Tevhidden Şirke Şirkten Tevhide Semûd Kavmi

Sîret-i Enbiyâ derslerimizde Hz.Salih’i ve gönderildiği kavim olan Semûd kavmini tanımaya devam ettik. Muhammed Emin Yıldırım hocamız bu hafta “Tevhidden Şirke, Şirkten Tevhide Semûd Kavmi” serlevhasının altında, Semûd kavminin iman ile başlayan yolculuklarını nasıl şirkle devam ettirdiklerini, sonra Hz. Salih’in tebliğ mücadelesi ile bazılarının tevhidi, bazılarının ise yine şirki tercih etmelerini anlattı. Özellikle tevhidin tesis ve muhafazası için hocamızın verdiği mesajlar çok mühimdi.

Dersten Cümleler

İlim merak ile başlar, merak ilmin hocadır. Merak edip, seyran etmeye başlayınca hayretimiz artar, her hayret artışı bizde Sübhanallah bilincini uyandırır, yani tesbih ve tenzih bilincini uyandırır, bu da bizi haşyete, yani Allah’tan içinde derin bir saygı barındıran bir korku duymamızı sağlar.

“Semûd kavmi de kendilerine gönderilen peygamberleri yalanladı.” (Şuarâ 26/141)

Tevhid tesisi çok zor olduğu gibi muhafazası daha zor bir büyük değerdir.

“Ya Resûlullah! Müşriklerin Zat-ı Envat adını verdikleri bir ağaçları var. O ağaca silahlarını astıkları zaman, savaşta kendilerine uğur getiriyor. Sizde bize bir ağaç belirleseniz, bizde kılıçlarımızı o ağaca assak, böylece uğur bize de gelse olmaz mı?” Ebu Vakıd diyor ki: “Efendimiz (sas) bu söz üzerine öyle bir sinirlendi ki, ben O’nu hiç öyle görmemiştim. O kızgınlıkla dedi ki: “Sübhanallah! Siz ne dediğinizin farkında mısınız? Siz aynen İsrailoğullarının Musa’dan istediğini benden istiyorsunuz. Onlar demişlerdi ki: ‘Onların ilahları gibi bizim içinde bir ilah yap!’ (A’raf, 138) Nefsim kudret elinde bulunan Allahu Teâla’ya yemin ederim ki, böyle yapmakla sizden öncekilerin yolunu takip edeceksiniz.” (Tirmizi, Fiten, 18)

Tevhid Nasıl Korunur?

1. Allah’ın (cc) isim, sıfat ve fiillerini iyice öğrenmek ile
2. Sürekli iman hakikatlerini hatırlamak ile
3. Allah’ın tüm ayetlerini hakkıyla okumak ile
4. Bizden öncekilerin iman mücadelelerini kavramak ile
5. Başkalarını imanla buluşturma hasretiyle yanmak ile

Sosyal ve Kültürel Olarak Semûd Kavmi

– Kendilerini seçkin olarak gören bir topluluğun (Mele) ciddi etkisi altında olan bir kavim idi. (A’raf 7/75)
– Nasihatlere, uyarılara ve tebliğe kapalı bir kavim idi. (A’raf 7/79)
– Bahçeleri, pınarları, ekinleri, hurmalıkları çok olan bir kavim idi. (Şuarâ 26/146-148)
– Dağları oyup çok sağlam evler yapıp, o evlerde hep emniyet içerisinde kalacaklarına inanan bir kavim idi. (Şuarâ 26/149)
– Kendilerine verilen nimetlerden dolayı şımaran ve israfa dalan bir kavim idi. (Şuarâ 26/149)
– Bulundukları yerde bozgunculuk yapıp, ıslahı değil fesadı yaygınlaştıran bir kavim idi. (Şuarâ 26/151, 152)
– Tebliğden sonra inananlar ve inkâr edenler olarak ikiye ayrılan ve birbirleri ile mücadeleye girişen bir kavim idi. (Neml 27/45)
– İçlerinde çok tehlikeli 9 kişilik bir çete veya 9 çete bulunduran bir kavim idi. (Neml 27/48)

İnanç Yapıları İtibari İle Semûd Kavmi

– Tevhidden ve hidayetten sonra şirke ve dalâlete sapan bir kavim idi. (Fussilet 41/17)
– Allah’a ortaklar koşan ve putlara tapan bir kavim idi. (A’raf 7/73)
– Kendi içlerinden birinin peygamber olmasını kabullenemeyen bir kavim idi. (A’raf 7/75)
– Elçinin beşer olmasını bir türlü anlayamayan bir kavim idi.  (Kamer 54/24)
– İnanmak için sürekli mucize isteyen, gelen mucizeyi de yalanlayan bir kavim idi. (Şems 91/ 14)
– Kendilerine asla bir azabın gelmeyeceğine inanan bundan dolayı da azap uyarılarını alaya alan bir kavim idi. (A’raf 7/77)

