Siyer Coğrafyası’nın Coğrafi ve Tarihsel Özellikleri

Siyer Mektebi Programları Muhammed Emin Yıldırım Hocamızın Dersi İle Başladı.

Siyer Mektebi ikinci yılına büyük bir coşku ve heyecan ile başladı. “Hz. Peygamber Dönemi Siyer Coğrafyası” üst başlığında devam edecek olan bu dersler, 23 ders sürecek.
İlk ders Muhammed Emin Yıldırım hocamızın dersi idi. “Siyer Coğrafyası’nın Coğrafi ve Tarihsel Özellikleri” başlığında, çok önemli noktalara dikkat çeken hocamız, bu yıl ki programların Siyer okumalarına olacak katkılarını anlattı.

Dersten Cümleler

Muaz b. Cebel’in Yemen’e gönderilmesi üzerinden alınacak dersler…

“Muaz! Belki sen bu seneden sonra beni bir daha göremeyeceksin. Belki dönüşünde beni değil, mescidimi ve kabrimi ziyaret edeceksin.”

“Ey Muaz! Yemen’e gidiyorsun, orada sana bir dava getirilirse ne ile hükmedersin?”

“Allah (cc) elçisinin elçisine (Resulullah’ın Resulüne) Resulünün rızasına uygun bir cevap verdirdiği için sonsuz hamdler olsun.”

Alınması gereken mesajlar:

1- Allah’ın kelamı olan Kur’an, tüm Müslümanlar için temel kaynaktır.

Tek kaynak değil, temel kaynaktır.

2- Peygamber’in mirası olan Sünnet, tüm Müslümanlar için vazgeçilmez yoldur.

Kur’an asıl, Sünnet usuldür.

“Kelamların en güzeli Allah’ın kelamı, yolların en güzeli Muhammed’in yoludur.”

3- İçtihad, ancak Allah’ın kitabını ve Resulü’nün Sünnetini iyice bilenlerin yapabileceği bir iştir.
4- Kur’an’a ve Sünnet’e dayanmayan her türlü içtihad batıldır, red edilmelidir.
5- Her Müslüman bulunduğu konumun bir gereği olarak kifayet miktarı ilmi elde etmelidir.

Siyer deyince ne anlamalıyız?

1- Siyer, sadece geçmişi anlatan bir hatırat değil, bugünü ihya, yarını ise inşa edebilecek nebevî bir sedadır.
2- Siyer, her türlü soruna derman olabilecek, her türlü sıkıntıya rehberlik yapabilecek evrensel mesajlar manzumesidir.
3- Siyer, talim ve terbiyenin temelinin menfaat değil, merhamet olduğunu gösteren çok önemli bir müfredattır.
4- Siyer, ulemanın ve ümeranın bir anne şefkati ile toplumlarına yaklaşmalarının sorumluluğunu öğreten bir müessesedir.
5- Siyer, yaşayan Kur’an olan Efendimiz’in hayatı olduğu gibi, muhataplarını yaşayan Kur’an yapan bereketli bir sermayedir.
6- Siyer, karamsarlığa kapı açanlara ümit, yorulanlara fer, bıkanlara heyecan, imanlara ise takviye veren bir azıktır.

“Siyer, sadece beşerin sultanı olan tek bir insanın hayatı değil, bütün bir insanlığın hayatıdır.”

23 derslik bu yürüyüşümüzün beş temel başlığı var:

1- Siyer Coğrafyası’nın Coğrafi, İklimsel ve Tarihsel Özellikleri
2- Siyer Coğrafyası’nın Sosyal ve Kültürel Özellikleri
3- Siyer Coğrafyası’nın İktisadi ve Siyasal Özellikleri
4- Siyer Coğrafyası’nın Dini ve Hukuki Özellikleri
5- Siyer Coğrafyası’nın İlmi ve Edebi Özellikleri

Siyer Coğrafyası’nı öğrenmek neden önemlidir?

1- Siyer Coğrafyası’nı tanımak, Kur’an’ın ve Sünnet’in neşet ettiği zemini tanımaktır. Zemin istenilen oranda tanınmazsa mesaj doğru anlaşılabilir mi?
2- Siyer Coğrafyası’nı tanımak, nebevî mücadelenin başladığı ortamı tanımaktır. Ortam istenilen oranda tanınmazsa o mücadele bugünlere taşınabilir mi?

Hz. Ömer: “Cahiliyeyi tam olarak tanımayan, İslam’ın kıymetini tam anlamı ile idrak edemez.”

3- Siyer Coğrafyası’nı tanımak, risalet davasının ilkelerini ve hususiyetlerini tanımaktır. Risalet davası tam anlamı ile tanınmazsa, aynı yolda yürünebilinir mi?
4. Siyer Coğrafyası’nı tanımak, tebliğ ve irşat meselesinin muhatapları olan insan gruplarını tanımaktır. Muhataplar tam anlamı ile tanınmazsa, mesaj hakkı ile ulaştırılabilinir mi?
5- Siyer Coğrafyası’nı tanımak, nebevî sedanın değiştirme ve dönüştürme potansiyelini tanımaktır. Potansiyel tam anlamı ile tanınmazsa, ümitler yeterince yeşertilebilinir mi?

Siyer Coğrafyası’nın Coğrafi ve Tarihsel Özellikleri

Neden o coğrafya seçildi?

1. Yeryüzünün ilk yerleşim yeri olması
2. Yeryüzünün ilk mabedinin Mekke’de olması
3. Coğrafi konumu itibariyle yeryüzünün tam merkezinde yer alması
4. Gönderilen birçok peygambere zemin olması
5. Ticari/Ekonomik sahada merkezi bir özelliği olması

Kâbe’nin Tarihsel Süreci

1- Kâbe’nin İbda Sûreci
2- Kâbe’nin İhya Sûreci
3- Kâbe’nin İnşa Sûreci

Ödenmesi gereken beş temel hak:

1- İlmin hakkı
2- Talebeliğin hakkı
3- Muallimliğin hakkı
4- Mektebin hakkı
5- Yol arkadaşlarının hakkı

1. İlmin hakkı, ameldir; öğrendiklerinle amel et ki, bilginin hamalı değil sahibi olabilesin; seni cennete ulaştıracak burakına binebilesin.
2. Talebeliğin hakkı, istikrar ve azimdir; kalbini, aklını, bedenini dağınıklıktan kurtar ki, basamakları birer birer çıkabilesin.
3. Muallimliğin hakkı, merhamettir; talim ve terbiyenin temeline merhameti yerleştir ki, adam olasın ve adam gibi adamlar yetiştirebilesin.
4. Mektebin hakkı, vefadır; vefa sana öğretilen hakikatleri temsil edebilmektir, temsiliyet gayretini ziyadeleştir ki, bulunduğu yerleri Suffalara çevirebilesin.
5. Yol arkadaşlarının hakkı, sadakattir; ne olursa olsun dostuna el uzat ki, onu düştüğü yerden kaldırıp, cennete beraberce yürüyebilesin.

(2381)