Bir Tevhid Kahramanı Olarak Hz. İbrahim

Zilhicce Geceleri 7.ci programında, Mehmet GÖKTAŞ Hocamızla Hz. İbrahim (as.)’ın tevhid mücadelesini konuştuk. Konu başlığımız “Bir Tevhid Kahramanı Olarak Hz. İbrahim”di.
Zilhicce ayı geldiğinde tüm Allah’a inanan muvahhid müslümanların zihinlerinde Hac ve Kurban ibadetleri için gayri ihtiyari bir kıpırdanma başlıyor. Bu iki güzel ibadet için yapılan hazırlıklar insanın fıtratını/özünü hatırlayışın bir neticesidir. Efendimiz (sas)’in bizlere bıraktıkları mirasların hangisine sarılsak şüphesiz hiç huzuru ve Rabbimizin rızasını yakalamak adına verdiğimiz kulluk mücadelesinin başka bir örneği ile O’na yaklaşmanın rahatlığını gönül dünyamızda yaşıyoruz.
Tüm bu güzellikleri yaşarken Hz. İbrahim (as)’i hatırlamamak olur mu? Hz. İbrahim (as)’in verdiği tevhid mücadelesini, put ve putperestlere karşı ortaya koyduğu insani gayretin neticesinde Rabbimizin övgüsüne mazhar oluşunu, kıyamete dek gelecek tüm inananlara adını ölümsüzleştiricek samimiyet, teslimiyet, cesaretinin, örnek duruşunun tüm yönlerini Mehmet GÖKTAŞ Hocamızla konuştuk.
Söyleşimize başlamadan önce büyük günde, Büyük Duruş’a (Vakfe’ye) hazırlanan milyonlarca mü’min ve müslümanın hissiyatına ortak olabilmek için, bizim de bu kutlu yürüyüşte nefesimiz bulunsun diye teşrik tekbirleriyle başladık.
Konuya dair Hocamızın değindiği hususlardan bir miktar ve sorularımızı sizlere arz ediyoruz.
Soru: Rahatsız olduğumuz bir durumla ilgili, mutlaka bir eylemde bulunmamız lazım. Mensubu olduğumuz din bize bunu öğretiyor. Hz. İbrahim, hayatına hakim kıldığı Rabbimizin övgülerine mazhar olduğu ve kendisini tek başına ümmet olmaya götüren tevhid için neler yaptı bize anlatırmısınız?

Soru: Hz. İbrahim (as.)’in Rabbini bulması, onu tanıması ve tanışması ile ilgili sürecin yol haritasını konuşmak gerekirse, Harran’a kadar uzanan hayatı içinde yaşadıkları ve tevhid yolunun yolcuları için söylenecekler nelerdir.

Soru: Kulluğun kodları vardır; ibadet, ahlak, dürüstlük gibi. Allah’a dost olmanın da veya Allah’ın dostu olmanın da kodları var mıdır? Nelerdir?

Soru: Hz. İbrahim (as.)’in yaşadığı toplum binlerce puta tapıyor. Bu toplum binlerce puta tapma konusunda herhangi bir sorgulama yapmazken, Hz. İbrahim’i putlara tapmayı sorgulamaya götüren nedenler nelerdir?

Soru: Tek başına dönemin put ve putperestlerine Allah’ın varlığını ve birliğini haykıran Hz. İbrahim’in bu cesareti ile ilgili günümüz Müslümanlarına özellikle genç kardeşlerimize ne mesajlar verebiliriz?

Soru: Yaşadığımız toplum, mensupları itibariyle islam toplumu. Ancak Hz. İbrahim’in yaşadığı toplum putperest bir toplum olmasına rağmen bizi aklımızı kullanmaktan alıkoyan, Onu ise aklını kullanmaya götüren sebepler üzerinde durursak yine günümüz Müslümanlarına verilecek mesajlar neler olur?

Soru: Yalnız olmasına rağmen, yalnız kalmaktan korkmayan, tek başına Allah’a teslim olan ve iman eden Hz. İbrahim örneği bir tarafta dururken, milyonların arasında olmasına rağmen hakkı ve hakikati kısık sesle dahi söylemekten imtina eden Müslümanlara neler söyleyebiliriz?

Soru: Tevhid kahraman olmak için illaki putperest bir çağda yaşamak mı gerekir. İlla ki hakkı ve hakikati haykırmak mı gerekir?

(1663)