Akabe Biatları ve Bu Görüşmelerin İslam Toplumunun Oluşumuna Etkileri

“Kur’an Coğrafyası Mekke” başlığı altında yapılan Siyer Mektebi 17. dersinin konusu: “Akabe Biatları ve Bu Görüşmelerin İslam Toplumunun Oluşumuna Etkileri” idi. Prof. Dr. Adnan Demircan hocamız, Medinelilerin İslam davetini kabul etmeleri, Medine’nin etnik ve dini yapısı, İslam’ın Medine’de yayılmasının sebepleri, Akabe görüşmesi, birinci ve ikinci Akabe biatları gibi önemli mevzuları işledi.

Ders Notları

Pdf Formatında İndir

(905)