Kur’an’ın Genci Olmak: Zeyd B. Sabit (ra)

Kur’an Yılı münasebeti ile Avrupa’da yapılmakta olan “Kur’an’ın Yıldızları” programlarının beşincisi Belçika’da yapıldı.

IGMG İrşad Başkan Yardımcısı Ali Bozkurt, Bölge Başkanı Ekrem Şeker, Gençlik Başkanı Nurullah Bilce’nin selamlama konuşmalarıyla başlayan programda, okunan Kur’an’ı Kerim’in ardından Hocamız sahneye davet edildi.

Büyüklerin Ayak İzlerini Takip Etmeli

Sözlerine kulluk yolunda yürüyebilmek için büyüklerin ayak izlerini takip etmemiz gerektiğini söyleyerek başlayan Muhammed Emin Yıldırım hocamız “Sahabe efendilerimiz bize istikamet üzere nasıl yürünür onu gösterirler. Allah nasıl bir hayattan razı olur, ne yaparsak bizden memnun olur onu bize gösterirler, bize rehber olurlar.” Dedi.

Neden Kur’an’ın Genci?

Hz. Ebû Bekir (ra) döneminde Kur’an’ın Mushaf haline getirilmesi söz konusu olduğunda Hz. Ömer’in (ra) hiç düşünmeden Zeyd b. Sâbit’i (ra) önerdiğini söyleyen Hocamız “Neden Kur’an’ın Genci?” sorusunu Hz. Ebû Bekir’in (ra) bu öneriye verdiği tepki ile cevaplandırdı:

“Vallahi isabetli bir isim. Biz o gencin hayatında itham edilmiş hiçbir şey bilmiyoruz.”

Zeyd b. Sâbit’in (ra) sadece hafız değil, hafız olduğu kadar Kur’an’ın muhafızı olduğunu vurgulayan Muhammed Emin Yıldırım hocamız onu, “Allah (cc) ve Resulü (sas) ne dediyse kayıtsız şartsız teslim olan Kur’an’ın genci, Kur’an’ın ahkâmıyla amel eden, ahlakıyla da ahlaklanan, hedefini Kur’an ile belirleyen ve Kur’an’dan mahrum olan bütün yüreklere Kur’an’ın güzelliklerini taşımak adına çırpınan bir genç.” sözleriyle anlattı.

Peygamber Efendimiz (sas) İle İlk Buluşma

Zeyd b. Sâbit’in (ra) miladi 611’de Medine’de doğduğunu, 6 yaşında yetim kaldığını ve annesiyle beraber Es’ad b. Zürâre’nin (ra) vesilesiyle iman ile tanıştığını aktaran hocamız, Zeyd b. Sâbit’in (ra) Efendimiz (sas) ile ilk tanışmasını ise şöyle anlattı: “O 11 yaşında iken Efendimiz (sas) Medine’ye geliyor. Annesi Zeyd B. Sâbit’i (ra) Efendimiz’in (sas) huzuruna getirmiş, “Ya Resulullah, oğlum Zeyd Kur’an’dan 17 sureyi ezbere biliyor.” Diyor. Efendimiz (sas) bu sözü duyunca çok seviniyor ve bana bir sure okur musun diyor. Zeyd B. Sâbit (ra) yetimliğine de hitaben içerisinde “Biz insana şah damarından daha yakınız” ayeti olan Kaf suresini okuyor. Efendimiz (sas) okuyuşunu çok beğeniyor, ona sarılıyor ve yaptığı hayır dualarını onun yakasına iliştiriyor.”

Emrin Olur Ey Allah’ın Resulü! (sas)

Zeyd b. Sâbit’in (ra) ufak yaşına rağmen Efendimiz’e (sas) kayıtsız teslim olduğunu belirten Hocamız Efendimiz’in (sas) Zeyd b. Sâbit’ten (ra) İbranice öğrenmesini istemesi üzerine onun, 12 yaşında Yahudiler’in mekteplerinin pencere önlerinde onları dinleyerek, yaşıtları olan Yahudi çocuklarıyla arkadaşlık kurarak 15 gün gibi kısa bir süre içinde İbraniceyi öğrendiğini ve Efendimiz’i (sas) memnun etme adına nasıl bir iştiyakın sahibi olduğunu anlattı.

Kur’an Adamı Öne Geçirir…

Zeyd b. Sâbit’in (ra) Kur’an ile olan münasebetinin ona kazandırdıklarına da değinen Muhammed Emin Yıldırım Hocamız bu konuyu da Tebuk seferinde yaşanan şu olay ile somutlaştırdı: “Efendimiz (sas) Tebuk gazvesine giderken Neccaroğullarının sancağını Ümâre İbni Hazm’a (ra) vermiştir. Bir müddet sonra ise Ümâre ve Zeyd’i yanına çağırmış ve Ümâre’den sancağı Zeyd’e vermesini istemiştir. Gözyaşları içinde kalan Ümâre bir kusurunun mu olduğunu sorunca Efendimiz (sas) “Hayır senin hiçbir kusurun yok ama Kur’an, adamı öne geçirir. Zeyd’in Kur’an bilgisi senden fazladır.” Diyerek sancağı Zeyd b. Sâbit’e teslim etti.”

Peygamber Mektebinin Gözdelerindendi!

