Nebevî Medrese’den İdeal Eş Olmanın Örnekleri

Muhteşem Ahlak dersinde bu hafta Muhammed Emin Yıldırım Hocamız, “Nebevî Medrese’den İdeal Eş Olmanın Örnekleri” başlığında, Hz. Peygamber’in (sas) aile hayatı, eşleri ile münasebeti, annelerimiz olan peygamber evinin hanımları üzerinden çok önemli meselelere dikkatlerimizi çekti.

Dersten Cümleler

“İslam cemaatine sarılmanızı tavsiye ederim. Zira yüce Allah bu ümmeti asla yanlışta birleştirmeyecektir.” (Ebû Mes’ud el-Ensarî el-Bedrî)
Ebû Mes’ûd el-Ensarî el-Bedrî, bize Efendimiz’in (sas) kutlu lisanından tam 102 tane hadis rivayet ediyor.

“Ebû Mes’ûd! Bilesin ki, senin bu köleye gücünün yettiğinden çok daha fazla, Allah’ın gücü sana yeter.” (Müslim, Eyman, 34,35)

Nebevi Medrese neresi? Geniş manada Medine’nin tamamı, özel manada Hz. Peygamber’in

Mescidi, Mektebi ve Menzili…

O odalar, Hz. Peygamber’in muallim olduğu odalardır. Efendimiz (sas) o odalardan çıkınca, muallimeler annelerimizdir.

Kur’an-ı Kerim’e Göre Resulullah’ın (sas) Aile Hayatı özel olarak çalışılmalıdır.

Hucurat Sûresi, Ahzab Sûresi, Nur Sûresi, Tahrim Sûresi ve Talak Sûresi, doğrudan Hz.

Peygamber’in evini ve aile hayatını anlatılmaktadır.

Adı geçen sûrelerde şu beş temel mesajı görüyorsunuz:
– Hz. Peygamber’in eşleri ile olan hukuku
– Eşlerin Hz. Peygamber ile olan hukuku
– Müslümanların, Annelerimiz ile olan/olması gereken hukuku
– Müslümanların özel olarak hanelerle olması gereken hukuku
– Boşanma hukuku

Hz. Cebrail’in haber getirdiği bir ev…

Hz. Hafsa annemiz, Miladi 604 veya 605’te, yani nübüvvetten beş yıl önce doğmuştu. O doğduğunda babası Hz. Ömer 20, 21 yaşlarında idi; babası Hz. Ömer Müslüman olduğunda ise o 10, 11 yaşlarına
varmıştı.

Huneys b. Huzafe es-Sehmî ile evlenmesi…

“Ey Kureyş cemaati! Ben yarın Yesrib’e hicret ediyorum. Anasını çocuksuz, hanımını dul bırakmak isteyen arkama düşsün.”

Bu iman evinin Ensar kardeşi, Harise oğullarından Ebû Abs b. Cebr olur.

Hz. Hafsa annemiz eşini Bedir’e yolcu edecektir.

Hafsa validemiz 21, 22 yaşlarında gencecik bir halde iken, çocuksuz bir şekilde dul kalmıştır.

“Ömer yavaş ol! Allah Osman’ı senin kızından daha hayırlı biri ile senin kızını ise Osman’dan daha hayırlı biri ile evlendirecektir.”

“Her duyduğunu söylemesi kişiye günah olarak yeter!”

“Kızım! Sen öyle bir eve gelin olarak gidiyorsun ki, o ev Resulullah’ın (sas) evidir. Sakın onu üzme, ona itaat et; Ebû Bekir’in kızı ile iyi geçin ve Resulullah’ı huzursuz edecek hiçbir işe bulaşma!

Unutma Resulullah onun babasını senin babandan, onu da senden daha fazla seviyor.”

Peygamberimiz 63 yıllık hayatının 25 yılını bekâr, 2 yılını dul, 36 yılını ise evli olarak geçirdi.

Hz. Peygamber’in (sas) sireti/hayatı mucizedir.

