Neden Muhteşem Ahlâk?

Yolumuzun yegâne rehberi olan Efendimiz’in (sas) ahlakını öğreneceğimiz derslerimiz, büyük bir heyecan ve coşku ile başladı. Cumartesi akşamı, dört aylık aradan sonra bize bu güzel atmosferi yaşatan Rabbimize sonsuz hamdler olsun.

Tüm gönül dostlarımız ile özlemle beklediğimiz derslerimiz Suriye’den misafirimiz olan Üstad Ahmed Adil’in Kur’an’ı Kerim tilaveti ile başladı. Başkanımız Mehmet Kaya’nın kısa selamlama konuşmasının ardından kürsüye Hocamız davet edildi. Tekbirle dersine başlayan Hocamız, çok önemli mesajları, dersleri ve bilgileri bizlerle paylaştı.

Hocamız: “Neden Muhteşem Ahlak? O’nun (sas) ahlakına neden muhtacız? Talebeliğin hakkı nedir? Hangi serlevhalar ile bu dersler yürüyecek?” şekinde, daha birçok soruya cevaplar verdi. Hocamız, bu dönem işlenecek derslerin önemine de değindi ve: “Eğer bu derslerde bizi adam etmez ise, artık ben söyleyecek söz bulamam!” diyerek, Hz. Peygamber’in (sas) ahlakının bize nasıl etki etmesi gerektiğini anlattı.

Başlayan bu yeni dönem derslerimizin hayırlara vesile olmasını Rabbimizden niyaz ediyor, kurulan bu güzel sofradan istifademizin çok olmasını temenni ediyor, Hocamız’a güç, kuvvet, sıhhat ve selamet diliyoruz.

Dersten Cümleler

• Her olay bize nazil olmuş bir ayet ve biz de onu okumak ile mükellef olan muhataplarız.
• Biz ne yapıyoruz ki, bu kadar bilgi varken istenilen kaliteyi elde edemiyoruz?
• Sahabeden daha fazla bilgiye sahipken, neyi eksik bırakıyoruz ki bu olaylar başımıza geliyor?
• Anlattığımız şeyleri neden hayatımızda göremiyoruz.
• Dünya nüfusunun yaklaşık %25 oranına sahip bir nüfusumuz varken neden dünya muvazenesinde bir ağırlığımız yok?
• Dar’ul Erkam, Suffa Mektebi, Mescid-i Nebevi ve Efendimiz’in (sas) evleri birer mektepti.
• Efendimiz (sas) ilim noktasında sahabeyi eğitirken işin bidayetinde onlara ne öğretti?
• Efendimiz (sas) Sahabeye İlim, arkasından amel öğretti.
• Sahabeyi heyecanlandıran, dehşete düşüren, Efendimiz’den bir şey duydukları zaman onları yerlerinde bırakmayan, Allah’ın ayetlerinden bir ayet duydukları zaman gereği neyse anında yerine getiren ayet : “Ey İman Edenler! Yapmadığınız şeyleri neden konuşuyorsunuz…” ayeti idi.
• Bu derslerde en güzel örnekten en güzel örnekleri göreceğiz..
• Bu derslerle sadece Efendimiz’in ahlakını öğrenmeyeceğiz, aynı zamanda öğrendiğimiz bu ahlakları hayatımıza geçireceğiz.
• Bu derslerde, bir ayet ve bir rivayeti serlevha belirleyerek bu yolcuğumuzu yapacağız.
• Ayet: “Şüphesiz Sen muhteşem bir ahlak üzeresin!) Kalem Sûresi, 4. Ayet
• Rivayet: “Onun Ahlakı Kur’an’dı!”
• Her nefesin bir hesabı vardır!
• “Allah’ın peygamberlerinden hiçbiri arasında ayırım yapmayız!”
• “Biz gönderilen elçilerin bir kısmına diğerlerinden daha fazla meziyetler bahşetmişiz.”
• Kitabın önüne “beni adam et” diye oturursan hayatın bereketli olur.
• Efendimiz (sas) hayatın her alanında muhteşem bir ahlaka sahipti.
• “Ey Ebu Bekir senin tavrın aynen Hz. İbrahim ve İsa’ya benzer! Ey Ömer senin tavrın aynen Hz. Musa ve Nuh’a benzer!”
• Efendimiz (sas) Sahabeyi kabiliyet ve mizaçlarına göre görevlendirdi.
• H. 8 yılında Hz. Mariye’den İbrahim’in doğumu…
• İbrahim’in doğumundan sonra Cebrail Efendimiz’e “Ebû İbrahim” diye seslenirdi.
• İbrahim’in vefatı
• “Ey Uhud! Eğer bu gün İbrahim’in firakı ile bize çöken hüzün sana çökseydi, sen bu acıya dayanamaz paramparça olurdun!”
• “Gönül mahzun olur, göz yaşarır ama bu dilden Rabbimi hoşnut etmeyecek tek söz çıkmaz. Vallahi! Ey İbrahim! Bizler senin ayrılığınla çok mahzunuz.”
• Medine’de güneş tutulması…
• “Ey İnsanlar! Güneşte, ayda Allah’ın ayetlerinden birer ayettir. Bu ayetlere Allah belli bir kader çizmiştir. Bunun için onlar asla birinin ölümü yada doğumu vesilesi ile kaderlerine aykırı davranmazlar ve hiçbir kimsenin doğumu veya ölümü için yas tutmazlar. Siz onların bu haline şahit olduğunuzda Allah’a dua edin ve namaz kılın!”
• Sen el-Emin olduğun için er-Resul oldun.

(15101)