İmam Şafiî ve Fıkıh Düşüncesinin Gelişimi

Vakfımızın talebeleri Çağın Musabları ve Esmaları tarafından yürütülen İmam Şâfiî Kampının ikinci programına katılan Prof. Dr. Bilal Aybakan “İmam Şafii ve Fıkıh Düşüncesi” konusunu işledi.

Bir ilim alanında küresel bir figür olabilmenin, o alanı en iyi temsil eden isimlerden ders almak, ilimlerinden istifade etmek ile mümkün olabileceğini belirten Aybakan, “İmam Şâfiî’nin yaptığı da buydu. Birçok alimin yanında bulundu ve ilimlerini tüketene kadar yanlarından ayrılmadı. İmam Şâfiî bir beldeye gittiğinde sadece bir şahsiyetle yetinmez, o beldedeki birçok şahsiyetin de rahlesinde bulunurdu.” dedi.

İmam Şâfiî’nin niçin önemli olduğu hususuna da değinen Bilal Aybakan, “İmam Şâfiî rivayet ve dirayet yöntemini aynı tencerede kullanıyor. Adeta farklı düşünceleri tartan bir terazi ortaya koyuyor. İmam Şâfiî’yi İmam Şâfiî yapan budur. Görüşleri ölçen bir Usül-ü Fıkıh ortaya koyuyor.” dedi.

(527)