Medeniyetlerin Zemini Hicret

Muhammed Emin Yıldırım Hocamız, geçtiğimiz günlerde Duisburg şehrinde düzenlenen bir konferans için Almanya’daydı. Yoğun katılımın gözlendiği konferansta konuşan Hocamız, Avrupalı muhacir kardeşlerimizle “Medeniyetlerin Zemini Hicret” konusunu işledi.

Hicretin konuşulduğu bir mecliste Hicret’ten alınacak 3 bilinç olduğunu söyleyen Hocamız, edinmemiz gereken bilinci bizlere maddeler halinde sıralayarak bu maddelere değindi.

 Takvim Bilinci
 Hicret Bilinci
 Muhasebe Bilinci

Hicri takvimi Müslümanlara kazandıran İslam’ın ikinci halifesi Hz. Ömer’in (ra) İslam devletinde birçok alanda önemli içtihatlar yaptığını, bunlardan birisinin de devletin takviminin Hicri Takvim olarak belirlenmesi olduğunu söylen Hocamız, Hicri takvimin kabulüne dair anekdotları bizlerle paylaştı.

Efendimiz’in (sas) de buyurduğu gibi peygamberlerin hayatlarında hep hicretin olduğunu söyleyen Muhammed Emin Yıldırım Hocamız, Efendimiz’in (sas) hicretine dair de önemli noktaları paylaştı.

Hz. Peygamber’in (sas) hicret yoluna çıkmadan önce beşer dairesinde alınması gereken tüm tedbirleri aldığını vurgulayan Hocamız, “Onlar, üzerlerine düşen tedbirleri aldığı, elleriyle yapabilecekleri her şeyi yaptıkları için Sevr’de de Allah onları korudu ve gizledi.” dedi.

Bugün ümmet olarak yapabileceklerimizi yapmadığımıza dikkat çeken Hocamız, “Bugün ümmetimizin nüfusu 2 milyara yaklaştı ancak biz birbirimizi yiyerek, birbirimizin çukurunu kazarak enerjimizi tüketiyoruz. Birbirimizin kusurlarını araştırmamız yüzünden aramızdaki sevgi bağını kopardığımızdan bugün zalimler, gözlerimizin içine baka baka kardeşlerimizi katlediyor ve bizleri de bu zillete mahkûm ediyor.” dedi.

Muhammed Emin Yıldırım Hocamız, Efendimiz’in (sas) hicret ederek Yesrib’e geldiğinde, Yesrib’i Medineleştirme adına bazı önemli adımlar attığını belirtti ve bu adımlardan birkaçına değinerek dinleyenlere asr-ı saadetten bir pencere açtı.

– Mescid

İslam toplumunun kalbi mesciddir. Eğer bizi bir araya getiren mescid İslam toplumunun kalbi olmaktan çıktıysa, camilerimiz sadece Cuma günleri bizleri kendine çekiyorsa yeniden birleşmemiz mümkün değil.

– Menzil

Menzil evdir. İslam toplumu ev medeniyetidir. Eğer evler, mesciddeki ruhun aynısını taşımıyorsa, o evin sakinlerinin oluşturduğu medeniyet asla İslam medeniyeti olamaz. Bugün mazlum coğrafyaların işgal edilmesinin asıl sebebi, evlerimizin işgal edilmesidir.

– Mektep

Mektep denince akla o gün kurulan Suffa Mektebi gelmeli. Bugün ise mektep; ders halkalarımızdır. Bugünkü ders halkalarımız da Allah’ın izniyle Suffa’nın birer şubesidir.

– Muâhât

Muâhât; İslam toplumunun mayası olan kardeşliktir. Biz Müslümanlar olarak birbirimizi sevmek zorundayız.

Program Muhammed Emin Yıldırım Hocamızın yapmış olduğu dua ile nihayete erdi.

(439)