Mesajları İtibari İle Kur’ân-ı Kerim’de Hz. Sâlih ve Semûd Kavmi

A’raf 7/73-79                         7 ayet              Tebliğin Muhtevası ve Tepkileri
Hûd 11/61-68                         8 ayet              Tebliğin Muhtevası ve Neticeleri
Hicr 15-80-84                        5 ayet             Semûd Kavminin Özellikleri ve Azab
İsrâ 17/59                              1 ayet             Gönderilen Mucize ve Neticesi
Şuarâ 26/141-159                  19 ayet            Tebliğin Usulü ve Tepkiler
Neml 27/45-53                       9 ayet              Tebliğin Üslubu ve Tepkiler
Fussilet 41/17, 18                  2 ayet              Kavmin İnanç Yapıları ve Azab
Zâriyât 51/43-45                   3 ayet              Azabın İçeriği ve Şiddeti
Kamer 54/23-31                    9 ayet              Mucizenin İçeriği ve Tepkileri
Hâkka 69/4,5                         2 ayet              Azabı Yalanlamaları ve Neticesi
Fecr 89/9-14                          6 ayet             Büyüklenmeleri ve Yok Oluşları
Şems 91/11-15                       5 ayet             Mucizeye Tepkileri ve Azab

Ayetlerin Nüzul Sıralaması

Fecr 89/9-14                          Nübüvvetin 1. yılı
Şems  91/11-15                      Nübüvvetin 3. yılı
Şuarâ 26/141-159                  Nübüvvetin 4. yılı
Hâkka 69/4,5                         Nübüvvetin 5. yılı
Zâriyât 51/43-45                   Nübüvvetin 5. yılı
Neml 27/45-53                       Nübüvvetin 5. yılı
Hûd 11/61-68                         Nübüvvetin 5. yılı
Fussilet 41/17, 18                  Nübüvvetin 6. yılı
A’raf 7/73-79                         Nübüvvetin 9. yılı
Kamer 54/23-31                    Nübüvvetin 9. yılı
Hicr 15-80-84                        Nübüvvetin 10. yılı
İsrâ 17/59                              Nübüvvetin 10. yılı

Görüldüğü gibi inen bütün ayetler Mekkî’dir ve ilk 10 yılda nazil olmuştur.

Nübüvettin 10. yılı, ‘Hüzün yılı’ idi. Bu yılda en temelde şu hadiseler olmuştu:

1. Üç yıllık ambargo sona ermiş
2. Hatice annemiz vefat etmiş (Ramazan ayı)
3. Ebû Talib vefat etmiş (Şevval ayı)
4. Efendimiz (sas) Taif’e gitmiş
5. Taif dönüşü Nahle vadisinde bir grup cin ile görüşmüş…

Kur’ân kıssalarını doğru dürüst biri:  

– Asla umutsuzluğa kapılmaz.
– Azalan heyecanına heyecan ekler.
– Düşmanını gözünde büyütmez.
– İmkânlarının azlığına takılmaz.
– Eninde sonunda hakkın galip geleceğini unutmaz.

Son beş soru:

Deve, Hz. Salih’in mi Allah’ın mı?
Allah’ın devesi kutsal bir deve mi?
Bir deve nasıl mucize olabilir?
Devenin üzerinden verilen mesajlar nelerdir?
Deve bugün ne anlama gelmektedir?

Dünyadaki Cennet Aile: “Öfke Anında da Müslümanız!”

“Ben aranızdayken Allah’ın kitabı ile mi oynuyorsunuz?” Mahmud b. Lebid (ra) diyor ki: “Efendimiz (sas) o kadar kızmıştı ki, o anda -o isim vermiyor, ama tavır Ömer’in tavrına benziyor- biri ayağa kalktı ve dedi ki: “Ey Allah’ın Resulü! Bu adamı öldürmeyip de ne yapayım!” (Nesaî, Talak, 6)

Bir adam Abdullah b. Abbas’a geldi ve dedi ki: “Ey İbn Abbas! Ben çok sinirlenmiştim, o anda hanımım olacak o kadına “seni yüz kere boşadım” dedim. Ne dersin buna? İbn Abbas bu soruya şöyle cevap verdi: “Kadın senden üç talakla boşanmış oldu. Sen Allah’ın sana verdiği üç haktan fazlasını kullanarak Allah’ın ayetlerini eğlenceye/alaya almış oldun.” (Muvatta, Talak, 2)

(3119)