Mekki Ayetlerin Genel Muhtevası ve Bu Muhtevada Ahlâk Vurgusu

“Kur’an Coğrafyası Mekke” başlığı altında yapılan Siyer Mektebi 21. dersinin konusu: “Mekki Ayetlerin Genel Muhtevası ve Bu Muhtevada Ahlak Vurgusu” idi. Prof. Dr. Mustafa Çağrıcı hocamız, Kur’an ahlakını anlama konusunda cahiliyye hakkındaki bilgilerin önemi, cahiliyenin anlamları ve cahiliye-İslam karşıtlığı, cahiliye dönemindeki bazı ahlaksız davranışlar ve Kur’an ile bunların dönüşümü gibi önemli mevzulara değindi.

Ders Notları

Pdf Formatında İndir

(327)