Bir Alim Portresi Olarak Ebû Hanîfe Prof. Dr. Mürteza Bedir

Çağın Esmaları ve Mus’abları İmâm-ı Âzam Kampı kapsamında Prof. Dr. Mürteza Bedir tarafından yapılan “Bir Alim Portresi Olarak Ebû Hanîfe” konulu program.

(243)