Çocuk Eğitimi Üzerine Mülahazalar (a)

• Çocuk, ailenin/evin meyvesidir.

• Çocuk, büyük bir imtihandır.

• Çocuk, büyük bir emanettir.

• Çocuk, büyük bir nimettir.

• Çocuk, müminin salih amelidir.

• Çocuk, müminin kapanmayan amel defteridir.

• Çocuk, insanın varisi, soyunun devamıdır.

• Çocuk, müminin göz aydınlığıdır.

• Çocuk, ebeveynin cennetteki derecesini yükselten bir vesiledir.

• Çocuk, en önemli muallimlerden biridir.

(3464)