Sorulmadan Yaratıldığım Bir Hayattan Neden Hesaba Çekileyim? | Muhammed Emin Yıldırım

Muhammed Emin Yıldırım Hocamızın anlatımıyla günümüz sorunlarının ele alındığı “Sorum/n Var” serisinin “Sorulmadan Yaratıldığım Bir Hayattan Neden Hesaba Çekileyim?” başlıklı bölümü.

(270)