Kur’an’ın Muhafızı Olmak: Salim Mevla Ebî Huzeyfe (r.a.)

1437 Hicri yılı “Kur’an Yılı” olarak ilan eden Siyer Vakfımız, bu yıl kapsamında Avrupa’nın sekiz önemli noktasında yapmayı planladığı “Kur’an’ın Yıldızları” programlarının ilkini, Almanya Kuzey Ruhr Bölgesi’nde bulunan Osnabrück şehrinde gerçekleştirdi.

İslam Toplumu Milli Görüş Teşkilatı’nın ev sahipliliğinde gerçekleşen programa katılım oldukça yoğundu. Abdulkerim İleri’nin okuduğu Kur’an-ı Kerim tilaveti ile başlayan program, Bölge Başkan’ı Ufuk Ulun ve İgmg İrşad Genel Başkan Yardımcısı Ali Bozkurt’un selamlama konuşmaları ile devam etti. Sahabe’nin önemine dikkat çeken Bozkurt, projeyi çok önemsediklerini ve böyle bir çalışmayı yaptıkları için oldukça memnun olduklarını belirtti.

Kur’an’ın Muhafızı Olmak

Daha sonra kürsüye davet edilen Muhammed Emin Yıldırım Hocamız, Sahabe’nin önemine dikkat çekerek sözlerine başladı ve neden bu programlara ihtiyaç bulunduğuna değindi. Sonra Avrupa’da yapılan bu ilk programda Kur’an’ın yücelttiği bir Sahabî olan Salim Mevla Ebî Huzeyfe’nin anlatılacağını söyledi ve sözlerine şöyle devam etti: “Sorulması gereken soru bu noktada şudur: ‘Kur’an bir insanı yüceltir mi?’ Cevap: “Elbette ki, yüceltir.” Sadece şahıs bazında değil, Kur’an bir toplumu da yüceltir, böyle bir potansiyeli olduğu için tersi de vardır; kendinden yüz çeviren toplumu da alçaltır. Bunu Efendimiz (sas) söylüyor. Sözün sultanı olan Efendimiz (sas) bir gün Ashabına ilahî kelamın değer ve kıymetini öğretme adına şöyle bir söz söyler: “Gerçekten Allah, bu kitap ile bazı toplulukları yüceltir, bazılarını ise alçaltır.” (Müslim, Müsafirîn, 269; İbn Mace, Mukaddime, 16)

Hz. Salim, Gerçek Bir Kur’an Hamili, Hadimi, Hârisi, Hasbisi ve Hatibi…

Hz. Salim Mevla Ebî Huzeyfe’nin özellikle Hz. Ömer’in dünyasında nasıl bir değeri olduğuna dikkat çekerek konuşmasını sürdüren Muhammed Emin Hocamız, onun hayatının çeşitli devrelerini anlattı. Sözlerine şöyle devam etti: “O, Kur’an’ın gerçek bir hamili yani hafızıdır. O, Kur’an’ın gerçek bir hadimi yani hizmetçisidir. O, Kur’an’ın gerçek bir hârisi yani bekçisidir. O, Kur’an’ın gerçek bir hasbisi yani beklentisiz bir neferidir. O, Kur’an’ın gerçek bir hatibi yani imamıdır.”

