İlmihal Nedir, Nasıl Talim Edilmelidir?

Suffa Meclisleri Üçüncü Sene Yolculuğuna Başladı.

Hz. Peygamber’in (sas) talim ve terbiye sahasında aleme bıraktığı izlerden ilham alarak başlattığımız ders meclisleri programımız olan Suffa Meclisleri, üçüncü sene yolculuğuna ‘Bismillah’ diyerek başladı.

İlk sene Hadis dersleri ile başlayan yolculuğumuz, ikinci sene Siyer dersleri ile devam etmişti. Bu sene ki yolculuğumuz ise İlmihal başlığında olacak.
Muhammed Emin Yıldırım Hocamızın, yoğun bir gayret vererek oluşturduğu İlmihal müfredatımız, ders meclislerimizin muallimlerine dağıtıldı.
İki ayda bir muallimlerimiz ile Hocamızın yaptığı derslerin ilki de Pazar günü, tüm muallim kardeşlerimizin katılımı ile gerçekleşti.

Hocamız, bu ilk toplantıda hem İlmihal kültürünün ne demek olduğunu, hem de derslerin işleyiş usulünün nasıl olacağını çok önemli mesajlarla bizlere takdim etti.
Hocamızın sohbetinin önemli notlarından bazılarını sizlerle paylaşırken, tüm meclisteki kardeşlerimize bu yolculuklarının bereketli geçmesi için dua ediyor, meclislere katılmak isteyen kardeşlerimizin de bizlerle irtibata geçmelerini bekliyoruz.

Dersten Notlar:

“Allah rızasından başka maksatla ilim öğrenen Cehennemdeki yerine hazırlansın.” (Tirmizi, İlim, 6)

“Kim ilmi (Allah rızası için değil) sırf alimlere karşı övünmek veya sefih olanlarla meclislerde mücadele etmek için öğrenirse o ateştedir.” (Heysemi, Mecmau’z-Zevaid, 1/183-184)

“İlim talep etmek, kadın-erkek her Müslüman’a farzdır.”

Efdalü ilmi ilmi’l-hal
Ve efdalü ameli hıfzı’l-hal
En faziletli ilim, halin ilmidir.
Ve en faziletli amel, halin korunmasıdır. (İmam Serahsi)
Sahabe, alimler ordusu değil, amiller ordusu idi.

Nedir ilmihal?

1- İlmihal, bir Müslüman’ın kulluk vazifesini yerine getirebilmek için ihtiyaç duyduğu asgari ilmi malumattır.
2- İlmihal, bir Müslüman’ın iman eder etmez, mükellef olduğu sorumlulukları ortaya koyan bir başvuru kaynağıdır.
Efalü’l-Mükellefiyet/Mükellefin eylemleri
En üstünde farz, en altında haramın olduğu sorumluluklar…
3- İlmihal, bir Müslüman’ın koruması gereken, en temel hakların neler olduğunu gösteren önemli bir rehberdir.

Müslüman hukuklu insandır.

Korumakla vazifeli olduğu dört temel alan:

Hukukullah/Allah’ın hukuku
Hukuku’l-İbad/Kulların hukuku
Hukuku’n-Nefs/Şahsi hukuku
Hukuku’l-Eşya/Varlığın hukuku

4- İlmihal, bir Müslüman’ın kendisine emanet edilen nimetlerin, nasıl ehliyet üzere korunması gerektiğini gösteren bir risaledir.
Emanet ve Ehliyet

5- İlmihal, bir Müslüman’ın olmazsa olmaz vasfı olan ahlakı, en güzel ahlakın sahibi olan Efendimiz’in (sas) ahlakına benzetmek için, bunun yollarını gösteren bir kılavuzdur.
Talebenin dikkat etmesi gereken 5 temel hak vardır.

Nedir bunlar?

1- İlmin hakkı
2- Talebeliğin hakkı
3- Muallimliğin hakkı
4- Mektebin hakkı
5- Yol arkadaşlarının hakkı
1. İlmin hakkı, ameldir; öğrendiklerinle amel et ki, bilginin hamalı değil sahibi olabilesin; seni cennete ulaştıracak burakına binebilesin.
2. Talebeliğin hakkı, istikrar ve azimdir; kalbini, aklını, bedenini dağınıklıktan kurtar ki, basamakları birer birer çıkabilesin.
3. Muallimliğin hakkı, merhamettir; talim ve terbiyenin temeline merhameti yerleştir ki, adam olasın ve adam gibi adamlar yetiştirebilesin.
4. Mektebin hakkı, vefadır; vefa sana öğretilen hakikatleri temsil edebilmektir, temsiliyet gayretini ziyadeleştir ki, bulunduğu yerleri Suffalara çevirebilesin.
5. Yol arkadaşlarının hakkı, sadakattir; ne olursa olsun dostuna el uzat ki, onu düştüğü yerden kaldırıp, cennete beraberce yürüyebilesin.

(3397)