Siyer Coğrafyası ve Cahiliye Hayatının Bilinmesinin Önemi

Konu itibariyle üç temel kavram bu derste dikkatimizi çekmekte ve konunun tüm temel bağıntıları bu üç kavram üzerinden örülmektedir. Bu üç kavram sırasıyla Siyer, Coğrafya ve Cahiliyye kavramlarıdır.

Coğrafya bu konu içerisinde Hz. Peygamber’in yaşadığı coğrafyayı ele almaktadır. Onun ayak bastığı insanlarla ilişki kurduğu ve o bölge içerisinde dilin, kültürün anlam kazandığı mekândır.

Cahiliye kavramı ise bir yanılgıya düşmeden insanların bilinmezlik dehlizinde olduğu bir dönemi anlatmaz. Burada Cahiliyye kronolojik bir anlamı ihtiva etmektedir. Yani cahiliyeden kasıt İslam öncesi dönemdir.

Siyer ise hepimiz bilip aşina olduğu bir kavram olmakla ıstılahta uluslararası ilişkiler manasını haiz ancak bu terim anlamına da Peygamber’in hal ve hareketlerinin öteki ile ilişkilendirilmesinden mülhem olduğunu bilmeliyiz. Bu kavram bu konu içerisinde peygamberimizin her türlü hal ve hareketlerini içine alan adeta bir hayat serüvenidir.

Mahfuz Söylemez hoca bu derste yukarıda saydığımız üç kavram arasında ki ilişkileri inceleyerek aralarındaki genel ve kopmaz bir bağa işaret etmiştir. Ve ders boyunca bu ilişkileri neden-sonuç-örnekler kapsamı düzeyinde Siyer Mektebi öğrencilerine aktarmıştır.

(799)