Sahabe’nin Örnekliğinde Çocuk Eğitimi

Muhteşem Ahlak Dersi’nde bu hafta Muhammed Emin Yıldırım Hocamız, “Sahabe’nin Örnekliğinde Çocuk Eğitimi” başlığında, o güzide neslin nasıl bu alanda örneklikler ortaya koyduğunu anlattı. Onlarında çocuk eğitimi konusunda çok zorlandıklarını ifade eden Hocamız, işin usulüne dair mühim mesajlar bizlerle paylaştı.

Dersten Cümleler

• Nimetin değeri artıkça, külfeti de artar…

• “Neden biz Sahabe’nin örnekliğine ihtiyaç duyarız?”

• Abdullah b. Ömer’in Tebûk’taki hatırası…

• “Baksanıza şu iki salih adama… Salim Mevla Ebî Huzeyfe ve Abdullah b. Ömer…”

• “Onlar sarsıntı içerisinde olanlara sabit dağlar, yolunu kaybedenlere yol olan nehirler, yönlerini yitirenlere yön gösteren yıldızlardır.”

• Ashab-ı Kiram’a çağrı hale, yaşadığımız zamana bir çağrıdır.

• “Sahabe ve Çocuk Eğitimi”

• Ashab-ı Kiram, hayatın birçok alanında gösterdikleri başarıyı, aynı oranda çocuk yetiştirmede gösteremediler.

• İbn Sa’d, Tabakat’ında, tekrarsız, 1390 erkek Sahabî’nin hayatını bize anlatır. Tekrarsız olarak anlattığı hanım Sahabî’de 534’tanedir. Toplam anlattığı Sahabî sayısı, kadın-erkek 1924 tanedir.

• İbn Sa’d, 1929 tane erkek tebe-i tabiîn ve etba-i tabiîn neslinden şahıs bize anlatıyor. 83 tane de hanım Tabiinin hayatına yer veriyor. Yani ikinci ve üçüncü neslin kadın-erkek toplamı 2012’dir.

• 2012 Tabiîn ve Tebe-i Tabiîn şahsın kaç tanesi Sahabe çocuğudur? Sayı 500’e varmamaktadır.

• Tabakat’ta zikredilen, Medineli tabiîn sayısı: 889’dur. Bunların ancak yüzde 40’ı yani 350- 400 tanesi Sahabe çocuklarından oluşuyor.

• Mekkeli Tabiîn sayısı, 131, Taifli Tabiîn sayısı, 21, Yemenli Tabiîn sayısı 34’dür.

• Kufeli Tabiîn ve etba-ı tabiîn sayısı 894, Basra, 435, Bağdat, 165, Şam, 138’dir.

• Hz. Ebu Bekir’in, 3 oğlu, 3 kızı var…

• Hz. Ömer’in Abdullah dışında, 7 oğlu daha var. Orta Abdullah yada Ubeydullah, Abdurrahman, Asım, Zeyd, küçük Zeyd, İyad, küçük Abdullah…

• Hz. Osman’ın dokuz oğlu var: Abdullah, Ömer, Halid, Velid, Said, Abdülmelik, Utbe, diğer Abdullah ve Eban…

• Hz. Ali’nin Sahabe olmayan erkek çocuklarının sayısı 11 tanedir.

• Zübeyr b. Avvam’ın 10 oğlu var.

• Hz. Talha’nın 10, Abdurrahman b. Avf’ın 20, Sa’d b. Ebî Vakkas’ın 18, Ebu Ubeyde’nin 2, Said b. Zeyd’in 12 erkek çocuğu vardır.

• Yeryüzünün en hayırlı nesli olan Sahabe bile istedikleri kıvamda çocuk yetiştirememişlerdir.

1- Çocuk eğitimi, Sahabe’nin bile zorlandığı bir alandı.
2- Çocuk eğitimi, Peygamber’in iklimine zemin olmuş, Medine’de bile kolay değildi.
3- Çocuk eğitimi, Miladi 6. ve 7. asrın bile en ağır imtihanı idi.
4- Çocuk eğitimi, yapılabilecek her türlü iş ortaya konduktan sonra bile neticesi olmayabilecek bir işti.
5- Çocuk eğitimi, sabır ve sebat isteyen büyük bir sorumluluk ve ağır bir vazife idi.