Zeyd b. Sâbit’in (ra) hayatını Peygamber (sas) ile olan irtibatı açısından ele alan Hocamız Zeyd b. Sâbit’in kıymeti açısından şu 5 önemli maddeyi bizlerle paylaştı:

1- Zeyd b. Sâbit Peygamber mektebinin en gözde vahiy kâtiplerinden biridir.
2- Zeyd b. Sâbit Peygamber mektebinin en gözde Kur’an muallimlerinden biridir.
3- Zeyd b. Sâbit Nübüvvet medresesinin en önemli âlimlerinden, özellikle feraiz kısmının âlimlerinden biridir.
4- Zeyd b. Sâbit Peygamber mektebinin en gözde kadılarından, hakimlerinden biridir.
5- Zeyd b. Sâbit Kur’an’ın muhafaza ve intikalinde sahabe içerisindeki en gözde isimdir.

Kur’an’ın İntikalinde Öncü

Kur’an’ın cem edilmesi için oluşturulan heyetin başına getirildiğinde Zeyd b. Sâbit’in (ra) yaşının sadece 22 olduğunu aktaran hocamız “Sahabe zamanında her evde bir Kur’an yoktu ama hayatlarında yaşanmış bir Kur’an vardı. Onlar Kur’an’ı yaşayarak birbirlerine naklettiler. İşte o yaşadıkları hayatın adı sünnettir. İslam’ın yerdeki ayakları sünnettir.” Diyerek sünnetin önemini vurguladı.

Hz. Osman (ra) döneminde farklı coğrafyalarda, Kur’an’ın farklı okuyuşlara sahip olduğunun fark edilmesi üzerine, Mushafların çoğaltılıp İslam coğrafyalarına gönderilmesi kararlaştırıldığında yine heyetin başında Zeyd b. Sâbit (ra) vardır.

Avrupa’da Kur’an’ın Genci Olmak

Zeyd b. Sâbit’in (ra) 54 yaşında vefat ettiğinde sahabenin “İlim öldü.” Yorumunu yaptıklarını nazara veren hocamız Avrupa’da Zeyd b. Sâbit (ra) misali Kur’an’ın genci olmak adına yapılması gerekenleri maddeler halinde dinleyicilerle paylaştı.

1- Ey Avrupa’da Kur’an’ın genci olmak isteyen kardeşim! Allah’ın kelamı olan Kur’an’la münasebetini güçlendirmeli, her gününe Kur’an’ı davet etmeli, “Allah bana mesaj göndermiş” heyecanı ile onun önüne oturmalı ve aziz kitabı kendine nazil oluyormuş gibi okumalısın.

2- Ey Avrupa’da Kur’an’ın genci olmak isteyen kardeşim! Kur’an ve onun hayata intikal etmiş hali olan sünnetten asla şüphe duymamalı, acabalara kapı açmamalı, çağrılarının evrensel olduğunu unutmadan bu çağın şahidi olarak hakikate âşık olmalısın.

3- Ey Avrupa’da Kur’an’ın genci olmak isteyen kardeşim! İmtihan yurdu olan dünyada yaşadığını unutmadan, tüm dertlerine dermanı İslam’da aramalı, Kur’an gibi bir dost ve yoldaş varken başka şeylere asla gönül kaptırmamalısın.

4- Ey Avrupa’da Kur’an’ın genci olmak isteyen kardeşim! Hedefini Kur’an ile belirlemeli, bahanelere sarılmadan Kur’an’ın ahkâmı ile amel etmeli, ahlakı ile ahlaklanmalı, küfür zemininde yaşayan bir talebe olarak tebliği halin ile âleme temsil etmelisin.

5- Ey Avrupa’da Kur’an’ın genci olmak isteyen kardeşim! İmanın saadetini tatman sana kurtulma derdi yükleyeceği için, kurtarma adına çırpınmalı, sahabe gibi her gün imansız ölen insanlara ağlamalı, Risâlet davasına ana olarak her gün iman nurunu birilerinin yüreklerine taşımalısın.

Muhammed Emin Yıldırım Hocamız Zeyd b. Sâbit’in (ra) aktarmış olduğu 92 Hadis-i Şerif’ten bir tanesini bizlerle paylaşarak konuşmasını nihayete erdirdi:

“Bizden bir hadis duyarak bunu hafızasında tutan ve başkasına duyuran kimsenin Allah-û Teala yüzünü ak etsin. Çünkü bazen fakih olmadıkları halde fıkhı taşıyan kimseler vardır. Çok kimseler fıkhı kendilerinden daha fakih kimselere ulaştırırlar. Üç sıfat vardır ki, her Müslüman onları yerine getirmekle mükelleftir. Bunlar: İhlas ve Allah’ın rızasından ayrılmamak, amir durumunda olanlara nasihat etmek, bir de cemaat ruhunu muhafaza etmektir.”

Kur’an Yıldızları Programı’nın Altıncısı Avusturya‘da…

Kur’an Yıldızları programlarının altıncısı 3 Nisan 2016 Pazar günü “Kur’an’ın Muhaciri Olmak: Mus’ab b. Umeyr” serlevhası ile Avusturya Viyana’da yapılacak.

Daha fazla bilgi için 0 212 544 76 99 nolu telefonu arayabilir;  www.siyervakfi.org adresini ziyaret edebilirsiniz. Yapılan tüm programları ise www.siyertv.com adresinden izleyebilirsiniz.

(831)