Kur’an Kıraati, Kur’an İlmi ve Kur’an Kültürü

Hz. Salim’in hayatına dair çok önemli bilgileri katılımcılarla paylaşan Hocamız, onun Sahabe içerisindeki ayrıcalıklarını ve özelliklerini de örneklerle anlattı. Onun Kur’an Kıraati, Kur’an İlmi ve Kur’an Kültürü noktasında çok farklı bir yeri olduğunu söyleyen Muhammed Emin Yıldırım Hocamız şöyle dedi: “Abdullah b. Ömer: ‘Resulullah (sas) bize Kur’an’ı şu dört kişiden alın/öğrenin dedi. Onlar: Abdullah b. Mes’ud, Übeyy b. Ka’b, Muaz b. Cebel ve Ebû Huzeyfe’nin azatlısı Salim.” Görüyorsunuz değil mi? Bizzat Efendimiz’in işareti ile Kur’an konusunda otorite kabul edilen dört isim ve onlardan biri Hz. Salim… Hâkim’in Müstedrek’inde aktardığı cümle de çok önemlidir. Der ki: “Salim Yemame’de şehit olunca insanlar: ‘Gitti Kur’an’ın dörtde biri!’ dediler… ” Yemame meydanında Hz. Salim, korkusuzca düşmanın karşısına çıkınca, Ashab’tan bazıları: “Salim! Böyle yapma, bu ümmetin sana ihtiyacı var. Sen şehit olursan kim Kur’an’ı onlara öğretecek?” dediklerinde, o şöyle diyordu: “Gün Kur’an’ın lafızlarının korunması günü değil, gereklerinin yerine getirilmesi günüdür.” Böyle diyerek şehit olacak, o şehit olduğunda da insanlar: “Gitti Kur’an’ın dörtde biri!” diyeceklerdi.

Hz. Salim Büyük Bir Muallimdir…

Hz. Salim’in büyük bir muallim olduğunu belirten Hocamız, ondan alınması gereken çok önemli mesajlar var, diyerek; özellikle Kur’an ile olması gereken münasebete dikkatleri çekti. Muhammed Emin Yıldırım Hocamızın dinleyicilerle paylaştığı mesajlar şöyle idi:

1. Kur’an, bir zamandan konuşan, ama zamanlar üstü olan; bir mekândan konuşan, ama mekânlar üstü olan; belli muhataplara konuşan, ama sadece o muhataplara takılı kalmayan bir kitaptır. Salim Mevla Ebî Huzeyfe gibi, gerçek bir Kur’an hamili olmalı, sözün ağırlığına uygun bir şekilde davranmalısın ki, bu ilahî kelâmdan hakkı ile istifade edebilesin.

2. Kur’an, emsalsiz olduğuna ve benzerinin oluşturulamayacağına dair meydan okuyan bir kitaptır. Salim Mevla Ebî Huzeyfe gibi, gerçek bir Kur’an hadimi olmalı, değerlerine karşı asla şüphe duymamalı, Kur’an’ı temel kaynak olarak kabul edip, Hz. Peygamber’in (sas) beyanlarını doğru bir şekilde kavramalısın ki, bu ilahî sermayeden hakkı ile nasipdar olabilesin.

3. Kur’an, bir ucu kendi otoritesinde, bir ucu yere sarkıtılmış, tutacak eller bekleyen Hablullah/Allah’ın ipidir. Salim Mevla Ebî Huzeyfe gibi, gerçek bir Kur’an hârisi olmalı, o ipe sımsıkı sarılmalı, ahkâmı ile amel etmeli, ahlakı ile ahlaklanmalısın ki, bu ilahî kitaptan hakkı ile beslenebilesin.

4. Kur’an, akıl-yürek dengesini koruyarak, mesajlarıyla aklı ikna ederken, kalbi de tatmin/teskin eden ilahî bir hitaptır. Salim Mevla Ebî Huzeyfe gibi, gerçek bir Kur’an hasbisi olmalı, beklentisizliği esas almalı, hizmet burada, ücret orada demeli, hiçbir pazarlığa girişmemelisin ki, bu ilahî kaynaktan hakkı ile faydalanabilesin.

5. Kur’an, az söz ile çok şey ifade eden, ölçülü lafız ile manaya hakkını en güzel biçimde veren ilahî bir hitaptır. Salim Mevla Ebî Huzeyfe gibi, gerçek bir Kur’an hatibi olmalı, yaşayarak temsil etmeli, elde Kur’an gibi bir mucize varken başka şeylere tenezzül etmemeli, beklenilen gayreti ortaya koymalısın ki, bu ilahî nağmeden hakkı ile karşılık bulabilesin.

Program sonunda Osnabrück Şube Cemiyet Başkanı Celalettin Ateş, Muhammed Emin Yıldırım’a bir hediye takdim etti.

2. Program Fransa’da…

Projenin 2. programı, 10 Ocak 2016 Pazar günü, Güney Batı Fransa’da “Kur’an’ın Tercümanı Olmak: Abdullah b. Abbas” serlevhası ile devam edecek.

(944)