Emrin Başım Üstüne; Tesettür Ahlakı

EMRİN BAŞIM ÜSTÜME (TESETTÜR AHLAKI)

Muhteşem Ahlak dersinde bu hafta Muhammed Emin Yıldırım Hocamız, “Emrin Başım Üstüme” serlevhasında, tesettür ahlakına ve hikmetine dair çok önemli bir ders yaptı. Kur’an’da tesettür emri, tesettürün hikmeti, tesettürü konuştuğumuz zaman hatırlamamız gereken en temel kavramlar ve daha birçok konu bu derste Hocamızın bize anlattığı mevzulardandı.

Dersten Cümleler

“Ey Rabbimiz! Bizi zalimlerin elinde, inkarcıların elinde fitne yapma, onların elinde imtihan aracına döndürme!”
“Allah’ım! Senin katından öyle bir rahmet istiyorum ki, o rahmet vasıtasıyla kalbimi doğru yoluna iletesin, işlerimi toplayasın, dağınıklıklarımı düzene koyasın, iç alemimi düzenleyesin ve dış alemimi de onunla düzeltesin, amellerimi onunla tertemiz edesin…” (Tirmizi, Da’avat, 30)
“Allah’ım! Bana öyle bir iman ve yakîn ver ki, sonunda küfür olmasın.”

Kur’an libas kelimesini 9 ayette kullanır ve 5 tane elbiseye dikkatimizi çeker:
1. Mahremiyet Elbisesi: Bakara 187
2. Beden Elbisesi: Araf, 26, 27
3. Korku ve Açlık Elbisesi: Nahl, 112
4. Takva Elbisesi: Araf, 26
5. Cennet Elbisesi: Hac, 23, Fatır, 33
Birde gündüzü örten gece elbisesi olarak yani mecazi olarak kullanılır, Furkan 47, Nebe, 10’da…
“Mahremiyet duygusunu zedelemeyen beden elbisesini giyecek; hiçbir korku ve açlık endişesi çekmeden tesettürünün gereğini yerine getirecek, bu hassasiyet insana takva elbisesini, takva elbisesi de işin neticesinde insana cennet elbisesini giydirecektir.”
Şeytan insanı çıplaklığa, Allah (cc) ise insanı tesettüre çağırır.
Tesettür sadece hanımlara has bir Kur’anî emir değildir.
Kur’an’da tesettür: Araf 26, 27; Nur 31,60 ve Ahzab Süresi, 59. ayetleridir.

Genel anlamda ayetlerin mesajları:
Araf 26 ve 27’nin mesajı: Tesettürün fıtriliği
Nur 31 ve 60’ın mesajı: Tesettürün mahiyeti
Ahzab 59’un mesajı: Tesettürün hikmetidir.
“Devemin yularını bile kaybetsem, onu Kur’an’da arardım” (Hz. Ebu Bekir’in yada Abdullah b. Abbas)
“Allah’ım! Kur’an’ın ahkamı ile amel etmeyi, ahlakı ile ahlaklanmayı bize nasip et!”
“Ey Peygamber! Hanımlarına, kızlarına ve müminlerin kadınlarına söyle! (Dışarı çıktıkları zaman) dış örtülerini üstlerine alsınlar. (Böyle yapmaları) Onların tanınması ve incitilmemesi için en doğru yoldur. Allah bağışlayandır, esirgeyendir.” (Ahzab, 33/59)
Kur’an tesettürün iki temel hikmetini bize verir: Tanınmaları ve Eziyete uğramamaları

Tesettür Müslüman hanım için ne ifade eder:
1. Tesettür, Müslüman hanımın kimliğidir.
2. Tesettür, Müslüman hanımın şahsiyetidir.
3. Tesettür, Müslüman hanımın izzetidir.
4. Tesettür, Müslüman hanımın kalkanıdır.
5. Tesettür, Müslüman hanımın vakarıdır.
Başörtüsü, tesettür emrinin tamamı değil, bir parçasıdır.

Tesettür meselesini konuştuğumuz bir mecliste önümüze beş önemli kavram daha çıkar. Nedir bunlar?
1. Teslimiyet
2. Teberrüc
3. Teşebbüh
4. Tekebbür
5. Tevazu

1. Teslimiyet
“Rabbim emreden sensin, senin emrin başım üstüne!”
Kökü iman, gövdesi namaz olan bir ağacın kesinlikle meyvesi tesettür olacaktır.
“Mümin hanımlara söyle gözlerini haramdan korusunlar, namus ve iffetlerini muhafaza etsinler. Görünen kısımlar müstesna olmak üzere zinetlerini teşhir etmesinler. Başörtülerini yakalarının üzerine kadar örtsünler…” (Nur Süresi, 24/31)

2. Teberrüc:
Teberrüc, açılıp, saçılma demektir. Özellikle kadının başkalarının dikkatini çekmek üzere kadınlığını teşhir etmesidir.
“Evlerinizde vakarla oturun. Önceki cahiliyye kadınlarının teberruc’u gibi teberruc yapmayın (süslerinizi/ziynetlerinizi/kadınlığınızı teşhir ederek dolaşmayın). Namazı kılın, zekâtı verin. Allah’a ve Rasûlü’ne itaat edin.” (Ahzâb, 33/33)
“Kadınların en şerlisi kibirli olan ve teberrüc yapanlardır. Onlar münafıkların ta kendileridir.” (Beyhaki, Sünen, c. 7, s. 82)

3. Teşebbüh:
Teşebbüh: Benzeme, benzetme, özenme ve taklit etmedir.
Bu benzemenin/taklidin iki önemli alanı vardır.
1. Başka din ve kültür mensuplarına benzemeleri
2. Karşı cinslerin birbirlerine benzemeleri
“Kim bir millete (kavme) benzemeye çalışırsa, o da onlardandır.” (Ebû Davud, Libas, 5)
“Allah, erkeklere benzeyen kadınlara ve kadınlara benzeyen erkeklere lanet etsin!” (Ali el-Müttakî, Kenzü’l-Ummâl, 16/385)

4. Tekebbür:
Tekebbür, büyüklenme, kibre düşmedir.
“Kim dünyada şöhret için bir elbise giyerse Allah ona kıyâmet gününde zillet elbisesi giydirir. Sonra da onu cehennemin alevli ateşlerinde yakar.” (Ebû Dâvud, Libas, 5)

5. Tevazu:
Tekebbürün zıddı olarak tevazu aslında vakardır; ağırbaşlılıktır, kibre bulaşmadan, izzetini korumaktır…
İyad İbn Himar el-Mücaşi isimli Sahabi efendimiz naklediyor. Diyor ki: Resulullah (sas) bir gün bize bir hutbe irad etti ve sözlerinin bir yerinde şöyle buyurdu: “Allah bana vahyetti ki; bir birinize karşı mütevazi ve alçak gönüllü olun. Hiçbiriniz başkasına karşı, herhangi bir şeyi ile övünmesin.” (Ebû Davud, Edeb, 48)
“Kişi kendisini halktan büyük görüp uzak tuta tuta cebbarlar (zorbalar) arasına kaydedilir de, onların başına gelen musibete duçar olur.” (Tirmizi, Birr, 61)
“Ey Allah’ın hanım kulları! Unutmayın çok büyük bir değersiniz; Allah katında çok değerlisiniz, öyle ise asla değmemelisiniz.”
Üç ifade kullandım: Değersiniz, Değerlisiniz ve Değmemelisiniz…
“Ey Enceşe! Yavaş ol, billurları, kristalleri kıracaksın!”
Semanın dili, vahyin dili, kadının lehinedir.

(5267)