Ahlâkın Temeli Kur’an

Muhteşem Ahlak Derslerimizde bu hafta Muhammed Emin Yıldırım Hocamız, “Ahlakın Temeli Kur’an” başlığında, Kur’an’ın nasıl ahlakı şekillendirdiğini anlattı. Çok güzel ve önemli örneklerle ‘ahlakın temeli Allah (cc) değil de yasalar, gelenek ve görenekler olursa neler olur?’ sorusuna cevaplar verdi.

Dersten Cümleler

• Derdimiz, Resulullah’tan (sas) öğrendiğimiz hakikatlerle hayatımızı şekillendirmektir.
• Ben güzel ahlakı tamamlamak için gönderildim.
• Güzel ahlak, benimle başlayan bir şey değil, benimle kemale eren bir şeydir.
• Resulullah’ın (sas) Cahiliye Araplarının geleneklerinden ıslah ettikleri, ibka ettikleri ve ilga ettikleri olmuştur.
• Güzel ahlak, fıtri bir şeydir. Yaratılıştan özüne kotlanmıştır.
• Güzel ahlak, ancak peygamber sedası ve soluğu ile tamamlanacak bir şeydir.
• Hz. Aişe: Hepimizin nikâhı yerde kıyıldı, Zeynep’in nikâhı gökte kıyıldı.
• Muhakkak ki, Sen muhteşem bir ahlak üzeresin.
• O’nun (sas) ahlakı Kur’an’dı.
• Ahlakın temeli Kur’andır yani Âlemlerin Rabbi olan Allah’tır.
• Ahlakın temeli yasalar/kanunlar veya gelenekler olması nelere sebep olabilir?
• İman, yetmiş üç şubedir/kısımdır. En üstü, ‘La ilahe illallah’ sözüdür, en altı yolda insanlara eza veren bir nesneyi kaldırmaktır. Hayâda imandandır.” (Buhari, İman, 3)
• Yeryüzü senin için bir mesciddir. Yeryüzü senin önüne serilmiş bir seccadedir.
• Her ümmetin bir emini vardır, benim ümmetimin emin ise Ebû Ubeyde b. Cerrah’tır.
• Ebû Ubeyde b. Cerrah’ın Humus’ta insanların gönlünü kazanması…
• Kur’an’ın üç temel konusu: Tevhid, Nübüvvet ve Haşr…
• İbn Abbas’a göre din binası dört kattan oluşur: Akaid/Akide, Ahlak, İbadet ve Muamelat…
• Alak Sûresi, ilk beş ayeti: İlim ahlakı…
• Müzzemmil Sûresi: Dava adamının ahlakı…
• Müddessir Sûresi: Dava ahlakı…
• İlk altı yıl inen ayet sayısı: 3104’tür.
• Kıl o namazı, çünkü o namaz seni her türlü çirkinlikten, hayâsızlıktan alıkoyar.
• Fatiha Sûresi: Yol, yolcu ve yolculuk ahlakı…
• Bakara Sûresi’nin ilk beş ayeti: Mümin ahlakı
• Bakara Sûresi 6 ve 7. ayeti: Münkir/İnkârcı ahlakı
• Bakara Sûresi 8’den sonrası: Münafık ahlakı
• Alî İmran Sûresi ve ahlak vurgusu…
• Efendimiz’in (sas) düşmanlarının O’nun ahlakına dair itirafları…
• Nadir b. Haris’in sözleri…
• Huzeyfe b. Yeman ve babası Huseyl b. Cabir’in hatırları…
• Allah’ım! Eğer sen şu bir avuç iman insanını helak edersen, yeryüzünde sana ibadet edecek kimse kalmayacak!
• Çabuk Medine’ye geri dönün! Biz her şart ve durumda, düşman bile olsa verilen sözü yerine getirmekle emrolunduk!

(7006)