Anaların Anası: Hz. Amine | Muhammed Emin Yıldırım

Muhammed Emin Yıldırım hocamızın anlatımıyla hanımlara özel olarak gerçekleştirilen Tarihin Mümtaz Anneleri serisinin 6. bölümünde “Anaların Anası: Hz. Âmine” başlığı altında Hz. Rahime annemizi konuşuyoruz…

Dersten Notlar

Bir kadını al onu yont yont anne olsun 
Çocuklara açılan mavi kırmızı pencere anne 
Sen bu şehrin sokaklarından geç sonsuz pencerelere 
Bir insanı al onu çöz çöz çocuk olsun 
Her kadın acıma anıtı bir anne olsun 
(Gün Doğmadan: 129) 

Annemin bana öğrettiği ilk kelime 
Allah, şah damarımdan yakın bana benim içimde 
Annem bana gülü şöyle öğretti 
Gül, O’nun, O sonsuz iyilik güneşinin teriydi 
(Gün Doğmadan: 97) 

Şefkat;  

Sevginin yoğunlaşmış halidir. 
Acıma hissinin zirve halidir. 
Acıtmama hassasiyetinin etkili halidir.  
Koruma duygusunun derin halidir. 
Kayırma arzusunun şiddetli halidir.  

Şefkat eğitimi tam sağlanmadığında;  

Çocuk aşırı derecede şımartılabiliyor.  
Ölçüsüz bir şekilde korunabiliyor.  
Hayatı üzerine ipotek konabiliyor. 
Dengelerin sarsılmasına neden olabiliyor.  
Şahsiyetinin olgunlaşmasına engel bir duruma düşebiliyor.  

Annelik, onunla çok farklı bir anlam bulmuştur.  
İnsanlık tarihinin en mübarek çocuğu ona “Ümmî/Annem” demiştir. 
Kendisinden sonra gelen tüm anneler ona imrenmiştir.  
Annelik ünvanı onunla çok büyük bir şeref kazanmıştır.  
Bir annenin elde edebileceği en büyük makamı o elde etmiştir.  

Hz. Âmine validemiz;

Fetret döneminin mü’minesi  
Cahiliye zemininin afîfesi 
Kureyş kabilesinin çiçeği 
Zühreoğullarının nadidesi 
Kurbanlık Abdullah’ın yoldaşı  
Hâşimoğullarının gelinlerinin en gözdesi 
Kadınlar âleminin en nasiplisi 
Annelerin en kıymetlisi
Muhammed Mustafa’nın annesi 
Ebvâ köyünün sakinesi  

Anne şefkati doğru yansıtılırsa hayat karartan hastalık olan kibrin önü alınmış olur. 

Anne şefkati tam olarak anlaşılırsa başka annelerin üzülmesinin önü alınmış olur. 

Anne şefkati tam olarak kavranılırsa cennetin yanlış yerlerde aranmasının önü alınmış olur.  

Anne şefkati tam olarak içselleştirilse mahremiyet meselesinde zihinlerin farklı yerlere kaymasının önü alınmış olur.  

Anne şefkati tam olarak zihinlere yerleştirilirse değerler sıralamasındaki dengesizliklerin önü alınmış olur.  

(512)