Tek Başına Bir Ümmet Hz. İbrahim

Zilhicce Geceleri programlarının, sekizincisinde Beşir Eryarsoy Hocamız ile “Tek Başına Bir Ümmet Hz.İbrahim ” başlığında bir söyleşi gerçekleştirdik.
“Gerçek şu ki, İbrahim (tek başına) bir ümmetti; Allah’a gönülden yönelip itaat eden bir muvahhiddi ve o müşriklerden değildi. (16/120) ”
Gerçeği kavrayış tarzıyla,arınmasıyla,teslimiyetiyle,davet yöntemiyle,sabrıyla,takvasıyla…esenlik yolcusu olma arzusunda ve kararlılığında olanların en özel örneklerinden birisi… Hz. İbrahim
Tek başına bir ümmet …. Hz. İbrahim
Beşir Eryarsoy Hocamız, ”Tek Başına Bir Ümmet Hz.İbrahim” başlığında İslam ümmeti olarak ümmet şuuruna eremeyişimizin sebeplerini belirterek, Hz İbrahim’in(sas) niteliksel olarak ümmetin tamamını temsil edecek hüviyette birisi olduğuna değindi.
Söyleşimizden öne çıkanlar
İslam anlayışında iki ümmet vardır: İslam ümmeti, küffar ümmeti.
İslam’da insan kâinatın varlık sebebidir.
Allah(cc) kâinatı insan için, insanı da kendisine kulluk etmeleri için yaratmıştır.
Bir müminin nasıl Allah’tan başka ilah olmadığını bilmesi icap ediyorsa bütün müminlerinde tek bir ümmet olduğunu bilmesi gerekir.
Beşer planında ümmetin vahdeti ibadet planında Allah’ın vahdaniyeti…
Bugün Müslüman olarak vizyonumuz olmadığı için misyonumuz eksiktir.
Allah’a (cc) iman etmeyenden insanlığa hayır gelmez.
Zikrimiz, takvamız ümmetin dertleriyle Allah için dertlenmek olsun.
Kardeşlerimizin içinde bulunduğu çaresizliği, mazlumiyeti, içimizde hissetmeli ve Allah rızası için onlara çare olabilmenin azim ve kararlılığını ortaya koymalıyız.
Gaye İslam için bir şeyler yapmak olmalı.
Ümmet kemiyet olduğu kadar bir keyfiyettir. İbrahim (sas) nicelik olarak birdi ama nitelik olarak bir ümmetti.
Beşir Eryarsoy Hocamıza şu sorular soruldu:
Ümmet ne demektir? Her mümin ve Müslümanın ümmet şuuru ve bilincine sahip olması gerekir mi?
İslam ümmetinin, istenilen oranda bu ümmet şuuruna erememesinin sebepleri nelerdir? Ne gibi maniler, engeller var önümüzde?

Bu konuda nasıl çalışmalar yapmalı ki, ulusçuluktan ümmetçiliğe doğru gidebilelim?

Tek başına ümmet diye bir ifade var bizim kaynaklarımızda… Hz. İbrahim için, Hz. Ömer’in amcası Zeyd b. Amr b. Nüfeyl için ve başkaları için… Kur’an: “Gerçekten İbrahim, hak dine yönelen, Allah’a itaat üzere bulunan, tek başına bir ümmet idi. O hiçbir zaman müşriklerden olmadı. Allah’ın nimetlerine şükreden bir zat idi. Allah onu seçmiş ve doğru yola iletmişti.” (Nahl, 16/120 ve 121) diyor. Bu ifade nasıl anlaşılmalıdır? Gerçekten tek başına ümmet mümkün müdür/olunabilir mi?

Ümmet, Ümm/ Ana ve İmam Arapça’da aynı kökten gelen kelimeler… Kur’an’da Hz. İbrahim’i bize anlatırken bir ayette, “Ben seni insanlara önder (imam) yapacağım.” (Bakara 2/124) buyurur. Bu ayet çerçevesinde hem Hz. İbrahim’in imamlığını, hem de ümmet-imam ilişkisini nasıl anlamalıyız?

Hocam, bazı konuşmalarınızda, “Ümmetini Arayan Peygamber” ifadesini kullanıyorsunuz? Bu ifadeyi biraz bizlere açar mısınız?

Hz. İbrahim ve Efendimiz in hayatına bakarak bugün Ümmetin durumuna hangi pencereden ve hangi hissiyatla bakmamız lazım?

(1678)

Kategori: Hac