Hz. Peygamber’in Gençliğinden Nübüvvete Kadar Olan Hayatı

“Kur’an Coğrafyası Mekke” başlığı altında yapılan Siyer Mektebi 8. dersinin konusu: “Hz. Peygamber’in Gençliğinden Nübüvvete Kadar Olan Hayatı” idi. Doç. Dr. Casim Avcı hocamız, Hz. Peygamber’in (sas) Ficâr savaşına katılması, Hilfu’l-Fudûl cemiyetinde bulunması, Hz. Hatice (r.a.) annemizle evlenmesi ve ilk vahyin gelişine kadar daha nice önemli mevzuları anlattı.

Ders Notları

Pdf Formatında İndir

(560)