En Büyük Nimet Allah’ın (cc) Dinine Hizmet

Muhteşem Ahlak dersinde bu hafta Muhammed Emin Yıldırım Hocamız, “En Büyük Nimet, Allah’ın (cc) Dinine Hizmet” serlevhasında, hizmet ahlakının en temel esaslarına değindi. Dersin üç temel konusu vardı: “Allah’ın (cc) dinine hizmet ne demektir? Allah’ın (cc) dinine nasıl hizmet edilir? Allah’ın (cc) dinine hizmet ederken nelere dikkat etmek gerekir?” Çok önemli mesajların paylaşıldığı bu dersi, tüm hizmet kervanında olanların dikkatlice dinlemelerini tavsiye ediyoruz.

Dersten Cümleler

“Allah’ın nimetini saymaya kalksanız, onu sayamazsınız. Hakikaten Allah çok bağışlayan, pek esirgeyendir.” (Nahl Süresi,18)

Hidayet, nimetlerin en büyüklerindedir. Hidayet olursa göz bir işe yarar; yol bir işe yarar.

Allah’ım! Bizi de dinine hizmet etmek için seçtiğin fidanlar arasına kat!

Dersimizin üç ana başlığı:

 1. Allah’ın (cc) dinine hizmet ne demektir?
 2. Allah’ın (cc) dinine nasıl hizmet edilir?
 3. Allah’ın (cc) dinine hizmet ederken nelere dikkat etmek gerekir?

Allah’ın (cc) dinine hizmet ne demektir?

 1. Hizmet, farkına vardığın sorumluluklarını, farkında olmayanlara hatırlatmanın en ciddi vazifesidir.
 1. Hizmet, kurtulma endişesinin ızdırabı ile inleyerek, kurtarma adına çırpınmanın en doğru gayretidir.
 1. Hizmet, tefrikanın, helakin, fitnelerin ve lanetlerin bir topluma ulaşmamasının en mühim vesilesidir.
 1. Hizmet, Allah ve Resulü’nün sevgisinin ve hoşnutluğunun kazanılmasının en isabetli adımıdır.
 1. Hizmet, Allah’ın rahmetine ve yardımına erişebilmenin en temel yasası ve en önemli yoludur.

Sahabe nesli sırtlarını Medine’ye döndüler, yüzleri Medine’den mahrum olan insanları kurtarmak için gayret ettiler.

“Abdullah b. Mes’ûd’un (ra) rivayetine göre de Hz. Peygamber (sas) birgün: “İsrail oğullarının ilk eksikliği şöyle olmuştu: Onlardan birileri münker işleyen birini ilk gördüğünde ona bunu yapmasının helal olmadığını söylerdi. Ertesi gün o kimseyi aynı halde görmesine rağmen oturur, onunla yer, içerdi. Bunun üzerine Allah kalplerini birbirine çarptı.”

Daha sonra Hz. Peygamber Maide 78. ayetin başından 81.ayetin sonuna kadar okudu ve şöyle buyurdu: “Allah’a yemin ederim, ya iyiliği emreder kötülükten alıkoyar, kötülük işleyenin Hakkın dışına çıkmasına fırsat vermezsiniz. Yada Allah sizin de kalplerinizi birbirine çarpar. Onları lanetlediği gibi sizi de lanetler.” (Ebû Davud, Melahim,17;  Tirmizî, Tefsir,5,6)

“Allah, kendi yolunda kenetlenmiş bir yapı gibi saf bağlayarak savaşanları sever.” (Saf, 4)

“Ey iman edenler, eğer siz Allah’ın dinine yardım ederseniz, Allah da size yardım eder ve ayaklarınızı sabit kılar.” (Muhammed, 7)

Allah’ın dinine nasıl hizmet edilir?

 1. Kifayet miktarı ilmi elde edip, işin marifet ve muhabbet ufkunu kavramalı!
 1. Hizmetin sadece dil ile olmadığını, asıl hizmetin temsil ile yapılabileceğini unutmamalı!
 1. Kimselere takılmadan, arkaya bakmadan, netice hesaplarına girmeden bu yolda yürümeli!
 1. Doğru işi doğru zamanda, doğru bir usul ile ve doğru bir üslup ile yapmalı!
 1. Herkesin her işi yapamayacağını, ama herkesin yapacağı bir iş olduğunu hatırdan çıkarmamalı!

İlimsiz olmaz, sadece ilimle de olmaz!

Sözün tesiri, o sözü söyleyenin hayatı ile desteklendiğinde ortaya çıkar.

‘Uydum kalabalığa!’ sözü bir Müslümanın söyleyeceği söz değildir.

Din kiminse, kuralları koyanda odur.

Kuralları Allah (cc) koyar; kullar uyar.

İslam, Müslümanların elinden şuan çekiyor.

Keşke düşmanlar kadar İslam’ı tanıyabilseydik!

Düşmanın korkusu Müslümanlar değil, İslam’dır.

Allah’ın dinine hizmet ederken nelere dikkat etmek gerekir?

 1. Hizmet büyük bir nimettir; külfeti de ağırdır. O külfeti taşıyabilmek için iradeni sağlamlaştırmalı, irtibatını güçlendirmelisin.
 1. Hizmet büyük bir vazifedir; sorumlulukları da azimdir. O sorumlulukları hakkıyla yerine getirmek için gayret etmeli, senden önce o yolda yürüyenleri iyice tanımalısın.
 1. Hizmet büyük bir şereftir; kazancı da bereketlidir. O kazancı koruyabilmek için izzet elbisesini iyice kuşanmalı, vakarı hayatının esası kılmalısın.
 1. Hizmet büyük bir mazhariyettir; imtihanları da fazladır. O imtihanların altında kalmamak için hesabî değil hasbî olmalı, rıza-i ilahî dışında hiçbir şeye takılmamalısın.
 1. Hizmet büyük bir sevdadır; yolunda harcanacak bedeli de çoktur. O bedelleri ödemeyi göze almalı, fedakârlığı, cefakârlığı ve vefakârlığı azık olarak edinmelisin.

“Ey amca! Allah’a yemin ederim ki güneşi sağ elime, ayı da sol elime verseler yine de bu davadan vazgeçmem. Ya Allah bu dini hâkim kılar, ya da ben bu yolda yok olur giderim.”

“Benim davetim bu yolda boğazlanmak pahasınadır.”

“Ey Haticem! Uyku vakti bitti!”

Bir genç düşünün iman ettiğinde 22-23 yaşlarında, Bedir’e yürüdüğünde 25-26 yaşlarında, Uhud’da 27 yaşlarında, darağacında 28 yaşlarında…

Darağacı der demez aklımıza gelen isim, Hubeyb b. Adî’ydir.

Hz. Hubeyb der demez, aklımıza şunlar gelmeli:

İslam bir genci nasıl yetiştirir?

İslam bir genci nasıl bu kadar dinine hizmet noktasında heyecan sahibi eder?

İslam bir genci nasıl kendisine muhafız olarak, koruyucu olarak edinir?

İslam bir genci nasıl ölümüne bir sevdanın sahibi kılar?

İslam bir genci nasıl bu düzeyde şehadet aşkı ile donatır?

Ölümle tehdit edilmesine rağmen, korkmayıp, sarsılmadan son isteğin var mı sorusuna verdiği: “Evet, namaz kılmak istiyorum!” cevabıdır.

Hz. Hubeyb’in iman eder, etmez; iman yolunda başlattığı bir mücadelesi var.

Büyük işlere, küçük adımlarla varılır.

Farzların ihmali ile hizmet olmaz, olan hezimettir.

(3651)