Peygamberliğin Gelişi, Nübüvvet Kurumu ve Vahiy

“Kur’an Coğrafyası Mekke” başlığı altında yapılan Siyer Mektebi 10. dersinin konusu: “Peygamberliğin Gelişi, Nübüvvet Kurumu ve Vahiy” idi. Prof. Dr. Ömer Çelik hocamız, Hz. Peygamber’e (sas) peygamberliğin gelişi, nübüvvet kurumu, vahyin geliş şekilleri, vahyin çeşitleri, vahiy esnasında görülen haller, peygambere itaat ve ittibanın zarureti ve daha nice önemli mevzuları anlattı.

Ders Notları

Pdf Formatında İndir

(814)