Muhammed Hamidullah ve Fıkıh

Programları devam ediyor…

Siyer Vakfı’mızın, “Siyer Yılı” kapsamında yaptığı, “Kürsü Canlanıyor, Gününde ve Saatinde Üstad Hamidullah Konuşuluyor” programlarının üçüncüsü, İstanbul Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Genel Kurul Salonu’nda yapıldı. Yusuf Ziya Kavakçı Hocamızın katıldığı bu programın ana konusu:

“Muhammed Hamidullah ve Fıkıh” idi.

Yıllarca Hamidullah Hoca ile beraber kalmış, ona talebelik yapmış ve birçok yolculukta beraber olmuş Yusuf Ziya Hocamız, Hamidullah Hoca’nın hem fıkhi yönünü ve o alanda yaptığı çalışmaları, hem de bazı hatıralarını anlattı.

Hamidullah Hoca’nın, Muhammed b. Hasan eş-Şeybanî’nin, Siyerü’l-Kebir ve Siyerü’s-Sağir konusundaki çalışmalarına ve İmam Serahsi ve el-Mebsut konusundaki gayretlerine örnekler veren Hocamız, çok önemli bilgileri katılımcılarla paylaştı. En son Hamidullah Hoca’nın bazı hatıralarını anlatan Yusuf Ziya Hocamız, Amerika’da Hoca’nın nasıl vefat ettiğini, cenazesinde nasıl bulunduğunu ve onu defnederken yaşadıklarını anlattı.

Yoğun bir katılımın olduğu programa, Muhammed Emin Yıldırım Hocamız, İhsan Süreyya Sırma, Adnan Demircan, Bünyamin Erul, Mehmet Akbaş ve daha birçok akademisyen ve hocamız katıldı.

(849)