.

1. Takvim Bilinci
2. Hicret Şuuru
3. Kerbela Dersi

Kerbela hem bir derstir, hemde derin bir derttir.

Tarih örnek ve ibret nazarı ile okunmalıdır.

Mücadelenin Eşsiz Kahramanı Hüseyin b. Ali

Asabiyetin En Büyük Kurbanı Yezid b. Muaviye

Menfi/batıl çizgide olan 5 isim:

1. Asabiyetin En Büyük Kurbanı Yezid b. Muaviye
2. Dünyevi Hesapların En Kötü Örneği Ubeydullah b. Ziyad
3. Ganimet Sevdasının En Şeytanî Misali Şimr b. Zilcevşen
4. Makam Düşkünlüğünün En Acı Hali Ömer b. Sa’d
5. Menfaatperestliğin En Düşük Durumu Havli b. Yezid

Müspet/hak çizgide olan 5 isim:

1. Hatadan Dönmenin Güzel Bir Örneği Hür b. Yezid
2. Şehadeti Sevdası Kılan Yiğit Züheyr b. Kayn
3. Şahitler Kervanın Mensubu Ali b. Hüseyin 
4. İzzetin Abidevi İsmi Zeyneb bint Ali
5. Mücadelenin Eşsiz Kahramanı Hüseyin b. Ali

Ocak batıran bir hastalık asabiyet…

Dünyevi Hesapların En Kötü Örneği Ubeydullah b. Ziyad

Ganimet Sevdasının En Şeytanî Misali Şimr b. Zilcevşen

Makam Düşkünlüğünün En Acı Hali Ömer b. Sa’d

Hamza b. Muğire: “Ey Dayı! Allah aşkına Hüseyin’in üzerine gidip de Rabbine karşı günaha girme! Hüseyin ile aranızda var olan akrabalık haklarını çiğneme! Vallahi yeryüzünün bütün mülk ve saltanatı senin olsa ne yazar! Hüseyin’in kanını dökerek Allah’ın huzuruna gitsen, Rabbine ne diyeceksin!”

Menfaatperestliğin En Düşük Durumu Havli b. Yezid

“Siz beni davet ettiniz, şimdi bana kılıçları reva gördünüz. Siz beni davet ettiniz, sonra burada beni Yezid’e biat etmem konusunda ikna etmeye çalıştınız. Ben Yezid’e biat etseydim, Medine’de biat eder, zilleti orada kabul ederdim. Ama ben biat etmedim, etmeyeceğim. Çünkü heyhat zillet bizden uzaktır. Heyhat illet bizden uzaktır.”

“Kanımla yükselecekse ceddim Muhammedin dini
  Ey Kılıçlar doğrayın beni, alın bedeni mi!”

Hatadan Dönmenin Güzel Bir Örneği Hür b. Yezid

“Cennet ve cehennem arasında gidip geliyorum, ya sizin yanınızda kalıp cehenneme gideceğim, ya Hüseyin’in yanına gidip cennete yürüyeceğim.”

“Ey Resûlullah’ın oğlu! Allah beni sana feda etsin. Beni tanıdın mı? Ben seni zorla bu topraklarda konaklatan adamım.  Ben çok büyük bir hata ettim. Ellerimi seni engellemekle kirlettim. Dilimi size karşı sözler söyleyerek kirlettim. Seni ve aileni burada susuz bıraktım. Ama ben İbn Ziyad’ın seni bırakacağını zan ediyordum. Ama gördüm ki, onlar seni öldürmek istiyorlar. Onun için sana geldim, özür dileyip yanında ölmek için buradayım. Acaba bana af var mı? Rabbim yaptığım bu yanlıştan dolayı beni bağışlar mı?”

