Allah’ın (cc) İsminin Anıldığı Evler

Vakfımızın 5 yıldır devam ettirdiği ‘Suffa Meclisleri Sohbet Halkaları’ çalışması ilk beş yılını geride bıraktı. Geçen hafta itibari ile yeni beş yıllık program için besmele çekilmiş oldu. İlk beş yılda sırası ile Hadis, Siyer, İlmihal, Kur’an ve Akaid üst başlıklarında özel müfredatlarla dersler yapılmış oldu. Yeni beş yılın işlenecek dersleri ise sırası ile şöyle olacak: Hadis, Sahabe, Peygamberler Tarihi, Ahlak ve Tarih…

Bu sene Hadis derslerinde, Muhterem İsmail Lütfi Çakan Hocamızın, Suffa Meclisleri için özel olarak hazırladığı müfredat takip edilecek.

Dönemin ilk muallimler toplantısında Muhammed Emin Yıldırım Hocamız, hem yeni dönem için hem de Hadis müfredatı için bazı bilgilendirmelerde bulundu. Yine çok önemli mesajları bizlerle paylaşan Hocamız, zor dönemlerde bu işin nasıl yürütülmesi gerektiği konusunda mühim mesajlar paylaştı.

Yeni dönemin ve yeni yılın tüm kardeşlerimiz için hayırlara vesile olmasını Rabbimizden niyaz ediyor, yapılacak tüm derslerin bereketle geçmesini diliyoruz.

Dersten Cümleler…

Hicri takvimin ilk ayı olan Muharremdeyiz. Bugün 10 Muharrem 1439…

Yani bu gece Aşura Gecesi…

Kerbela’dan dersler çıkarmalıyız…

Kur’an-ı Kerim’in üç ana konusu: Tevhid, Nübüvvet ve Haşr

Tevhid: Allah (cc)
Nübüvvet: Peygamberlik
Haşr: Ahiret

Allah’ın zatı, sıfatları ve fiilleri ile alakalı Kur’an’da birçok ayet vardır.

Bu ayetlerden bir tanesi, istisnai ifadeleri, teşbihleri, temsilleri ve tenzihleri ve daha nice hususiyetleri içerisinde barındıran Nur Sûresi 35. ayettir.

“Allah göklerin ve yerin nurudur” der; sonra O’nun nurunun neye benzediği, çok orijinal bir benzetme ile anlatır.

35. ayetin arkasından gelen üç ayette, yani 36. 37. ve 38. ayetlerde, genel itibari ile üç şey anlatılır:

– Nurdan Evler
– Müstakim Müminler
– Hesapsız Mükâfatlar

36. ayette diyor ki:

“(Bu kandil) birtakım evlerdedir ki, Allah (o evlerin) yücelmesine ve içlerinde isminin anılmasına izin vermiştir. Orada sabah akşam O’nu (öyle kimseler) tesbih ederler…”

Demek ki Allah’ın nurunun tecelli ettiği evler, Allah’ın izin verdiği evlerdir. Yani Allah’ın bu güzelliğin ortaya çıkmasını nasip ettiği evlerdir.

Herkese nasip ediyor mu? Etmiyor; ama onun nasip etmesinin bir yasası var.

Müstakim Müminler

37. ayette ne diyor:

“Onlar, ne ticaret ne de alış-verişin kendilerini Allah’ı anmaktan, namaz kılmaktan ve zekât vermekten alıkoyamadığı insanlardır. Onlar, kalplerin ve gözlerin allak bullak olduğu bir günden korkarlar.”

Hesapsız Mükâfatlar

“Çünkü (o günde) Allah, onları yaptıklarının en güzeli ile mükâfatlandıracak ve lütfundan onlara fazlasıyla verecektir. Allah, dilediğini hesapsız rızıklandırır.”

Bu hesaba muhatap olmak için inşallah buralardayız, sonuna kadar da buralarda olmanın gayretini vereceğiz.

İlk 5 yılın bir değerlendirmesi…

Hadis, Siyer, İlmihal, Kur’an, Akaid

İkinci 5. yılın programı

Hadis, Sahabe, Peygamberler Tarihi, Ahlak, Tarih

Neden ikinci 5. yıllık program da Hadisle başladı?

Hadis berekettir.

Bir de hadis teknik anlamda bir hadis dersi değil, genel anlamda bir Müslüman şahsiyetinin inşasının hususiyetlerini ortaya koymaktır.

Zor zamanlarda dikkat edilmesi gereken birkaç husus var: 

1. Şüphelerin arttığı, güven duygusunun zedelendiği yerde bu iş zordur; zorun üstesinden gelebilmek, ancak ihsan şuuru ile olur.

2. Heyecanların azaldığı, dava şuurunun kalmadığı yerde bu iş buzda yürümek gibidir; düşmeden yürüyebilmek, ancak güçlü bir mücadele azmi ile olur. 

3. İmkânların fazlalaştığı, nimetlerin ziyadeleştiği bir yerde bu iş oldukça ağırdır; bu ağır yükün altında kalmamak ancak sorumluluk bilinci ile olur.

4. Meşguliyetlerin ziyadeleştiği, sanal ortamların hayatı kuşattığı bir zeminde bu iş oldukça yorucudur; yorulmamak ancak İslam büyükleri ile güçlü bir irtibatla olur.

5. Dünyevileşmenin umumi bir hastalık haline geldiği, nemelazımcılığın hayatı işgal ettiği bir ortamda, bu iş oldukça güçtür; zorluğun üstesinden gelmek ancak uhrevileşerek ve hesap endişesi duyarak mümkün olur.

(1973)