Dünyanın En Kıymetli Hazinesi; Salih ve Saliha Eş

Muhteşem Ahlak derslerinde bu hafta Muhammed Emin Yıldırım Hocamız, “Dünyanın En Kıymetli Hazinesi Salih ve Saliha Eş” başlığında eşler arası hukukun en temel ilkelerini anlattı. Kur’an ve Sünnet’e göre salih/saliha eş kimdir? Eşlerin birbirleri üzerindeki hakları nelerdir? Nelere dikkat edilirse aile saadete erer? Ve daha nice sorulara Hocamız, bu derste cevaplar verdi.

Dersten Cümleler

“Rahman’nın has kulları yeryüzünde vakarla yürürler, kendilerine bir cahil sataştığı zaman selam der işlerine bakarlar”

“Kendisi için istediğini kardeşi için istemedikçe kamil manada iman etmiş olamaz!”

“Salih olanları, saliha olanlarla evlendirin.” (Darimi, Nikâh, 10)

“Kötü kadınlar kötü erkeklere, kötü erkekler kötü kadınlara; temiz kadınlar temiz erkeklere, temiz erkekler temiz kadınlara yaraşır.” (Nur Sûresi, 26)
Salih ve saliha olursanız, Allah karşınıza çıkaracaktır.

“Allah kime saliha bir eş nasip etmişse, dininin yarısına yardım etmiş demektir. O halde o da dininin değer yarısını korumada Allah’tan korksun.” (Taberani, Mu’cemü’l-Evsat, 972; Beyhaki, Şu’abu’l-İman, 5072)

“Dünya başlı başına bir metâ/faydalanma yeridir. Dünyanın en hayırlı nimeti de sâliha kadındır” (Müslim, Rada’, 64; Nesâi, Nikâh, 15; Ahmed b. Hanbel, el-Müsned, c.2, s. l68)

“Saliha kadından daha kıymetli bir dünya nimeti yoktur.” (İbn Mace, Nikâh, 5)
İyiler hep az olacaktır.

“İnsanlar, develere benzerler. Bazen yüz devenin içerisinden, bir tane binilebilecek bir deve bulamazsın.” (Buhari, Rikak, 189)

“Allahümme’calni mine’l-kalîl/Rabbim, beni azlardan kıl!”

“Benim kullarımdan şükreden gerçekten azdır!”

“Saliha kadın, el-gurabu’l-a’sam gibidir”

“Bir ayağında beyazlık bulunan karga gibidir.” (İbnü’l Esir, en-Nihaye, I, 249)

“Muhakkak, Müslüman erkekler ve müslüman kadınlar, Mümin erkekler ve mümin kadınlar, itaatkar erkekler ve itaatkar kadınlar, doğru erkekler ve doğru kadınlar, sabreden erkekler ve sabreden kadınlar, haşyet duyan erkekler ve haşyet duyan kadınlar, sadaka veren erkekler ve sadaka veren kadınlar, oruç tutan erkeklerle, oruç tutan kadınlar, iffetli erkekler ve iffetli kadınlar, Allah’ı çok zikreden erkekler ve zikreden kadınlar, işte bunlar için bağış ve büyük bir mükâfat hazırlanmıştır.”(Ahzab Sûresi, 35)

Ayette geçen 10 kavram:

1- Teslimiyet
2- Emniyet
3- İtaat
4- Sadakat
5- Sebat
6- Haşyet
7- İnfak
8- Saimiyet
9- İffet
10- Zikr

“Allah’ın insanlardan bir kısmını diğerlerine üstün kılması sebebiyle ve mallarından harcama yaptıkları için erkekler kadınların yöneticisi ve koruyucusudurlar. Onun için saliha kadınlar itaatkardırlar. Allah’ın kendilerini korumasına karşılık kimse görmese de namuslarını her durumda koruyucudurlar.” (Nisa Sûresi, 34)