“Ey Anaları Ağlayasıca Kufeliler! Siz Resûlullah’ın oğlunu davet ettiniz. Yanınıza gelince de onu yalnız bıraktınız. Şimdi ise onu öldürmek için meydana çıktınız. Siz ne biçim insanlarsınız. Günlerdir, o ve onun ashabı susuzluk içerisinde… Yahudilerin, Mecusilerin, Nasranîlerin, serbestçe içtikleri, hayvanların girip nasiplendiği Fırat’ın suyundan onları mahrum ettiniz. Siz çok kötü bir iş yaptınız. Allah’a hesabınızın çok çetin olduğunu size haber veririm!”

Şehadeti Sevdası Kılan Yiğit Züheyr b. Kayn

Arap şairi Ferezdak: “Gitme Ey İmam! Kufelilerin yürekleri seninle ama kılıçları Yezidledir.”

“Korkanlar, işte Kufe orada dönüp gitsin. Biz öyle bir savaşa karar verdik ki, bu savaşın ganimeti şehadet, fethi şehadet, akıbeti şehadettir.”

Şahitler Kervanın Mensubu Ali b. Hüseyin

“Hamdolsun Allah’a ki, sizleri helak etti, asi erkeklerinizi öldürerek şehirlerimize asayiş verdi. Ve müminlerin emiri Yezid’i muzaffer kıldı!”

“Allah Yezid’i kahretsin! Bize Osman’ın katillerini yakaladım, bana baş kaldıran asileri öldürdüm ve asayişi sağladım!”

İzzetin Abidevi İsmi Zeyneb bint Ali

Alem Hasan’ın üzerinden vahdeti, Hüseyin’in üzerinden şehadeti, Zeyneb’in üzerinden izzeti, Ümmü Gülsüm’ün üzerinden dirayeti öğrendi.

“Gidenler Hüseyin gibi gitmeli, kalanlar Zeynep gibi kalmalı!”

Hz. Zeybeb konuştuğunda babası Ali’yi, sustuğunda annesi Fatıma’yı, yürüdüğünde abisi Hasan’ı, haykırdığında diğer abisi Hüseyin’i andırıyordu.

Mücadelenin Eşsiz Kahramanı Hüseyin b. Ali

Hicretin 56-57. yıllarına gelinince Muaviye b. Ebî Süfyan, Hz. Hasan ile yaptığı antlaşmaya sadık kalmamış ve kendinden sonra oğlu Yezid’i halife olarak tayin edeceğini duyurmaya başlamıştı.

Biat etmeyen dört isim: Hz. Ebû Bekir’in oğlu Abdurrahman, Hz. Ömer’in oğlu Abdullah, Hz. Zübeyr’in oğlu Abdullah ve Hz. Ali’nin oğlu Hz. Hüseyin…

Doğru işi doğru zamanda yapmak…

Hz. Hüseyin zillet yerine izzeti, sükûnet yerine mücadeleyi, cehalet yerine ilmi, asabiyet yerine ümmeti, hac yerine şehadeti, saltanat yerine imameti esas almalıydı, o da bunu yaptı.

“Borçlu adam benimle beraber cihada gelmesin!”

Kazanan kim kaybeden kim oldu?
Yezid mi kazandı Hüseyin mi?

Müslim b. Akil mi kazandı Ubeydullah b. Ziyad mı?

Hz. Zeyneb mi kazandı Ömer b. Sa’d mı?

Hür b. Yezid mi kazandı Şimr b. Zilcevşen mi?

Alınması gereken mesajlar:

1. Tarihteki Yezid’e kızıp, sövüp, lanet okuyup, bugün yaşayan Yezidleri ve özellikle de içindeki Yezid’i unutma!

2.Tarihteki ihanet şehri olan Kufe’ye kızıp, sövüp, lanet okuyup, bugün aynı zihniyeti taşıyan Kufelileri, en ufak bir karşılığı görünce sinen, korkan içindeki Kufe’yi unutma!

3.Tarihteki ganimet sevdalılarına kızıp, sövüp, lanet okuyup, bugün en küçük menfaati için insanlıktan çıkan, mevki, makam, etiket adına hakkın sesi olmaktan korkan nefisini unutma!

(2545)