Evden Cennete Uzanan Köprü; Anne

• Evin en kıymetlisi hazinesi: Anne

• Değerler sıralamasını, kıymet listesini Efendimiz’in (sas) rehberliğinde tespit etmek zorundayız.

• Efendimiz (sas) cennetin evde ve evin en kıymetli hazinesi olan annenin ayakları altında olduğunu söylemiştir.

• “Cennet annelerin ayakları altındadır” rivayetinin değerlendirilmesi…

• Nesai’nin Cihad babında, Ahmed b. Hanbel’in el-Müsned’inde, İbn Mace’nin Cihad babında, Hakim’in el-Müstedrek’inde ve daha nice hadis kitabında geçen bir rivayet….

• Sahabe’den Muaviye ibn Cahime es-Selemi’nin rivayet ettiğine göre Cahime isimli Sahabi Efendimiz’e gelerek diyor ki: “Ya Resulullah! Allah’ın rızasını elde etmek için seninle cihada gelmek istiyorum!” Efendimiz (sas) diyor ki: “Annen sağ mı? ” Cahime: “Evet, Ya Resulullah!” diyor. Bunun üzerine Efendimiz diyor ki: “O halde git ve ona hizmet et! Zira cennet annenin ayaklarının altındadır.”

• Öf dersen yanarsın…

• Böyle ağır bir imtihanın karşısında, çok büyük bir karşılık/ödül veriyor.

• Hârise b. Numan el-Hazreci el-Ensarî örneği..

• Annesi, Ca’de bint Ubeyd…

• Ümmü Halid bint Halid radıyallahu anha ile evlenmiş, ikisi erkek, üçü kız beş çocuğu olmuştur.

• Hz. Fatıma: “Babacığım! Harise’ye söylesen de o evini bize verse, biz sana yakın bir yerde otursak olmaz mı?”

• “Kızım utanıyorum, kaç kez Harise benim yüzümden evini boşaltmak zorunda kaldı, bir kez daha ondan böyle bir şey istemeye utanıyorum!”

• Ahmed b. Hanbel, el-Müsned’de, Hz. Aişe annemizin rivayeti…

• “Aişem! Rüyamda cenneti gördüm. Öyle güzel, öyle güzeldi ki, orada gezerken bir ses duydum. Sese doğru yürüdüm, baktım sırtı bana dönük birisi oturmuş o güzel bahçelerin ortasına, Kur’an okuyor. Meraklandım, kim bu diye sordum. Bana dediler ki: “O Harise b. Numan’dır. Böylece uyandım.”

• “Aişe! Acaba Harise hangi ameline karşılık böyle bir mükafatı hak etti ki, Allah onu bana gösterdi.”

• “İyilik dediğin işte budur, iyilik dediğin işte budur!”

• Öyle bir amel ki, anneye hizmet…

• “Efendimiz’in Dünyasında Annesi”

• Süt annesi Halime validemizin yanında…

• Annesi Âmine ile Yesrib yolunda…

• “Bu hastalığın adı ölümdür!”

• Nübüvvet öncesi hayat, hazırlık, olgunlaşma ve tanınma süreçlerinin tamamlanmasıdır.

• “Ey Ümmü Eymen! Anne yüzü unutulmayacak bir yüzdür!”

• Beyhaki Şuabu’l-İman’dan bir hatıra…
“Namazda Fatiha sûresini okurken, birden aklıma annem düştü…”

• Süt annesi Halime, Mekke’de düğünde…
• Seven sevdiğinin sevdiklerini de sever…

• “Kızım! Sen de baban gibi yetim kaldın!”

• Hicretin 6. yılı Efendimiz (sas) annesinin kabri başında…

• “Annemin bana olan şefkati aklıma geldi de, bunun için bu gözyaşları…”

• Annemden sonra annem dediği iki hanım: Fatıma bint Esed ve Ümmü Eymen

• Ya cennete uzanan köprüdür, ya cehenneme uzanan köprüdür.

• Peygamberin bedduası var bu konuda……

• Taberan’in Mu’cem’inde Ebû Said el-Hudrî’nin rivayet ettiği hadis…

• “Senin adın yanında anıldığı zaman gerekli ihtiram ve saygıyı göstermeyen adamın burnunu yere sürtsün!”

• “Ramazan ayına erişip de bu ayda hakkı ile istifade etmeyip, bu büyük fırsatı kaçıran adamın burnunu yere sürtsün!”

• “Anne ve babası, ikisi birden yada biri yaşlanıp da bakıma muhtaç duruma gelmelerine rağmen, onların hizmetini yapmayıp, onların hoşnutluğunu kazanmayan adamın burnunu yere sürtsün!”

• “Anne ve babasına veya onlardan birine yaşlılık günlerinde yetişip de cennete girmeyen kimsenin, dikkat buyurun üç kez; rağime enfü, sümme rağime enfü, sümme rağime enfü/burnu yere sürtsün, sonra bir kez daha burnunu yere sürtsün, sonra bir kez daha burnunu yere sürtsün!” (Müslim, Bir, 9, 10)

• Muaz b. Cebel’in oğlu Sehl b. Muaz…

• “Men berre valideyhi tubâ lehu, zâde’llahu azze ve celle fi umrihi”

• “Ana ve babasına iyilik edene ona cennet müjde olsun! Aziz ve Celil olan Allah, o adamın ömrüne bereket versin.” (İmam Buhari, Edebü’l-Müfred, 11)

(4171)