Kuran Işığında İlim ve Alim

Kur’an’ın daha doğru anlaşılması ve tartışılan önemli meselelerin açıklanması konusunda ehil olan hocalarımızla “Vahyin Gölgesinde” üst başlığında yapılan derslerimizi bu Pazar Prof. Dr. Yusuf Ziya Kavakçı ile gerçekleştirdik. Yusuf Ziya Kavakçı’nın “Kur’an Işığında İlim ve Alim” başlığı ile yapmış olduğu dersi istifadenize sunuyoruz.

“Vahyin Gölgesinde” derslerimizin bir sonraki dersi 28 Şubat 2016’da “Kur’an Ekseninde Kimlik ve Şahsiyet Bilinci” başlığı altında Ali Rıza Temel tarafından icra edilecektir.

(646)