Medeniyet İnşasında Sinemanın Yeri | İhsan Kabil

Hasan b. Sabit Sinema Akademisi’nde bu hafta usta sinema eleştirmeni İhsan Kabil’in katılımıyla “Medeniyet İnşasında Sinemanın Yeri” başlıklı seminer gerçekleştirildi.

Günümüzden başlayarak geçmişe doğru uzanan uzun bir sinema kültürünün anlatıldığı seminerde, sinema-kültür birlikteliği, Osmanlı Döneminde sinema ve sinemanın kültürel yapıya etkisi üzerinde duruldu. Sinemanın kendi öz medeniyetimize saygı duyması gerektiğini belirten İhsan Kabil, sinemanın asil bir duruşunun olması ve belirli bir seviyenin altına düşmemesi gerektiğini vurguladı. Sinemanın kişinin fiziki olmayan yönüne hitap ettiğini, bu yönüyle onun kişilik ve yaratılışlara saygı duyması gerektiğini belirtti. Sözlerine son verirken İslam Medeniyeti içerisinde iki tür sinema akımının bulunduğunu söyleyen Kabil, bunların; İran ve Mısır Sineması olarak teşekkül ettiğini vurguladı.

(554)