Efendimiz’in (sas) siretinin mucize oluşunun en önemli iki sahası:
1- Efendimiz’in (sas) insan yetiştirme sahası
2- Efendimiz’in (sas) aile hayatındaki örneklikler

Hz. Hafsa (sas) validemizin Efendimiz (sas) ile geçirdiği 8 yıllık evlilik sürecinin hatırları çoktur, ama özellikle ikisi Kur’an’a ayetler olarak giren şu üç hadise öne çıkmaktadır.
Bu üç hadise; Talak, Tahrim ve İlâ hadisesidir.

“Cebrail bana geldi ve dedi ki: ‘Hafsa, çok oruç tutan ve namaz kılan bir hanımdır ve cennette de senin eşindir.” (Nesâî, Talak, 76)

Bal hadisesi…

“Ya Resulullah! Siz meğafir mi yediniz, sizden meğafir kokusu geliyor!”

“Ey Peygamber! Eşlerinin rızasını gözeterek Allah’ın sana helal kıldığı şeyi niçin kendine haram ediyorsun? Allah çok bağışlayan ve çok esirgeyendir.” (Tahrim Sûresi, 66/1)

“Eğer ikiniz de Allah’a tevbe ederseniz yerinde olur. Çünkü kalpleriniz kaymıştı. Ve eğer peygambere karşı birbirlerinize destek olursanız, bilesiniz ki; onun dostu ve yardımcısı Allah, Cebrail ve müminlerin iyileridir. Bunların ardından meleklerde ona yardımcıdırlar.” (Tahrim Sûresi, 66/ 4)
İlâ Hadisesi…
İlâ bir çeşit yemindir. Kocanın hanımından belli bir müddet uzak kalacağına dair yaptığı yemine denir. Efendimiz’de (sas) hanımlarından bir ay uzak kalma yemini etmiştir.

“Ey Hattab’ın oğlu! İstemez misin dünya onların, âhiret bizim olsun!”

“Vallahi böyle bir evde ancak bir peygamber oturur!”

Efendimiz (sas) tam bir ay, ama 29 gün süren bir ay bu inziva halini devam ettirdi.

“Ey Peygamber! Hanımlarına de ki: Eğer dünya hayatını ve zevkini istiyorsanız, gelin boşanma bedelinizi verip sizi güzellikle serbest bırakayım. Eğer Allah’ı, Resûlü’nü ve âhiret yurdunu istiyorsanız, şüphesiz ki sizden iyilik yapan ve iyi kullukta bulunanlar için Allah pek büyük bir mükâfat hazırlamıştır.” (Ahzab Sûresi, 33/28, 29)

“Ben, bu hususta mı anneme babama danışacağım! Ben elbette ki, Allah’ı, Resûlü’nü ve âhiret yurdunu tercih ediyorum!”

“Ya Resulullah! Bütün hanımların benimle aynı şeyi söyleyecekler!”

“Allah Resulü bir sofrada üç kap yemeği hiç bir arada görmedi!”

Eşlerin dikkat etmesi gereken en temel 12 husus:

El-Alemin değil, Alemlerin Rabbinin mesajlarına kulak verin.
Adaveti değil, muhabbeti azık olarak edinin.
Muhayyileyi değil, makul olanı isteyin.
Menfaati değil, merhameti esas alın.
Şüpheyi değil, emniyeti tesis edin.
Düzensizliği değil, itaati hakim kılın.
Kibri değil, istişareyi hayata yayın.
Nankörlüğü değil, vefayı kalplerinize yerleştirin.
Kin ve inadı değil, kardeşlik ve müsamahayı kuşanın.
Tahkiri ve tenkidi değil, tazimi ve takdiri her daim canlı tutun.
Savurganlığı ve cimriliği değil, iktisadı ve cömertliği donanın.
Sertliği ve aceleciliği değil, rıfkı ve sabrı bilenin.

“Kadın beş vakit namazını kıldığı, ramazan orucunu tuttuğu, namusunu koruduğu ve eşine gereği gibi itaat ettiği zaman kendisine, ‘cennetin kapılarından dilediğinden gir’ denilir.” (Ahmed b. Hanbel, el-Müsned, c. 3, s. 199)

(3918)