Şakası Olmayan Amel; Talak

Muhteşem Ahlak dersinde bu hafta Muhammed Emin Yıldırım hocamız, “Şakası Olmayan Amel: Talak” başlığında, boşanma meselesine ve bu meselenin ahlaki boyutuna değindi. Boşanma meselesinde dikkat edilmesi gereken hususlar, tarafların gözetmesi gereken haklar, Asrı Saadet’te boşanma örnekleri dersin içindeki başlıkların bazıları idi.

Dersten Cümleler

Dua, kul ile Allah (cc) arasındaki en önemli bağdır.

Rabbimizden ne isteyeceğimizi, nereye kadar isteyeceğimizi ve nasıl isteyeceğimizi bilemiyoruz.

“Ey Rabbimiz! Bizi zalim kavmin elinde fitne kılma!” (Yunus, 85)

“Ey Rabbimiz! Bizi, inkar edenlerin elinde fitne kılma! Bizi bağışla! Ey Rabbimiz! Şüphesiz sen mutlak güç sahibisin, hüküm ve hikmet sahibisin.” (Mümtehine, 5)

Allah’ın sınırları anlamına gelen Hududullah kavramı, Kur’anî bir kavramdır.

Kur’an içerisinde 13 kez Hududullah, bir kez de Hududehu/Allah’ın hududu şeklinde 14 kez geçer.

Bu 14 kullanımın 2’si hariç 12 tanesi, Aile hukukunun anlatıldığı ayetlerdedir.

Vasiyet meselesi, miras meselesi ve boşanma meselesi, Allah’ın sınırlarının korunmayacağı, dolayısı ile çoğunlukla ihlal edileceği meselelerdir.

Yaşadığımız şu memlekette, 2013 yılı itibari ile evlenmeler % 0,6 azalırken, boşanmalar %1,6 artmış ve 125.000 aile dağılmış…

Kur’an, nikâhı ne kadar ayetle anlatıyorsa, talakı en az nikâhın iki katı ayetle anlatır.

İslam’dan başka çare yoktur…

“Üç şey vardır ki onların ciddisi de ciddi, şakası da ciddidir. Bunlar: Nikâh, talak/boşama ve ric’at (boşadıktan sonra tekrar eşine dönmek).”(Ebû Dâvud, Talâk, 9; Tirmizî, Talâk, 9)
Abdullah b. Ömer naklediyor. Efendimiz (sas) buyurmuşlardır ki: “Yüce Allah’ın sevmediği helallerden biri boşanmadır.” (Ebu Davud, Talak, 3; İbn Mace, Talak, 1)
Müminsin, Müslümansın, dilini terbiye edeceksin ve sınırlara riayet edeceksin.

“Yediklerine dikkat et! Haram kanına bulaşırsa eğer, azaların sana karşı isyankar olur.”

Boşanmayı düşünen kardeşlerimize 5 önemli tavsiye:

1. Acele etme, istişare et!
2. Sorunların üstünü örtme! tedavi et!
3. Haddini aşma, hakkını ikame et!
4. Mağdur etme, vazifelerini idame et!
5. Sırları ifşa etme, muhafaza et!

Acele etme, istişare et!

2013 yılı itibari ile 125.000 aile boşanmış… Bu 125.000 ailenin 4385 tanesi bir yılın altında evli olanlar, 46.094 tanesi ile 1 ila 5 yıl arası evli olanlar…

“Kadını kocası aleyhinde kışkırtan bizden değildir.”(Ebû Dâvûd, Talâk, 1; Ebû Dâvûd, Edeb, 125-126)

Sorunların üstünü örtme! tedavi et!

Haddini aşma, hakkını ikame et!

Kadının boşama hakkı yok, boşanmayı talep etme hakkı var. Mahkemeye bu amaçla başvurma hakkı var.

Talak yapılış şekli ile ikiye ayrılır: Bid’i Talak, Sünni Talak.

Yapılan talakın sünni yani sünnete uygun olabilmesi için nelere dikkat etmek gerekir:

1. Erkek hanımını boşarken, hanımı adet halinde olmayacaktır.
2. Hanım adetten temizlendiğinde onunla münasebete girmeden boşayacaktır. Temizlendikten sonra onunla münasebet kurarsa, hemen boşamayacak; temiz günlerinin sonuna kadar bekleyecek, halen kararlı ise öyle boşayacaktır.
3. Erkek boşama sözünü söylerken asla gergin ve sinirli bir halde olmayacak, aklı selim ve sükunet halinde bu adımı atacaktır.
4. Boşadım sözünü sadece bir kez söyleyecek, Allah’ın kendisine verdiği üç hakkı bir mecliste tüketmiş olmayacaktır.

Mahmud b. Lebid isimli sahabî efendimizin aktardığı tablo…

“Ben aranızdayken Allah’ın kitabı ile mi oynuyorsunuz?”

“Ey Allah’ın Resulü! Bu adamı öldürmeyip de ne yapayım!” (Nesaî, Talak, 6)

“Kadın senden üç talakla boşanmış oldu. Sen Allah’ın sana verdiği üç haktan fazlasını kullanarak Allah’ın ayetlerini eğlenceye/alaya almış oldun.” (Muvatta, Talak, 2)
Abdullah b. Mes’ud ne diyor: “Resulullah (aleyhissalâtu vesselâm) ribayı yiyeni, yedireni, riba akdini yazanı, sadakaya (zekata) mani olanı, dövme yapanı, dövme yaptıranı -hastalık sebebiyle olan hariç- hulle yapanı, hulle yaptıranı lanetledi.” (Nesâî, Zinet, 25)

“Size iğreti tekeden/yani mide bulandıran kiralık tekeden haber vereyim mi?” (Orada bulunanlar) dediler ki: “Evet, ey Allah’ın Rasûlü!” Buyurdu ki: “O, hülle yapan erkektir. Allah, hülle yapana da, kendisi için hülle yapılana da lanet etsin.” (Ebû Davud, 2076, İbn Mace,1935)
Yezid b. Rükane başından geçen bir hadiseyi nasıl anlatıyor…
Efendimiz (sas) Yezid’e diyor ki: “Bu söz ile ne kastettin?”

“Öyleyse o kastettiğin gibidir ve bir kezdir, hanımına dönebilirsin!” (Ebû Davud, 2206; Tirmizi, 1177)

Mağdur etme, vazifelerini idame et!
Sırları ifşa etme, muhafaza et!

“Kıyamet gününde Allah Teâlâ’ya göre en fena insan, karısıyla mahremiyetini paylaştıktan sonra, onun sırrını ifşâ eden kimsedir.” (Müslim, Nikâh, 123, 124; Ebû Dâvûd, Edeb, 32)
Zübeyr b. Avvam’ın, Esma bint Ebî Bekir’den boşanması…
Esma bint Yezid’in boşanması…
Berire bint Safvân”ın Mugis’ten boşanması…

(2512)