İstikamet Abidesi Hz. Ali ve Hac

Hac dönüşü ilk Cumartesi dersinde Muhammed Emin Yıldırım Hocamız, “İstikamet Abidesi Hz. Ali ve Hac” başlığında, Hz. Ali’nin haclarını anlattı. Hz. Ali’nin hayatının en önemli esasının istikamet olduğunu belirten Hocamız, Hz. Ali’nin istikametinin yaptığı ve yaptırdığı haclarının üzerinden nasıl ümmete mesajlar verdiğini örneklerle açıkladı.

Dersten Cümleler

Mebrur bir haccın karşılığı ancak Cennet’tir.

Yapılan haccın mebrur olup olmadığı, dönünce ve ölünce anlaşılacaktır.

Hz. Ebû Bekir ve Hac: İtaat

Hz. Ömer ve Hac: Adalet

Ömer olmadığı için dünya zulüm ile dolmuştur.

Zinnureyn’den Murtaza’ya Hac…

Hz. Osman ve Hac: Hassasiyet

Hz. Ali’nin, 58 yıllık hayatını üç devreye ayırabiliriz:

1. Devre: 5 yıl nübüvvet öncesi Efendimiz’in yanında geçirdiği devre, 23 yılda nübüvvet devresi, toplam 28 yıllık hayatının ilk devresi.

2. Devre: Kendinden önce halife olan Hz. Ebû Bekir, Hz. Ömer ve Hz. Osman dönemlerinde geçirdiği 25 yıllık hayatının orta devresi.

3. Devre: 5,5 yıl süren hilafet yıllarının devresi yani hayatının son devresi.

Teslimiyet, Samimiyet, Fedakarlık ve İstikamet

Vahdet, Selamet, Vakar ve İstikamet

Hakkaniyet, Adalet, Kararlılık ve İstikamet

İstikamet, mümine yakışan en önemli kavramdır.

İstikamet, peygamber belini büken bir kavramdır.

Bir deve yavrusunun annesi ile münasebeti ne idiyse; benim de Resulullah ile münasebetim oydu.

Hz. Ali’nin ilk hac yolculuğu Hudeybiye’dedir.

Hicretin 9. yılı çok bereketli bir yıldır.

Kur’an’ın tek besmelesiz süresi olan Tevbe Sûresi nazil olacaktır.

Mekkelilere iletilmesi gereken beş temel mesaj:

1. Hiç bir kâfir, inkarcı Cennete giremeyecek.
2. Bu yıldan sonra hiç bir müşrik artık hac yapamayacak!
3. Hiç kimse çıplak bir şekilde Beytullahı tavaf etmeyecek!
4. Kimin Resûlullah ile anlaşması varsa, onun anlaşması müddeti bitinceye kadar geçerli olacak!
5. Müddetsiz anlaşmalar için dört ay süre tanınacak!

“Allah’ım! Ali’nin diline kolaylık, kalbine sebat ver!”

Hz. Ali, İslam döneminde ki ilk haccını, Ebû Hureyre ile birlikte yapıyor.

“Gelen Kusva’dır; her halde Efendimiz (sas) bizimle hac yapmak için bize geliyor.”

“Ey Ali! Amir olarak mı geldin, memur olarak mı geldin?”

Hicretin 10. yılı Hz. Ali Yemen’e gönderilecek.

“Ya Rabbi! Ali’nin dili doğruluğun tercümanı, kalbi ise hidayet nurunun membaı/ kaynağı olsun!”

Risalet davasının gerçek mensubu, hiçbir başarıyı kendi nefsine mal etmez.

Hz. Ali’nin beytü’l-mal konusundaki titizliği…

“Allah’ım! Senin peygamberin hac için neye niyetlendiyse, bende aynı şeye niyet ediyorum.”

Efendimiz’in (sas) Ğadir-i Hûm denilen mekanda konaklaması…

“Ben size iki ağır emanet bırakıyorum: Allah’ın kitabı ve Ehl-i Beyt’im…”

“Ben kimin mevlasıysam, Ali’de onun mevlası, dostudur. Allah’ım! Sen Ali’ye dost olana dost, düşman olana düşman ol!”

Ebû Eyyüb el-Ensarî: “Biz peygamber döneminde ve sonrasında, münafıkları Ali’nin üzerinden tanıyorduk.”

Bu rivayetleri Sünni dünya Ehl-i Beyt’e duyulan muhabbetin bir izharı olarak, Şii dünya ise hilafetin vasiyeti olarak anlıyor.

Hasan el-Müsenna çok önemli açıklamalar yapıyor…

Halifeler döneminde Hz. Ali, hep müracaat edilen en önemli ilmî mercidir.

İhramlı kişinin eşiyle olan münasebetinden, ihramlı iken saldırgan bir hayvanı öldürmenin hükmüne kadar, tavafta şavt sayısında duyulan şüpheden, hacca vekil göndermeye kadar, şeytan taşlama sırasında taş sayılarını karıştırmaktan, mikat yerlerine kadar, hangi haccın faziletli olduğundan, kurbanın hükümlerine kadar onlarca mesele Hz. Ali’nin rivayet ve içtihatları ile çözülmüştür.

Hicri 35. yılın Hac emiri Abdullah b. Abbas’tır.

18 Zilhicce 35’de, Hz. Osman şehit ediliyor; 23 Zilhicce’de Hz. Ali halife seçiliyor.

“Haklı olmak kadar, haklı kalmakta mühimdir.”

Bir kardeş kavgası: Cemel

İmamet ile saltanatın mücadelesi: Sıffın

İlim ile cehaletin savaşı: Nehveran

Hicretin 36. yılında hac emiri Abdullah b. Abbas’tır.

Hicretin 37. yılında hac emiri yine Abdullah b. Abbas’tır.

Hicretin 38. yılı hac emiri Kusem b. Abbas’tır.

Hicretin 39. yılı iki başlı bir dönemdir. Kufe, Kusem b. Abbas’ı, Şam, Yezid b. Şecere’yi gönderir. Ama insanlar Şeybe b. Osman’ı hac emiri olarak seçerler.

Hicri 40’da ise Muğire b. Şu’be hac emiridir.

Hz. Hüseyin’in naklettiği bir tablo: Menâzil b. Lahık…

Allah’ım! Coğrafyalarımızı çağın Ebrehelerine daha fazla çiğnettirme!
Allah’ım! Dağılan ümmetimizi kendi isminin etrafında toparla!
Allah’ım! Ümmetin vahdetine engel olan her kimse, Sen nasıl biliyorsan öyle yap!

(3993)