İlim Dünyamızın En Parlak Yıldızlarından İmam Şafiî

Muhammed Emin Yıldırım Hocamız; Büyüklerin Ayak İzleri projesi kapsamında gerçekleştirilen İmam Şâfiî Kampı çerçevesinde Çağın Mus’abları ve Esmaları talebe kardeşlerimizle bir araya geldi. Böylece 10 gün sürecek olan İmam Şâfiî Kampı, Hocamızın “İlim Dünyamızın En Parlak Yıldızlarından İmam Şâfiî” başlıklı dersi ile başlamış oldu.

Ümmetimizin dönem dönem imtihanlarının arttığını belirten Hocamız, bu zamanın imtihanının ise nimetlerin en üst düzeyde hissedildiği bu dönemde dünyevileşmenin de had safhada olması olduğunu söyledi.

Müslümanlar olarak bizlerin içinde bulunduğumuz zaman dilimini iyi değerlendirerek çağımıza göre mücadele etme sorumluluğu olduğunu vurgulayan Hocamız, “Biz zafere iman etmedik. O yüzden biz çalıştık ama neden olmadı sorusu ancak imanı zayıf olanların sorusudur. Ne yaparsak yapalım başarı yalnızca Allah’tandır.” dedi.

İslam büyüklerinin hayatlarını, mücadelelerini tanımak ve onların miraslarına sahip çıkmak gibi bir sorumluluğumuz olduğunu belirten Muhammed Emin Yıldırım Hocamız, doğru yolda doğru şekilde yürümek istiyorsak büyüklerin ayak izini takip etmemiz gerektiğinin altını çizdi.

Hocamızın dersinde paylaştığı ana başlıklar ise şöyle:

Neden İslam büyüklerinin hayatlarını öğrenmek zorundayız?

1. Onları tanıdıkça kulluk yolunu, ilim yolunu daha iyi kavrarız.
2. Onları tanıdıkça doğru yolda nasıl doğru yürünür bunu iyice anlarız.
3. Onları tanıdıkça yolun kaderine dair bilgilere vakıf olur, azıklarımızı ona göre belirleriz.
4. Onları tanıdıkça daha az hata, daha çok sevap elde etme imkanlarını öğrenmiş oluruz.
5. Onları tanıdıkça Allah’ın rızasına ermiş olan o salihlerden rızaya giden vesileleri iyice bellemiş oluruz.

İmam Şâfiî’yi tanıyınca neleri tanıyacağız?

1. İmam Şâfiî demek; Ehli Sünnet dediğimiz İslam’ın ana caddesini iyice tanımak demektir
2. İmam Şâfiî demek; onun şahsında diğer üç imamımızı da daha iyi tanımak demektir.
3. İmam Şâfiî demek; az bir ömür ile çok işlerin nasıl yapılabileceğini anlamak demektir.
4. İmam Şâfiî demek; İslam’ın, Kur’an’ın, hadisin, sünnetin, ehlibeytin, sahabenin nasıl sevileceğini ve nasıl onların hukuklarının muhafaza edileceğinin yollarını öğrenmek demektir.
5. İmam Şâfiî demek; Allah’ın bir kulunu dinine hizmet etmesi için nasıl seçeceğini, nasıl istihdam edeceğini ve bunu yaptığı zaman o kulun nelere varacağını iyice anlamak demektir.

İmam Şâfiî’den ilim yolunun nasıl yürüneceğine dair alacağımız  mesajlar

1. İlim yolu meşakkatli bir yoldur, bahçıvan olmadan bu iş kemale ermez.
2. İlim yolu zorlu bir yoldur. Fedakarlık olmadan bu yol yürünmez.
3. İlim yolu dikenli bir yoldur. Hırs olmadan ve o hırsın getirdiği istikamet ve istikrar olmadan bu yolda yolcu olunmaz.
4. İlim yolu güzel bir yoldur. Güzele yakışan bir kamet ve bir duruş ister.
5. İlim yolu beklentisizlikle yürünebilecek bir yoldur. Hesâbilik değil hasbîlik bu yolun azığı olmalıdır.

(499)