El-Vehhab Olan Allah’ın En Güzel Bahşişi; Çocuk

Muhteşem Ahlak Dersinde bu hafta Muhammed Emin Yıldırım Hocamız, “el-Vehhab Olan Allah’ın En Güzel Bahşişi Çocuk” başlığında, bu büyük nimetin şükrünün nasıl eda edilmesi gerektiğini anlattı. Özellikle hamilelik döneminde hanımların manevi dünyalarını nasıl imar edecekleri, çocuğun doğum anıyla başlayan sorumlulukların neler olduğunu çok güzel mesajlarla anlattı.

Dersten Cümleler

“el-Vehhab Olan Allah’ın En Güzel Bahşişi Çocuk”
el-Vehhab, Kur’an içerisinde biri Ali İmran Süresi 8. ayette, İki tanesi ise Sa’d Süresi 9. ve 35. ayeti olmak üzere 3 kez geçmektedir.

el-Vehhab’ın anlamı; “Hiçbir karşılık beklemeksizin kullarına bol bol ihsanda bulunan, hibe eden, bahşeden” demektir.

Vehhab ism-i şerifi Kur’an’da üç kez geçmesine rağmen, bu ismin kökü olan ve-he-be köküne ait kelimeler 22 tane geçmektedir. Bu 22 kullanımın tam 12 tanesi çocukla alakalıdır.

Resulullah’ın (sas) lisanında çocuk mevhub’dur.

“Sana bağışlanan bu çocuğu Allah senin için mübârek eylesin. Onu sana bahşeden Vehhab olan Allah’a şükret. Allah çocuğunu hayırlarla büyütsün ve rızıklandırsın.”
“Allah sana da bereket versin ve bereketini üzerinde daim kılsın. Seni de hayırlarla mükafatlandırsın ve benzeri ile rızıklandırsın.”

“Hz. Peygamber (sas) çocuk terbiyesi meselesinde işi nereden başlattı? “

Ana ve babanın eğitim zaten çocuğun eğitimidir.
Efendimiz’in (sas) ile eğitim adımı yetişkinleredir.
Hamilelik zor bir süreç…

Hamile bir kadın ne yapmalı?

1- Farzların İkamesi
2- Nafilelerin İhyası
3- Azaların Muhafazası
4- Ruhun İmarı
5- Duyguların Islahı

Çocuk doğduğu an itibari ile Efendimiz’in (sas) rehberliği çerçevesinde ebeveynin beş temel vazifesi ortaya çıkmaktadır. Nedir bunlar?

1- Tahnik
2- Ezan ve Kamet
3- İsimlendirme
4- Akika
5- Salihlerden Dua

Tahnik: Tahnik, damak anlamında olan henek kökünden türeyen bir kelimedir.
Terim manası; ağızda yumuşatılıp yeni doğan bebeğin ağzına hurma veya tatlı cinsinden birşey sürülmesine denmiştir.

Efendimiz (sas) en az 15 bebeğe bizzat kendisi tahnik yapmıştır.
1- Hz. Hasan
2- Hz. Hüseyin
3- Hz. Zeyneb
4- Abdullah b. Ebî Talha
5- İbrahim b. Ebî Musa el-Eşârî
6- Münzir b. Ebû Üseyd
7- Abdullah b. Abbas
8- Abdullah b. Zübeyr
9- Sinan b. Ebî Seleme el-Hüzelî
10- Abdullah b. Hâris b. Amr
11- Abdullah b. Hâris b. Nevfel
12- Abdurrahman b. Zeyd b. Hattab
13- Muhammed b. Nübeyt
14- Yahya b. Hallat ez-Zürakî
15- Numan b. Beşir

Abdullah b. Zübeyr örneği…

“Allah (cc) feda ettiğin o kuşağa karşılık sana cenette iki kuşak verecek!”

“Ben zatu’n-nitakayn’in/çifte kuşaklı kadının oğluyum!”

“Ben annemin karnındayken hicret ettim!”

“Allah’ım! Bize nasıl Mekke’yi sevdirdinse, aynı şekilde Medine’yi sevdir!”

“Allah’ım! Doğacak o çocuğu bizim için sevinç vesilesi eyle!”

“İsmi de, künyesi de dedesinin ki gibi olsun; adı Abdullah, künyesi Ebû Bekir olsun!”
Tahnik’in hükmü müstehabtır. Yapılınca sevap elde edilir; terk edilince her hangi bir günahı yoktur.

2- Ezan ve Kamet
Efendimiz’in (sas) ezan ve kameti ile okuduğu rivayet, Hz. Hasan içindir.

“Ya Resulullah! Rüyamda senin bedeninden bir parçanın koptuğunu ve gelip bizim eve düştüğünü gördüm!”

“Benim oğluma süt annesi olacaksın!”

“Ey Ali! Böyle güzel bir çocuğa Harb ismi konur mu? Benim oğlumun adı Hasan olsun!”
Sağ kulağına ezan, sol kulağına kamet okunur.

Her ne kadar fıkhen ezan ve kamet okuma mendup olarak sınıflandırılsa da, Müslümanların bir şiarı, sembolü olmuştur.

“İnsanoğlunun ömrü kulağına okunan bir ezan ve arkasından kılınan bir namaz arasıdır.”
Bebeğe okunan ilk ezan, kılınacak son namazı içindir.

4- Akika

Akika; lügatta, “ayrıldı, yardı, alakası ve bağı kesildi” demektir. Aslında bebeğin anne karnında iken uzayan saçlarına akika denmiştir.
Selman b. Âmir’in naklettiğine göre Efendimiz (sas) şöyle buyurmuştur: “Çocuğun akikası vardır. Çocuk için kurban keserek kan akıtın ve kirini giderin.” (Buhari, Akika, 17)
Akika, anne ve baba da oluşabilecek manevi her türlü kire karşı bir kefaret, Allah’a karşı bir şükür, insanlara karşı ise sevincin bir paylaşımıdır.
Sahabi Semüre b. Cündüb rivayet ediyor. Onun nakline göre Efendimiz (sas) buyurmuşlardır ki: “Her çocuk akikası karşılığı rehindir. Yedinci gün, onun için kurban kesilir, başı traş edilir ve ismi verilir.” (Ebû Davud, Edahi, 3; İbn Mace, Zebah, 2)
Akika kurbanın hükmü nedir?
Hanefilere göre müstehab, Maliki, Şafii ve Hanbelilere göre müekked sünnet, Hasanü’l-Basri, Leys b. Sa’d ve Zahiri mezhebine göre ise farzdır.
Akika kurbanın günü ille de 7. gün mü olmalıdır? 7. gün kesilmezse ne olacaktır?
Akika erkek çocuklara iki, kız çocuklarına bir şeklinde mi kesilmelidir?
Akika kurbanından ev halkı yiyebilir mi?
Akika kurbanın kemiklerinin kırılmaması gerektiği yönünde bir hüküm var mıdır?

5- Salihlerden Dua
“Kardeşşcik git! Beni de duanda an! Banada duanda yer ayır!”

(2611)