Bir Genç Olarak Hz. Peygamber (sas) (6. Bölüm)

Nuri Sardoğu’nun sunumu Muhammed Emin Yıldırım Hocamızın anlatımıyla Hz. Peygamber Efendimiz’in (sas) mübarek hayatlarından kendi hayatlarımıza hisseler almaya gayret edeceğimiz Siyer’den Hayata programlarımızın 6. bölümü.

Siyer’den Hayata programlarımızın bu bölümünde konumuz: “Bir Genç Olarak Hz. Peygamber (sas)”

Bu bölümde konularımız;

• Hz. Peygamber’in gençliği
• Hz. Peygamber’in gençliğindeki en önemli hadiseler
• Yetiştirdiği gençler
• Gençlere verdiği mesajlar
• Risalet davası ve gençler

(444)