Evet Kardeşlik! Ama Sözde Değil, Özde!

Muhteşem Ahlak dersinde bu hafta Muhammed Emin Yıldırım Hocamız, kardeşlik ahlakını anlattı. Hocamız, “Evet Kardeşlik! Ama Sözde Değil, Özde!” serlevhası ile kardeşlik ahlakında neler olmamalı ve neler olmalı sorularına cevaplar verdi. Çok önemli mesajların paylaşıldığı bu ders, yitirdiğimiz önemli bir değer olarak kardeşlik bilincimizin yeniden tesis edilmesine vesile olmasını Rabbimizden niyaz ediyoruz.

Dersten Cümleler

Tabiîn neslinin güzel ve mühim simalarından biri de Mâlik b. Dînâr’dır.

Mâlik b. Dînâr el-Basrî’nin doğum tarihini net bilmiyoruz ama vefat tarihi hicri 131, Miladi 748’dir.

“Çünkü sen, dünyaya hiç kıymet vermiyor, değer yüklemiyor ve bizden hiçbir şey beklemiyorsun.”

Şu beş şey bedbahtlığın alâmetidir:

1) Gözün yaşarmaması
2) Kalbin katılaşması
3) Hayâsızlığın yaygınlaşması
4) Dünyaya meyledilmesi
5) Ölüm korkusunun yüreği sarması

“Âlim, bildiği ile amel etmediği zaman, yağmur damlasının yalçın kayadan kayması gibi, vaaz ve nasihati gönüllerden çabucak silinir gider.”

“Şu zamanlarda insanların kardeşliği, aşçının çorbasına benzedi. Kokusu güzel, fakat tadı yok.”

Neden konuşmalar, koşmaya ve koşuşturmaya vesile olmuyor?

Büyük işlere ve büyük hedeflere; küçük işlerle ve küçük adımlarla ancak varılır.

İslam Medeniyetinin çocuklarının tasavvurunda mülteci kavramı yoktur, olmamalıdır.

“Müminler sadece ve sadece kardeş olmalılar.”

Hz. Ebû Zer ile Bilal-i Habeşî arasında geçen bir hatıra…

“Ey Ebû Zer! Senden halen cahiliye kokusu geliyor! Senin Bilal’e söylediğin bu sözden ötürü senden halen cahiliyenin kokusu geliyor!”

Bu çağın Müslümanlarının sorunu bilgisizlik sorunu değil, ilgisizliktir.

Üsame b. Zeyd gibi bir delikanlı…

“Henüz yirmisine ayak basmamış bir delikanlı kumandan tayin ediliyor, ashabın ileri gelenlerinden birçok kimse emri altına veriliyor! Bu nasıl olur?”

“Ya Halid dururken, Ka’ka b. Amr dururken, Sa’d b. Ebî Vakkas dururken, Üsame’mi komutan olacak?”

“İlk muhacirlerin başına bu genç nasıl kumandan tayin ediliyor?”

“Ey insanlar! Üsame’yi kumandan tayin ettiğim için bazılarınızın ileri geri konuştuğunu duydum! Benim, Üsame’yi kumandan tayin etmeme itiraz ediyor gibisiniz! Daha önce Üsame’nin babasını kumandan tayin ettiğim zaman da aynı şeyi yapmıştınız! Vallahi, nasıl babası kumandanlığa lâyık olduğunu göstermişse, Üsame de babasından sonra kumandanlığa lâyık bir kimsedir! Babası nasıl en sevdiğim biri idiyse, Üsame de en sevdiğim kimseler arasından biridir! O da, babası da her türlü hayrı işleyebilecek yaratılışa sahip kimselerdir. Onlardan hayırlı işler bekleyiniz. Muhakkak ki Üsame, sizin hayırlı olanlarınızdandır ve bu işe ehliyetli birisidir!”

“Üzerinize başı kuru üzüm gibi siyah, Habeşli bir köle bile tayin edilse dinleyin ve itaat edin.”

Müslüman hukuklu adamdır; hukuka riayet eden adamdır.

Biz 4 tane temel hukuk ile mükellefiz ve bunları korumak zorundayız:

1. Hukukullah/Allah-İnsan arasındaki hukuk
2. Huku’n-nefs/İnsanın kendi nefsi ile arasındaki hukuk
3. Hukuku’l-İbâd/İnsanın başka insanlar ile kurması gereken hukuk
4. Hukuku’l-Eşya/ İnsanın eşya ile, varlık ile, kainat ile kurması gereken hukuk

Bu hukukları neler ile koruyacak, yada neler ile tesis edeceğiz?

Hukukullah’ı İhsan şuuru ile
Huku’n-nefs’i İradenin hakkını verme ile
Hukuku’l-İbâd’ı İsâr’ı en temel hedef olarak belirleme ile
Hukuku’l-Eşya’yı İkram’ı bütün bir varlığa yansıtma ile…

Kardeşlik Ahlakı’nda Neler Olmamalı?

1. Tarafgirlik Olmamalı
2. Taassup Olmamalı
3. Taklit Olmamalı
4. Tahrip Olmamalı
5. Tahakküm Olmamalı
6. Tecessüs Olmamalı
7. Tecrit Olmamalı
8. Tefrika Olmamalı
9. Tekebbür Olmamalı
10. Taaccül Olmamalı

Kardeşlik Ahlakı’nda Neler Olmalı?

1. Takva Olmalı
2. Tâdil Olmalı
3. Tahkik Olmalı
4. Takdir Olmalı
5. Tebliğ Olmalı
6. Terbiye Olmalı
7. Tedric Olmalı
8. Tekmil Olmalı
9. Tesanüt Olmalı
10. Tevazu Olmalı

“Birbirinizle hasetleşmeyiniz. Birbirinize kin ve nefret beslemeyiniz. Almayacağınız bir malın fiyatını müşteri kızıştırmak için artırmayınız. Birbirinize darılıp yüz çevirmeyiniz. Birinizin satışı üzerine -onunkisi bitmeden- başka biriniz satış yapmayınız.”

“Ey Allah’ın kulları! Hakkıyla kardeşler olunuz. Müslüman, Müslümanın kardeşidir. Ona zulüm ve haksızlık yapmaz, onu asla yardımsız ve desteksiz bırakmaz, hiçbir zaman hor-hakir görmez.”

-Allah Rasülü (aleyhissalatü vesselam), cümlenin burasında üç defa göğsüne işaret ederek buyurdular ki- Takvâ buradadır. dedi.

“Bir kim­se için, Müslüman kar­de­şi­ni hor ve hakir görmesi kötülük olarak ona yeter. Her bir Müslümanın canı, malı ve ırzı, diğer Müslümanlara haramdır.”  (Buhârî, Edeb, 57; Müslim, Birr,9; Ebû Dâvûd, Edeb, 47; Tirmizî, Birr, 24; İbni Mâce, Duâ, 5)

(4017)