Tebliğin Başlaması, Darü’l-Erkam ve İlk Müslümanlar

“Kur’an Coğrafyası Mekke” başlığı altında yapılan Siyer Mektebi 11. dersinin konusu: “Tebliğin Başlaması, Darü’l-Erkam ve İlk Müslümanlar” idi. Muhammed Emin Yıldırım hocamız, Erkam b. Ebî’l-Erkam’ın müslüman olması, Darü’l-Erkam’ın tarihi süreci, Darü’l-Erkam’ın seçilme sebepleri ve daha nice önemli mevzuları anlattı.

Nedir Darü’l-Erkam?

1. Darü’l-Erkam, Hz. Peygamber’in (sas) ihdas ettiği ilk talim ve terbiye yuvasıdır.
2. Darü’l-Erkam, Hz. Peygamber’in (sas) şahsiyetleri inşa ettiği ilk nübüvvet potasıdır.
3. Darü’l-Erkam, Hz. Peygamber’in (sas) risalet davasını omuzlayacak yiğitler yetiştirdiği ilk Kur’an medresesidir.
4. Darü’l-Erkam, Hz. Peygamber’in (sas) şirkin hâkim olduğu bir zeminde nasıl İslam’ın yaşanabileceğini gösterdiği ilk nebevî numunedir.
5. Darü’l-Erkam, Hz. Peygamber’in (sas) kıyamete kadar gelecek Müslümanlara bıraktığı mirasın ilk örneğidir.

Darü’l-Erkam’a alınan talebelerin özellikleri:

Cinsiyetleri: 32’si erkek, 13’ü kadın
Sınıfsal Tabanları: 34’ü zengin, 11’i fakir
Sosyal Statüleri: 10 farklı aileden var olan talebeler
31’i hür, 7’si mevali, 7’si köle

Okuma-yazma bilenler: 8 kişi okuma-yazma biliyor
Yaşları: Ortalama 25-28 arası

Darü’l-Erkam’ın Eğitim Usulü

Hz. Peygamber (sas) Darü’l-Erkam’da iman ile kalpleri, ikna ile akılları, ahlak ile duyguları/ruhları inşa etmiştir.

– Sağlam bir akidenin inşası
– Akli eğitim
– Ruhi eğitim

İradenin sağlamlaştırılması
Kur’anî bir ahlakın inşası

Nasıl Erkam b. Ebî’l-Erkan Gibi Yiğit Olunur?

1. Erkam gibi yiğit olmak, “Evim evindir Ya Resulullah!” diyecek kadar cesaret ister, bu cesareti ortaya koyacak imanın var mı?
2. Erkam gibi yiğit olmak, Firavun zihniyetinin hâkim olduğu toplumlarda Musaca şecaat ister, bu şecaati ortaya koyacak yüreğin var mı?
3. Erkam gibi yiğit olmak, eşine, sevdiklerine hidayetin mesajlarını taşıyacak heyecan ister, bu heyecanı ilk günden son güne kadar, hayatında devam ettirecek istikametin var mı?
4. Erkam gibi yiğit olmak, hayır işlerinden yorulmayacak, salih amellere doymayacak gayret ister, bu gayreti son nefesine kadar devam ettirecek hırsın var mı?
5. Erkam gibi yiğit olmak, doğru zamanda doğru işi yaparak bir ev ile cennetin kapılarını açacak bir adım ister, ihtiyaç anında sağına, soluna bakmadan “ben” diyerek meydana çıkacak azmin var mı?

Nasıl Evler Darü’l-Erkam Olur?

1. Erkam’ın evini değerli kılan ne binası, ne içindeki eşyalarıydı. O evi Darü’l-İslam yapan, içinde okunan ve yaşanan Allah’ın kitabı idi. Kur’an’dan mahrum bir ev nasıl Erkam’ın evi olabilir ki?
2. Erkam’ın evini tarihe altın harflerle yazdıran, o evde Resulullah’ın sesinin ve sedasının olmasıydı. O ses 6. asırdan beridir en gür seda ile yankılanmaya devam ediyor. Peygamberin nefesinden mahrum bir ev, nasıl Erkam’ın evi olabilir ki?
3. Erkam’ın evini risalet davasının potası haline getiren, o evde tevhidin hâkim olmasıydı. Sağlam bir akide yoksa iman hakikatleri tam anlamı ile kavranmamışsa, o ev nasıl Erkam’ın evi olabilir ki?
4. Erkam’ın evini yiğitler yetiştiren bir mektep haline getiren, kavramlara Allah’ın istediği anlamları yükleyen ve hedeflerini bunun üzerine belirleyen talebeler olmasıydı. Kur’an ile aynı dili konuşmayan bir ev, nasıl Erkam’ın evi olabilir ki?
5. Erkam’ın evini kıyamete kadar gelecek tüm müminlere örnek ve model yapan, o evin gündeminin hep ulvi şeylerle olmasıydı. Azığını, kitap, kalem, seccade, gözyaşı, muhabbet ve dua edinmeyen bir ev nasıl Erkam’ın evi olabilir ki?

Ders Notları

Pdf Formatında İndir

(1854)