Mevla’nın İkramiyesi Üç Aylar

Cumartesi Derslerinde bu hafta Muhammed Emin Yıldırım Hocamız, “Mevla’nın İkramiyesi Üç Aylar” başlığında, girdiğimiz üç ayları nasıl değerlendirmeli, neler yapmalı ve neler yapmamalı konularına değindi. Bilinç adına çok önemli mesajlar veren Hocamız, Ramazan’a kadar sekiz hafta boyunca, kuşanmamız gereken sekiz ayrı bilinci bizlerle paylaştı.

Dersten Cümleler

“Allahım Receb ve Şaban aylarını hakkımızda bereketli kıl ve bizi Ramazana ulaştır.”

“Ne gam o ümmete ki, onların gemisinin kaptanı Hz. Muhammed’dir.”

Bilinç: Bir şeyin tam anlamı ile farkında olmak, farkındalık, farkına varmaktır.

“Müslümanlar olarak hepimizin bilgi çağı dedikleri bu çağı, bilinç çağına dönüştürme sorumluluğumuz var.”

Ebû Cehil ile Hz. Ali/Bilgi ile Bilinç farkı…

“Vallahi! Amcanın oğlu doğru söylüyor, ama ömrüm oldukça ben ona karşı olacağım.”

Seleme b. Ekva rivayeti…

1- Niyet Bilinci
2- İman Bilinci
3- Helal Bilinci
4- Ahlak Bilinci
5- Namaz Bilinci
6- Kur’an Bilinci
7- Sünnet Bilinci
8- Ümmet Bilinci
1- Niyet Bilinci:

“Menkıbede asla bakılmaz, fasla bakılır.”

“Niyet, yapılan her işi, atılan her adımı sadece ve sadece Allah için yapmaktır. Allah’tan gayri ne varsa kalbinden ve aklından at ki, amellerin değer kazansın, işin neticesinde karşılık bulasın.”

2- İman Bilinci:

“İman, Allah’ın yaratmasına, birliğine, hükümranlığına, kayıtsız ve şartsız teslim olmaktır. Hayatında Allah’tan gayri ne varsa hepsini imha edip, sadece Allah’ın razı olduklarını inşa et ki, gerçek manada mümin olasın.”

3- Helal Bilinci:

“Helal, Allah’ın haram kıldığı şeyler dışında kalanlardır. Bu daire geniştir, keyfe de kâfidir. Helal ile yetin ve hep onun arkasında ol ki, bereketi elde edebilesin ve her daim huzur içinde kalasın.”

4- Ahlak Bilinci:

“Ahlak, Müslüman’ın kuşanacağı en güzel elbisedir. Hayatın her alanında ortaya koyacağın tavır, Mümin ahlakına uygun olmalıdır. Ahlakın Kur’an ve Sünnet ile şekillensin ki, imanını temsil edesin ve sana yakışan hali âleme yansıtasın.”

5- Namaz Bilinci:

“Namaz, dinin direği, cennetin anahtarı, müminin miracı, hesabın ilk sorgusu, gözlerin aydınlığı, imanın ikiz kardeşidir. Namazlarını hakkı ile ikame et ki, onunla doğrulasın, dik durasın,

Allah ile irtibatını canlı tutasın ve her türlü çirkinlikten uzak kalasın.”

6- Kur’an Bilinci:

“Kur’an, bir ucu kendi otoritesinde, bir ucu yere sarkıtılmış, tutacak eller bekleyen Hablullah/Allah’ın ipidir. O ipe sımsıkı sarıl, ahkâmı ile amel et, ahlakı ile ahlaklan ki, adam olasın, adam kalasın, adamlar yetiştiresin.”

7- Sünnet Bilinci:

“Sünnet, Müslümanca düşünme ve Müslümanca yaşamadır. Hayatın her alanında ve
her anında rehberin kesinlikle Hz. Peygamber (sas) olmalıdır. O’nun adımlarını izleyen bir takipçi ol ki, yanlış yapmayasın, eksik bırakmayasın ve batıl yollara sapmayasın.”

8- Ümmet Bilinci:

“Ümmet, ırkın, dilin, toprağın bir araya getirdiği insanlar değil, imanın bir potada topladığı inanç mensuplarıdır. Onlar bir vücudun azaları gibidir. Ağıran ve ağlayan coğrafyalarının sesini derinden duy ki, imanının sorumluluğunu yerine getiresin.”

(7035)