M. Emin Yıldırım “Mucize Bir Kitap Mucize Bir Nesil”

Muhammed Emin Yıldırım Hocamız: “Kur’ân’ın En Büyük Mucizlerinden Biri Sahâbe Neslidir.”

Yaklaşık 3 aydır hazırlıklarını sürdürdüğümüz, “Mucize Bir Kitap, Mucize Bir Nesil” programımız Haliç Kongre Merkezi’nde büyük bir coşku ile yapıldı.

Hocamız, çok mühim mesajları ihtiva eden bir konuşma yaptı. Bir ders, daha doğrusu Hocamızın ifadesi ile bir dert olan konuşmasında, Kur’ân ile Müslümanların kurması gereken bağı, örneklerle bizlerle paylaştı.

Hocamız dedi ki: “İlahî vahyin, Allah Resulü’ne (sas) verilmiş en büyük mûcize olduğuna herhalde hiç kimsenin bir itirazı olmayacaktır. Ama bu noktada şu soruyu sorma hakkımız vardır: “Kur’ân’ı en büyük mûcize kılan özellik nedir?” Bu soru çok önemlidir ve doğru cevaplar bulmamız, bize ilahî kelamın değer ve kıymetini öğretecek niteliktedir. Bu soruya cevap bulma amacı ile Kur’ân üzerinde biraz gayret gösterdiğimiz zaman görürüz ki; Kur’ân’ın bir değil, binlerce mûcizesi vardır. Mesela; 23 yıllık bir zaman diliminde tedricen inmesine rağmen içerisinde hiçbir çelişkinin olmaması, lafız-mana dengesinin insanı hayretler içerisinde bırakacak boyutta olması, mesajları ile toplumun her kesimine hitap edebilmesi, akılları ikna ederken yürekleri de tatmin etmesi, belli bir zamandan ve belli muhataplara konuşmasına rağmen evrenselliğini muhafaza edebilmesi, nazım, nağme ve tenasübü ile işitenleri adeta büyülemesi, korunmuşluğu, eşsiz belağat ve fesahati, söz sultanlarına söz söylemeyi bıraktıracak kadar sözü yerinde ve güzel kullanabilmesi ve daha neler neler onun mûcizelerinden sadece birkaçıdır. Bu sayılanların yanında Kur’ân’ın en büyük mûcizelerinden biri de hiç şüphesiz inşa ettiği ilk ve örnek nesil olan sahâbedir. Dolayısı ile sahâbe Efendimiz’in (sas), Kur’an’ın elmas kılıcı ile oluşturduğu mûcize bir nesildir.”

Hocamız: “Ey Müslümanlar! Kur’ân’a İman Edin!”

“Müslümanlar olarak Kur’ân ile kurmamız gereken bağın 5 temel alanı vardır” diyen Hocamız, bu alanların: “Okumak, Anlamak, Kavramak, Yaşamak ve Yaşatmak” olduğunu söyledi. Bu alanlara dair sahâbenin örnekliğine dikkat çeken Hocamız, onların hayatlarından bazı örnekleri bizlerle paylaştı.

En son konuşmasında bizlere şu 5 mesajı verdi:

Kur’ân’a iman edin.

Kur’ân’ın ahlakı ile ahlaklanın, ahkâmı ile amel edin.

Kur’ân’ın davası olan Furkân’ı, dava olarak edinin.

Kur’ân’ı yastık edinmeyin!

Kur’ân’dan mahrum olanlara bu güzel nimeti ulaştırın.

Hocamızın en son sözü ise üç kez tekrar ettiği şu cümle idi: “Ey Müslümanlar! Uyumayı bırak, uymaya bak!”

(1039)