“Erkek, âilede yöneticidir ve yönetiminden sorumludur. Kadın da evinde yöneticidir ve elinin altındakilerden sorumludur.” (Buhârî, Cum’a, 11; Müslim, İmâret, 20)

“Altın ve gümüşü biriktirip Allah yolunda harcamayanlara can yakıcı bir azabı müjdele!” (Tevbe Sûresi, 34)

Kur’an asıl, Sünnet usuldür.
Kur’an masdardır, Sünnet tariktir.
Kur’an manadır, Sünnet maksattır.
Kur’an ve Sünnet maksattır, Sünnet ameldir.
Kur’an mübin/apaçık bir kitapsa neden tefsire ihtiyaç duymaktadır.
Sünnet, adamı arındırır.

“Ey Ömer! Orada Rabbimizin dikkat çektiği mal, zekatı verilmemiş maldır. Şüphesiz Allah zekatı, malınızdaki kirliliği gidermek için farz kıldı. Onu yerine getirdikten sonra, mülkiyet hakkınızı iptal etmedi. Nitekim, sizden sonrakilere kalması için de miras hükümlerini indirdi.”

“Ömer! Sana dünyanın en kıymetli hazinesinin, en kıymetli birikiminin ne olduğunu haber vereyim mi?”

“Saliha kadındır.”

“Saliha kadın odur ki, kocası kendisine baktığı zaman onu hoşnut edecek, emrettiği zaman itaat edecek, evinden uzaklaştığı zaman malını ve namusunu koruyacak!” (Ebû Davud, Zekat, 32)

“Kişi sevdiği ile beraberdir.”

“Bunların en hayırlısı, zikreden dil, şükreden kalb ve kocasının imanına/dinine yardımcı olan mümine bir eş.” (Tirmizi, Tefsir, 9)

“En hayırlı kadın odur ki, kocası kendisine baktığı zaman, yüreğine serinlik gelip, hoşnut olan; emrettiği zaman kocasına itaat eden, kendisini arzuladığı zaman kocasını rencide etmeyip, ona karşı direnmeyen, kocasının kendisine emanet ettiği malları, onun onaylamadığı şekilde harcamayan kadındır.”

“Böyle yapmaya devam et; çünkü o senin ya cennetin ya cehennemindir.”

“Muhabbet, İtaat, Emniyet, İffet ve Akıbet”

“Mü’minlerin iman bakımından en kâmil olanı; ahlâkı güzel olan ve hanımlarına karşı hayırlı davrananınızdır.” (Tirmizi, Radâ, 10)

“Sizin en hayırlınız, ehline/ailesine karşı en iyi davrananızdır. Ben ailesine karşı en iyi olanınızım.” (Tirmizi, Menakıb, 46)

“Kadınlarınıza karşı hayırlı olmayı birbirinize tavsiye edin.” (Müslim, Radâ, 62; Tirmizî, Radâ, 11)

“Kadınlarınız konusunda Allah’tan korkun. Çünkü siz onları Allah’tan emanet olarak aldınız.” (Ebû Dâvud, Menâsik, 56; İbn Mâce, Menâsik, 84)

“Kadınlara ancak kerîm olanlar ikrâm ederler; onlara kötülük edenler ise leîm (kötü) kişilerdir.” (İbn Mâce, Edeb, 3; Ebû Dâvud, Edeb, 6, Müslim, Akdiye, 11)
“Dört şey kime verilmişse, dünya ve ahiret hayırları ona verilmiştir: Zikreden bir dil, şükreden bir kalp, belaya sabreden bir beden, nefsine hıyanetlik etmeyen, kocasının malını canı gibi muhafaza edip dininde ona yardımcı olan saliha kadın!“ (Taberani, Mu’cemü’l-Evsat, 7212)

“Kadını kocası aleyhine, köleyi efendisi aleyhine kışkırtan bizden değildir.” (Ebû Davud, Talak, 1)

(4457)