İslami Şuurun Kazanılması Açısından Siyer

Siyer Mektebinde 9. Programda Prof. Dr. İhsan Süreyya Sırma hocamız konuğumuz oldu.

“İslamî Şuurun Kazanılmasında Siyerin Rolü” konulu sunumunu yapması üzerine ağırladık. Hocamız çarpıcı tespitlerde bulunarak Siyerin üç temel sacayağına değindi. İnanmak, araştırmak ve yaşamak temel noktalarını siyerin temelleri olarak sunarken örneklerle bu konuyu zenginleştirdi. Daha sonra istişrak (oryantalist) çalışmaların temel amacına değinen İhsan hoca, Efendimiz ve Kur’an ilişkisinin bağını anlattı. Önemine dair izahatlarda bulundu.

İslâmi Şuur hususunda hoca, müslümanın sözünde durmasına, kardeşlik hukukuna, kadın haklarına, okumanın bir Endülüs medeniyeti doğurması bağlamında okumaya ve Müslüman şahsiyetinde yakışır davranışlarda bulunmaya değindi ve örneklerle konuyu dinleyenlere daha da açtı.

(697)