Arşın Gölgesindeki Tüccar

Muhteşem Ahlak Dersinde bu hafta, Muhammed Emin Yıldırım Hocamız, “Arşın Gölgesindeki Tüccar” başlığında ticaret ahlakını, Hz. Peygamber’in (sas) rehberliğinde anlattı. Çok önemli mesajların verildiği derste Hocamız, neden ticaret ahlakını işin başına aldığına dair açıklamalarda bulundu.

Dersten Cümleler

• Nasıl arşın gölgesinde gölgelenmek nimeti elde edilebilir?
• Sahabe ile aramızdaki fark, biz: “Birinden olsak yeter” diyoruz, onlar: “Yedisinden olsak yetmez” diyorlar.
• Sahabe’nin ufkuna bir örnek: Hz. Ebû Bekir…
• “Anam, babam sana feda olsun Ya Resulullah! Bu kapıların hepsinden girmek mümkün değil mi?”
• “İnşallah sen öylesin!”
• Mahşerden dehşet veren bir tablo…
• Ameller niyetlere göredir; niyetlere göre değer kazanır.
• Cennetin kapısında iki sınıf: Alimler ve Tüccarlar…
• Allah’ı (cc) memnun etmenin yolu bir tane midir?
• Arşın gölgesinde gölgelenecek yedi zümre:

1- Adil devlet başkanı
2- Gençliğini Allah yolunda geçiren delikanlı
3- Mescitlere gönlü bağlı olan adam
4- Allah için birbirlerini seven dostlar
5- Cemal ve makam sahibi olan karşı cinsin davetine hayır diyen adam
6- Gecelerini gözyaşları ile süsleyen abid
7- Malını Allah yolunda reklam etmemek şartı ile infak eden tüccar

• Fudayl b. İyad’ın, Abdullah b. Mübarek’e ve İmam Malik’e yazdığı mektuplar…

• “Allah, rızıklarını kulları arasında dağıtmıştır…. Farzları yerine getirdikten sonra, ecrimizi Allah’tan alacağız.”

• Neden Muhteşem Ahlak derslerinin başlangıcı ticaret ahlakı oldu?

• Birincisi: Efendimiz (sas) işe ticaret ahlakı ile başlamıştır.

• Mekke, ticari bir merkezdir.

• İkincisi: En fazla sınıfta kaldığımız alan ticari ahlak alanıdır.

• Zahid kimdir?

• İmam Muhammed eş-Şeybanî: “Zahidlik mağarada olmaz evladım. Zahidlik, çarşıda, pazarda, insanların içerisinde alırken, satarken olur.”

• Süfyân b. Uyeyne: “Eğer o adam elinden o yüz dirhem çıktığı zaman yüreğinde hiçbir sıkıntı duymuyorsa, o parası on bin dirhem olunca da sevincinden uykusu kaçmıyorsa, o adam zahiddir.”

• “Hayır, bunlar mütevekkil/tevekkül eden değil, müteekilûndur /yiyicilerdir. Size mütevekkilin kim olduğunu söyleyeyim mi?” der. “Evet” cevabını alınca şöyle buyurur: “Mütevekkil, toprağa tohum eken sonra da Allah Teâlâ’ya tevekkül eden kimsedir.”

• Tüm peygamberler, dinden konuşmuş, ama asla dinden geçinmemişlerdir.

• El kârda, gönül yarda olmalı…

• Ticari ahlakın beş temel esası…

• 1- Sağlam bir akidenin inşası

• 2- Ticari hukukun derinlemesine öğrenilmesi

• Hz. Ömer: “Bizim çarşımızda, dinde belli bir derinliği olmayan kimselerden başkası alış-veriş yapmasın.”

• 3- Sadık ve salih dostların edinilmesi

• 4- Allah’ın, yapılan ticarete ortak edilmesi

• “Aziz ve Celil olan Allah buyurdu ki: ‘İki ortaktan birisi diğerine ihanet etmediği müddetçe ben onların üçüncü ortağıyım. Eğer birisi diğerine ihanet ederse, ben aralarından çıkarım.” (Ebû Davud,

Büyû, 26; Beyhakî, es-Sünenü’l-Kübrâ, c. 6, s. 78)

• 5- Bir hakikat olan ölümün sürekli hatırda tutulması

• لاَ اِلهَ اِلاَّ اللهُ وَحْدَهُ لاَ شَرِيكَ لَهُ، لَهُ الْمُلْكُ وَلَهُ الْحَمْدُ يُحْيِى وَيُمِيتُ وَهُوَ حَىٌّ لاَ يَمُوتُ بِيَدِهِ الْخَيْرُ وَهُوَ عَلَى كُلِّ شَىْءٍ قَدِيرٌ

• “Allah, kendisinden başka ilah olmayan, eşi ve ortağı bulunmayan, mülkün tamamını elinde tutan ve hamd edilmeye layık olandır. O, dirilten ve öldüren, ama kendisi sürekli diri olandır. Tüm hayırlar onun elindedir. O her şeye güç yetirendir.”

(3899)