Nebevî Medrese’de Çocuk Terbiyesi

Muhteşem Ahlak Dersinde bu hafta Muhammed Emin Yıldırım Hocamız, “Nebevî Medrese’de Çocuk Terbiyesi” başlığında, çocuğun değer ve kıymetinin ne olduğunu çok mühim mesajlarla anlattı.

Dersten Cümleler

• “Gelmeyenin ayağına gitmek, ruhunun açlığından haberi olmayana bunun haberini ulaştırmak, bağı koparanla o bağı tesis etmek.”

• “Gün gelecek Allah benim adımı yeryüzünde güneşin doğup battığı bütün yerlere, kıldan tüyden yapılan bütün çadırlara, kerpiçten kiremitten yapılmış bütün evlere ya izzet ile ya zillet ile sokacaktır.”

Kadem bastı gönül tahtı
A sultanım sefa geldin
Dili pür, rengi tab u ter
De dermanım sefa geldin

Gel ey dilber-i alişan
Çün sensin hüsrev-i devran
Sana ben hep olam hayran
Benim canım sefa geldin

Gel ey dilberlerin şahı
Melahat burcunun mahı
Geda’nın hali nigahı
Sorup şahım sefa geldin.

• Zamanın Mürşidi Abdülhakim el-Hüseyni, Efe hazretlerini ziyarete gidince, Efe hazretleri seviniyor ve o sevincinden hocası için bu dizeleri söylüyor.

• Nübüvvet Medresesi, insanlıkla yaşıt olan bir medresesidir.

• Efendimiz’in (sas) 4 kızı, 3 oğlu olmuş; oğullarını çok erken yaşlardan kendi elleri ile toprağa vermiş; yine kızı Zeyneb’i 30 yaşında, Rukiyye’yi 23 yaşında, Ümmü Gülsüm’ü 27 yaşında toprağa emanet etmiş, geriye kalan tek kızı olan Fatıma annemiz ise babasının vefatının arkasından 6 ay geçmeden 27 yaşlarında vefat etmiştir.

• Efendimiz (sas) varlığı ile yokluğu ile çocuk meselesinde imtihanların en ağırını yaşamıştır.

• Efendimiz (sas) dört kızının terbiyesi ile bizzat ilgilenmiş ve bu konuda bizlere çok önemli mesajlar vermiştir.

• O’nun (sas) terbiyesinde yetişenler…

• Efendimiz’in üvey çocukları sayılan; beşi kız, beşi erkek tam 10 çocuk…

• İki önemli mesele: Biri çocuğun değer ve kıymeti, ikincisi ise terbiyenin usul ve üslubudur.

• Nübüvvet Medrese’sinde çocuğun değer ve kıymeti nedir?

• 1- Çocuk, ailenin/evin meyvesidir.

• “Kulun çocuğu öldüğü zaman Allah, canı almakla vazifeli olan meleklere sorar: ‘Kulumun çocuğunun canını mı aldınız?’ Melekler: ‘Evet Ya Rabbi’ derler. Allah (cc) der ki: ‘Demek kulumun gönlünün meyvesini mi devşirdiniz/ kopardınız?’ Melekler: ‘Evet Ya Rabbi!’ derler. Allah: ‘Peki, kulum ne dedi?’ der. Melekler: ‘Sana hamdetti ve ‘Biz Allah içiniz ve Ona döneceğiz’ dedi. Bunun üzerine Allah der ki: ‘Gönlünün meyvesini koparmanıza rağmen bana hamd edip yönelen bu kulum için Cennette bir köşk hazırlayınız ve adını da Hamd evi koyunuz.” (Tirmizi, Cenâiz, 36)

• 2- Çocuk, çok büyük bir imtihandır.

• Verirse imtihan, vermezse imtihan, verdiğini geri alırsa imtihan…

• Çocuk, bazıları için put haline getirilebilir!

• “Evlat ateşi ile yananı Allah (cc) inşallah cehennem ateşi ile yakmayacaktır.”

• “Sizden üç çocuğu ölen her bir kadın, bu ağır imtihana sabrederse, muhakkak vefat eden o çocuklar, annesi için Cehennem’e karşı bir siper olur.” Hanımlardan biri sordu: “Ya Resulullah! Ya iki tane çocuk için ne dersin?” Buyurdular ki: “İki çocukta o kadın için Cehennem’e karşı siper olur.” (Buhari, Hisam, 9; Müslim, Birr, 152)

• “Aman sabırlı ol, sen cennet kapılarından birine geldiğinde, çocuğun teşrifatçı olacak, gel baba, gel diyecek; böyle bir mükafata Allah seni nail edecek, böyle bir mükafata ermek ismez misin?” O Sahabî: “Nasıl istemem Ya Resulullah! Bu müjde sadece bana mı yoksa bu halde olan tüm müminlere mi?” diye sordu. Efendimiz (sas): “Hepinize, hepinize” dedi. ( Ahmed b. Hanbel,el-Müsned, 5/35)

• 3- Çocuk, ilahî bir emanettir.

• Sahip değil, şahitsin.
Malik değil, emanetçisin.

• “Her çocuk İslam fıtratı üzere doğar.”

• Esved b. Serî isimli Sahabî kimdir?

• “Ya Resulullah! Güzel övgüler aşkına beni dinle!”

• “Bazı kimselere ne oluyor ki işi çocukları öldürmeye kadar işi götürdüler.”

• “Siz neydiniz peki, daha düne kadar sizde müşriklerin çocukları değil miydiniz?”

• Her doğan İslâm fıtratı üzerine doğar. Dilleri dönmeye başlayınca ebeveynleri onları Yahudileştirir, Hristiyanlaştırır.” (Darimî, Siyer, 25; Ahmed b. Hanbel, el-Müsned, 3/435)

• 4- Çocuk, büyük bir nimettir.

• “El-Vehhab olan Allah’ın En Büyük Bahşişi Çocuk”

• 5- Çocuk, müminse salih amel, münkir ise fasit ameldir.

• 6- Çocuk, müminin kapanmayan amel defteridir.

• “Ademoğlunun öldüğü zaman amel defteri kapanır; ancak şu üç kişi müstesna: Geride bırakılan sadaka-i cariye, faydalanılacak ilim, salih bir evlat…”

• 7- Çocuk, insanın varisi, soyunun devamıdır

• “Her peygamberin nesli kendindendir; benim soyum ise Fatıma’dandır.”

• 8- Çocuk, müminin göz aydınlığıdır.

• 9- Çocuk, ebeveynin cennetteki derecesini yükselten bir vesiledir.

• 10- Çocuk, en önemli muallimlerden biridir.

• Çocuktan daha iyi sabır muallimi yoktur..

• “Allah’ın kulları içerisinde öyle kullar vardır ki, Kıyamet günü Allah onlarla konuşmaz, onları mağfireti ile yargılamaz, onlara sevgi nazarı ile bakmaz!”

• “Onlar anne ve babasından yüz çevirip giden evlattır. Onlar, çocuklarını terk edip giden babadır. Onlar, kendilerine yardımda bulunan insanların iyiliklerini unutup, iyilik gördüğü insanlara karşı nankörlük yapan adamdır.” (Müslim, Zekat, 40; Ebû Davud, Zekat, 45)

• “Allah’ım! Bizi evlatlarımızla, evlatlarımızı bizimle mahcup etme!” (amin)

(3087)