Aşk’ın ve Sevda’nın Sahâbîcesi Ebû Eyyüb El-Ensari

Uluslararası Ebû Eyyüb el-Ensarî Sempozyumu’ndan dolayı bu haftaki Cumartesi dersimiz, Eyüp Sultan Cami’sinde yapıldı. Sempozyuma katılan birçok hocamızın da iştirak ettiği sohbetimize, katılım epey fazlaydı. Muhammed Emin Yıldırım hocamız, Ebû Eyyüb el-Ensarî’nin hemen yanı başında: “Aşkın ve Sevdanın Sahâbîcesi Ebû Eyyüb el-Ensarî” başlığında İstanbul’umuzun manevi fatihinin hayatına dair çok önemli tabloları bizlerle paylaştı.

Sohbetten Cümleler

Menkıbelerde asla bakılmaz, fasla bakılır.
Biz İslam medeniyetinin çocuklarıyız; bir menkıbe medeniyetinin çocuklarıyız.
Menkıbeleri uyumak için dinlemeyiz, uyanmak için ve bir kez daha yazmak için dinleriz.
“Ya Resulullah! Vallahi Seni çok seviyorum!”
“Hesabını vermediğim bir sözü, nasıl Resulullah’a söyleyebilirim?”
Abdullah b. Muğaffel’in rivayeti…
“Eğer beni seviyorsan, dağdan kopup gelen selin geldiği hızla, sana ulaşacak olan her türlü belaya, musibete ve fakirliklere karşı hazırlıklı ol!”

Aşkın ve Sevdanın Sahâbîcesi Ebû Eyyüb el-Ensarî’nin medresesinden alacağımız dersler:

1. Derin ve Aşkın bir muhabbet
2. Kayıtsız ve şartsız bir teslimiyet
3. Pazarlıksız ve beklentisiz bir istikamet
4. Yorulmayan ve tükenmeyen bir gayret
5. Zamanlar ve zeminler üstü bir şehadet

Allah’ı sevmek, imanın bir hakkıdır. Peygamber’i sevmek, Allah’ın bir hakkıdır. Ehl-i Beyt’i ve Sahâbe’yi sevmek Peygamber’in hakkıdır. Birbirimizi sevmek, aziz İslam’ın hakkıdır.
“Nebi, müminlere kendi öz canlarından daha önceliklidir. O’nun hanımları ise sizlerin anneleridir.”

Ebû Eyyüb el-Ensarî’nin muhacir kardeşi Mus’ab b. Ümeyr’dir.

Bir tarafta ‘beni köyüme götürüp gömün’ diyen bir nesil var; bir başka tarafta ‘beni ezanın olmadığı topraklara götürün gömün’ diyenler var.
Şehitler ölmeyen bir kapı adına öldükleri için ölümsüz oldular…
Hayatı ihtiyarlandıkça, aşkı gençleşen biridir o…

“Benden bir ezayı kaldırdığın için Allah’ta senden her türlü ezayı kaldırsın.”
“Allah’ım! Beni bir gece boyunca muhafaza etmeye çalışan Ebû Eyyüb’ü Sende muhafaza et!”
Peygamber sevgisinin en önemli tezahürü teslimiyettir.
İfk hadisesinde mümince ve sahâbîce tavrı…
“Kişiye günah olarak duyduğu her şeyi konuşması, ona günah olarak yeter.”
Mervan b. Hakem’e namazı geciktirince söylediği söz…
Ukbe b. Amr’a yaptığı eleştiri…
İstikamet, Allah’ın hayata çaktığı çividir.
47 yıl boyunca gündemden düşmeyen bir hedef…

“Sabret kızım! Allah yakın bir gelecekte babanın adını yeryüzünde kıldan tüyden yapılmış her çadıra, kerpiçten kiremitten yapılmış her eve ya izzet ile ya zillet ile sokacaktır.”
Hak yolda yürüyen adamın ayağına diken batar; onun için o yolda yürüyenler, “ayağını seven bizimle beraber gelmesinler” demişlerdir.
Zamanlar ve zeminler üstü şehadet…

“Eğer din işleri ehil olan birinin elindeyse hiç kaygılanma, ama ehil olmayan birinin elindeyse ne kadar ağlasan, kaygılansan yeridir.”

“Ey İman edenler! Kendi ellerinizle kendinizi tehlikeye atmayın…”
En büyük nimet neymiş…

“Ashabımdan birisi bir beldede vefat ederse, kıyamet günü o beldenin sakinleri, o sahâbîmin arkasında haşır meydanına yürüyecektir.”

(742)