İlk Günden Bugüne Şehadet Mektebi’nin Talebeleri

Muhammed Emin Yıldırım Hocamız, Fatih Vakfı Derneği’nin şehitlerimizin hatırası için düzenlemiş olduğu programa katıldılar. Kur’an-ı Kerim tilaveti ile başlayan programda konuşan Muhammed Emin Yıldırım Hocamız “İlk Günden Bugüne Şehadet Mektebinin Talebeleri” serlevhası altında şehadete sevdalı, şehadet mektebinin talebelerini anlattı.

Mü’minlerden öyle adamlar vardır ki, Allah’a verdikleri söze sâdık kaldılar. İçlerinden bir kısmı verdikleri sözü yerine getirmiştir (şehit olmuştur). Bir kısmı da (şehit olmayı) beklemektedir. Verdikleri sözü asla değiştirmemişlerdir. (Ahzâb, 23)

Sözlerine Ahzâb Sûresi’nin 23. ayetine değinerek başlayan Hocamız ayetin, çok önemli bir mesajı nazarlarımıza verdiğini belirterek şunları aktardı: “Şehadet ölümlerin en güzelidir ama her isteyene nasip olacak bir ölüm değildir. Bu ayet bize çok önemli bir mesaj verir; ‘Sadakat olmadan şehadet olmaz!’ Hayatlarımızda önce Allah’a, Peygamberine, Sahabeye karşı sadakat olacak. Bu dini bizlere kadar ulaştıran âlimlere, abidlere karşı sadakat olacak. Bütün bunların sonunda bir de Mü’minlere karşı sadakat olacak. Ancak böyle olursa Allah şehadet tacını sizlere giydirecek.”

Bizleri şehadete ulaştıracak olan sadakatse eğer, sadakatlerimizi sorgulamamız gerektiğini söyleyen Hocamız, sadakatimizi sorgulamamız gereken 5 alanı bizlerle paylaştı.

1- İman adına sadakat

“La ilahe illallah” derken gerçekten bu kelimeye sadık kalarak yaşıyor muyuz?

2- İhsan şuuruna sadakat

Gerçekten Allah’ı görüyormuşçasına yaşıyor muyuz yoksa insanların gözü önünde farklı kapalı kapılar ardında farklı mıyız?

3- İstikrar çizgisine sadakat
4- İstiğnada (beklentisizlik) sadakat
5- İstikamette sadakat

Şehadetin bir aşk işi olduğunu vurgulayan Hocamız, yüreklerimizdeki şehadet aşkını artırmak adına şehadet mektebi ve özelliklerine değindi.

– Bu mektebin talebeleri insanlığın ilk günüyle başladı, Allah Resûl’ünün dünyasında zirvelere çıktı, bugün de devam ediyor ve son güne kadar devam edecek.

– Şehadet işin neticesi değil, başlangıç noktasıdır.

– Şehadet, bir sürecin devamıdır, her isteyene nasip olmaz. Allah bu işi sadakatle, ısrarla isteyene nasip eder ya da onu yatağında ölse bile şehit olarak huzuruna alır.

– Bu mektebin yaş sınırı, cinsiyet ayrımı yoktur. Bu iş aşk ve iman işidir.

– Bu mektep ancak îsar ruhu ile donananların talebe olabileceği bir mekteptir.

Her davanın kendine has ilkeleri olduğunu belirten Muhammed Emin Yıldırım Hocamız, Risâlet davası dediğimiz bu güzel davanın 5 temel ilkesini bizlerle paylaşarak konuşmasını nihayete erdirdi.

1- Rüya göreceksin, hedef belirleyeceksin.
2- Hedefine ulaşabilmek için 3 damlayı akıtmaya kendini hazır edeceksin. O üç damla; alın teri, gözyaşı ve kandır.
3- Sağına, soluna, arkana bakmadan önünde davan için yürümüş büyüklerin ayak izlerini takip ederek yürüyeceksin.
4- Karşılık beklemeyeceksin.
5- Neticeyi Allah’a bırakacaksın.

Program, okunan hatimlerin bağışlanması ve yapılan dua ile nihayete erdi.

(695)