• İki örnek üzerinden meseleyi anlamak: Hz. Ebû Bekir, Ğaylan b. Seleme…

• Bu Sahabî efendimizin Amir, Ammar, Nafi adında üç oğlu, Badiye isminde de bir kızı vardı.

• “Büyüyünceye kadar küçüğünü, iyileşinceye kadar hasta olanını, dönünceye kadar gurbette olanını severim.”

• Hz. Ebu Bekir, ilk evliliğini Kuteyle bint Abdüluzza ile yapmış, ondan hicretin nazlı gelini Zatu’n-Nitakayn lakaplı Hz. Esma ve hicret günlerinin küçük istihbaratçısı Abdullah olmuştur.

• İkinci evliliğini Ümmü Ruman bint Amr ile yapmış, ondan da Abdurrahman ile Aişe validemiz olmuştur.

• Üçüncü evliliğini Hz. Cafer’in şehadetinden sonra onun hanımı, Esma bint Ümeys ile yapmış, ondan da Muhammed olmuştur.

• Son evliliğini ise Ensar kardeşi Harice b. Zeyd’in kızı Habibe bint Harice ile yapmış, ondan da Ümmü Gülsüm adında bir kızı olmuştur.

• Hz. Ebû Bekir’in oğlu tam 21 sene küfür yolunda yaşayacaktı; 21 sene namaz kılmayacak, 21 sene oruç tutmayacak, 21 sene içki içecek, şunu yapacak, bunu yapacaktı. Hz. Ebu Bekir’de bir baba
olarak, 21 sene onun için gözyaşı dökecek, 21 sene onun için dua dua yakaracaktı. ,

• Abdullah, Taif kuşatmasında yaralanıyor…

• “Ey Taifliler! İçinizde bu okun sahibini bilen var mı?”

• “Allah’a hamd olsun ki, bu ok ile oğluma şehadet nasip etti. Allah’a hamd olsun ki, sen oğlumu öldürdün, ya o seni o gün öldürseydi, sen şirk üzere Rabbine gidecektin. Allah’a hamd olsun ki, oğlumu sen öldürdün, ama Allah seni diriltti ve sen Müslüman oldun.”

• 1- Çocuk eğitimi, Sahabe’nin bile zorlandığı bir alan ise, azığını iyice hazırlamalı, temsiliyet adına gerekenleri yerine getirmeli, işin temeline merhamet ve muhabbeti koymalısın ki, biraz olsun bu yolda ilerleyebilesin.

• 2- Çocuk eğitimi, Peygamber’in iklimine zemin olmuş, Medine’de bile kolay değil ise, yaşadığın toplumlarda işinin çok zor olduğunu unutmamalı, her an teyakkuz halinde olmalı, Yesribleri Medineleştirmek için gayretler ortaya koymalısın ki, özlenen ve beklenen seviyelere ulaşabilesin.

• 3- Çocuk eğitimi, Miladi 6. ve 7. asrın bile en ağır imtihanı ise, 21. asrın daha ağır olduğunu hatırından çıkarmamalı, Şeytan’ın her yolu çok iyi kullandığını bilmeli, zamanın getirdiklerine göre mücadele yöntemleri belirlemelisin ki, boşa kürek sallamayasın ve gerekli adımları atabilesin.

• 4- Çocuk eğitimi, yapılabilecek her türlü iş ortaya konduktan sonra bile neticesi olmayabilecek bir iş ise, esbaba tevessül, Allah’a tevekkül dairesinde yürümeli, beşer olarak elinden geleni yaptıktan sonra, elinden gelmeyenler için Rabbinden yardım istemelisin ki, yanık sinelerin sahibi olarak rahmete muhatap kılınabilesin.

• 5- Çocuk eğitimi, sabır ve sebat isteyen büyük bir sorumluluk ve ağır bir vazife ise, bu iki azığı iyice kuşanmalı, ne kadar zorlarsa zorlasın asla kötü sözlere kapı açmamalı, Hz. Nuh’un bu iş için ölçü olduğunu unutmamalısın ki, Kenan’ını kaybetsen bile, başka çocuklarını kurtarabilesin.

• “Siz var ya siz, sizin yüzünüzden ananız babanız cimriliğe, korkaklığa ve cehalete düşüyorlar! Ama buna rağmen siz Allah’ın reyhanları, cennetin çiçeklerisiniz!” (Tirmizî, Birr, 11; İbn Mâce, Edeb, 3; Ahmet b. Hanbel, el-Müsned, 6/409

(2861)