Allah’ın Seçtiği Fidanlar

Muhteşem Ahlak dersinde bu hafta Muhammed Emin Yıldırım Hocamız, “Allah’ın (cc) Seçtiği Fidanlar” başlığında, hizmet ahlakına dair çok önemli konulara değindi. Allah’ın kendi dinine hizmet adına bazı kullarını seçmesi nasıl olur? Bu seçimin belli bir yasası var mı? Kul ne yaparsa bu seçime girebilir? Seçildikten sonra tamam mı? Yoksa asıl iş yeni mi başlar? Ve daha nice sorulara bu derste cevaplar bulacaksınız.

Dersten Cümleler

Bir Cumartesi akşamındayız, ‘Hizmet Ahlakı’ bahsindeyiz, bugünkü dersimizin başlığı: “Allah’ın Seçtiği Fidanlar”

 “Allah her zaman bu dinîn toprağında, (dinine inanların içinde) kendisine itaatte kullanacağı fidanlar diker ve onları kullanır.” (İbn Mace, Mukaddime, 8; Ahmed b. Hanbel, el-Müsned, c.4, s. 200)

“Kıyamet gününe kadar ümmetim arasında hakkı tutup destekleyenler her zaman var olacaktır.” (Buhari, Kitabü’l-Menâkıb, 27)

Mutlak manada gaybı bilen Allah’tır.

“Tohumlar fidana, fidanlar ağaca, ağaçlar ormana dönmeli yurdumda?”

Tohum: Neslin Selimiyeti

Fidan: Gençliğin Şahsiyeti

Ağaç: Büyüklerin Saffeti

Orman: Ümmetin Vahdeti

 ‘Allah’ın Seçtiği Fidanlar’ hadisinden neler anlaşılmalı?

 1. Seçen Allah’tır; kendini seçtirmeye bak!
 2. Diken Allah’tır; dikildiğin yere bak!
 3. Koruyan Allah’tır; tevekkülü kuşanmaya bak!
 4. Toplayan Allah’tır; kesişen yollara bak!
 5. Layık kılan Allah’tır; çizilmemeye bak!

Bir insanın Allah tarafından dine hizmet etmesi için seçilmesinin iki temel şartı var:

 1. Selim Niyet
 2. Salih Amel

“Allah sizin dış görünüşünüze ve mallarınıza bakmaz. Ama o sizin kalplerinize ve işlerinize bakar.” (Müslim, Birr, 33; İbn Mâce, Zühd, 9)

Bir amel nasıl salih amel olabilir?

 1. Sağlam bir iman üzerine yapılırsa
 2. Kur’an’a ve Sünnet’e uygun olursa
 3. Doğru zamanda, doğru iş, ortaya konursa
 4. Kendisine faydası olduğu gibi başkalarına da faydası dokunursa
 5. Bir zararı ve kötülüğü ortadan kaldırıp, iyiliği ve yararı insanlara sağlarsa

Bütün mesele kendini meleklere beğendirme olmalı!

“İnsanların amellerini murakabe eden (gözetleyen) gececi ve gündüzcü melekler vardır. Bunlar, sabah namazıyla ikindi namazı vakitlerinde nöbet değiştirirler. Allahu Teâla kullarının ne halde olduğunu ve ne yaptıklarını daha iyi bilmesine rağmen, göğe çıkan bu meleklere: ‘Kullarım ne yapıyorlar, onları ne halde gördünüz?’ diye sorar. Melekler: ‘Rabbimiz! Biz inerken de çıkarken de onları namaz kılarken gördük.’ derler. Bunun üzerine Allahu Teâla: ‘Şahid olun ki, ben bu kullarımı bağışladım.’ buyurur.” (Buhari, Kitâbu Bedi’l-Halk, 6)

Yeryüzü Allah’ın, kullar yani fidanlar Allah’ın, istediği fidanı istediği yere diker.

“Bir mümin aynı delikten iki defa ısırılmaz.” (Buhari, Edeb, 83; Müslim, Zühd, 63)

“Eğer insanlar Allah’a hakkı ile tevekkül etselerdi, kuşlar gibi rızıklandırılırdı. Onlar aç gider, tok dönerler.” (Tirmizi, Zühd, 33; İbn Mace, Zühd, 14)

Hiçbir cennet müjdesi, Sahabe’nin gayretini engellemedi.

Herkes her işi yapamaz, ama herkesin yapacağı bir iş vardır.

Seçen Allah’tır (cc); o seçimi bize bildiren Resulullah’tır. (sas)

Yesrib’te bir ev: Babalarının adı Rafi b. Ebî Amr; Anneleri Züğaybe bint Sehl

Evin iki delikanlısı Sehl b. Rafî ve Süheyl b. Rafî…

“Kusva’nın ilk oturduğu yer mescidimizin yeri, ikinci oturduğu yer konaklayacağımız yerdir.”

“Allah’ın seçilmiş fidanları olmak için büyük büyük iddialara değil, büyük büyük sevdalara ihtiyaç vardır.”

Bir dua: “Allah (cc) sizi ballandırsın!”

Ebû İnebe (ra): “Resulullah (sas) bir gün şöyle buyurdu: “Allah bir kula hayır murad ettiğinde, onu ballandırır?”

Sahabe şaşırdı ve sordu: “Ya Resulullah! Ballandırmak nasıl olur?”

Efendimiz (sas) buyurdular ki: “Allah onu ölümünden önce iyi işler yapmaya muvaffak kılar ve o iyi işler üzerindeyken ruhunu alır.”  (Ahmed b. Hanbel, el-Müsned, 6/248)

(3428)